(0.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Je zájem ze strany paní ministryně? Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Opravdu nechci zdržovat. Já myslím, že se to zbytečně stalo emotivním. Chtěla bych jenom varovat před tou touhou toho návrhu, který tady uvedl pan poslanec Nacher, ale nenačetl ho. Já jsem za to ráda a děkuji, protože si myslím, že tento návrh má opravdu střet s ústavností a že bychom to asi v případě Ústavního soudu nevyhráli. V podstatě se jedná o vyvlastnění. Protože tam ten oprávněný nemá žádnou šanci se bránit. Proto jsme dávali ten náš návrh, kde tedy se mohlo pokračovat, pokud dá nějaký poplatek.

Navíc, a to tady nepadlo a to mě mrzí, protože to by nebylo zadarmo. Ti exekutoři, ti by měli zase z toho těžké peníze. A jako tomu chcete zabránit? My to počítali a byla by to až miliarda a půl, protože by tam v podstatě se jim vyplácelo. A navíc Ministerstvo spravedlnosti by s tím mělo obrovskou administrativní zátěž. A teď si představte, že jsme ve stavu nouze. Nevíme, co to bude stát, a já pochybuji, že dostanu osm úředníků na to, aby někdo toto zadministroval. Takže moc prosím a přimlouvám se, aby se tyto věci diskutovaly až v rámci toho tisku 545 a netahalo se to sem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: No, já jsem v podstatě vůbec nepochopil, co teď tady paní ministryně nám říká. Buď se vzájemně neposloucháme, anebo mluvíme každý jinou řečí. Mně se líbilo vystoupení pana kolegy poslance Feriho, který jediný řekl, že pokud po těch exekutorech, po těch zločincích, něco budeme chtít, tak nás to taky možná něco bude stát. Je to tak. Na tom se asi shodneme. (Směrem k ministryni: Prosím?) Omlouvám se. Omlouvám se vám i exekutorům. Ale my jsme tady přece jasně řekli, a já jsem tady za klub ANO řekl, že jsme udělali dohodu s Patrikem Nacherem, že to nepatří do legislativní nouze. To jsem tady přece jasně řekl. Tak jsme se asi neposlouchali, paní ministryně, nebo já tomu prostě nerozumím. A že se o tom bude diskutovat v rámci tisku 545, dívám se na pana kolegu Michálka. Omlouvám se tedy za to emotivní vystoupení, ale já jsem to snad řekl naprosto jasně, že taková byla dohoda s Markem Výborným, s dalšíma prostě, že to dneska Patrik se k tomu nepřihlásí k tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak v tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste se hněval na paní ministryni úplně zbytečně. Protože takhle jste ji vycvičili. S prominutím, samozřejmě, ve vší úctě. Tady lítají miliardy. Tady lítají miliardy a paní ministryně vstane a zmíní, že neví, jestli dostane na osm úředníků. To je prostě vliv toho, že se pořád šetřilo v té vládě. Na místech, kde se šetřit nemělo.

V každém případě já předkládám dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká zápovědi, nebo respektive úpravy započtení pohledávek a dalších souvisejících záležitostí a také úpravy přednostních pohledávek. A další pozměňovací návrh se týká zápovědi vyklízeček. Zapovídáme-li mobiliární exekuce, měli bychom zapovědět po určitou dobu i vyklizení nemovitosti. A načítám také legislativně technickou úpravu, kdy v případě schválení pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení ÚPV o doplnění hlavy páté navrhuji systematické začlenění mnou podaného pozměňovacího návrhu 4820 do této hlavy páté. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan...

 

Poslanec Dominik Feri: Pardon, pardon, já jsem neřekl číslo - 4771.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím k dvěma pozměňovacím návrhům, které byly mnou zdůvodněny v obecné rozpravě a jsou v systému načteny pod číslem 4782 a 4783. Jsou to pozměňovací návrhy, které podávám také společně s dalšími poslanci, kteří už tady byli jmenováni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já se tady chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 4780, jak je načten v systému, protože jsem přesvědčen o tom, že je potřeba ho schválit v této legislativní nouzi, protože reaguje na situaci, která nastala, a také proto, že nemůže být schválen současně se zákonem 545, protože tam není otevřen insolvenční zákon. Takže z toho důvodu bychom se tady tak trochu opili rohlíkem a situace by mezitím běžela.

Já ten návrh se pokusím vysvětlit velice jednoduše. V loňském roce v červenci, v roce 2019, byla schválena směrnice, která říká, že oddlužení má proběhnout do tří let a bez dalších podmínek. My to musíme implementovat do našeho právního řádu do července roku 2021. Máme na to tedy cirka 15 měsíců. Ten zákon ještě ani není předložen do legislativního procesu, takže je otázkou, jak to budeme stíhat. A když to budeme stíhat, tak to budeme stíhat určitě na poslední chvíli.

A představte si situaci, kdy lidé se v souvislosti s touto krizí dostanou do potíží, spadnou do exekucí a budou chtít být oddluženi. Pokud požádají o oddlužení v průběhu roku 2020 a první poloviny roku 2021, bude jim oddlužení povoleno na pět let a s tím, že na konci bude posuzována soudem vyvratitelná domněnka, jestli uhradili 30 %. Ti, kteří budou žádat o oddlužení v červenci 2021, tak už jim bude dovoleno oddlužení za tři roky a bez té 30% podmínky. To přece nedává smysl. Ti lidé, kterým bude oddlužení povoleno letos na podzim na pět let, by v oddlužení byli déle než ti, kteří vstoupí do oddlužení o devět, deset měsíců později. To je ten nesmysl, na který my tady poukazujeme. To je čistá matematika. Někomu začne běžet pětileté oddlužení letos na podzim a ten, kterému začne běžet oddlužení příští rok v létě, protože tu povinnost implementace máme, tak bude mít kratší dobu oddlužení. A to řeší ten náš pozměňovací návrh.

Samozřejmě ctí to, že zůstanou některé dluhy, které prostě splaceny být musí, jako dluhy z peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce z trestního řízení pro úmyslný trestný čin, jako je výživné, jako jsou škody způsobené na zdraví, jako je úmyslné porušení právní povinnosti. Ty zůstanou tak jako podle současného systému splaceny. Ale my prostě říkáme, že je nesmysl, aby letos lidi, kteří spadnou do osobního bankrotu, tam žádali o pětileté oddlužení a ti, kteří tam spadnou příští rok v létě, oddlužovali za tři roky. A to je to, proč je to v této legislativní nouzi načteno, protože to samozřejmě reaguje na tu situaci. A tak jako změkčujeme exekuční řízení, tak tímto my dovolíme lidem se z toho průšvihu dostat dříve. My jim dáváme to světlo na konci tunelu, které potřebují. A my také tu krizi a její dopad zkracujeme, to je myslím to nejdůležitější, a proto to právě s kolegou Koláříkem předkládáme. Zvažte prosím svoji podporu, budeme o tom jednat jinak znovu, ale ztratí, mnoho lidí ztratí mnoho času ve svých životech. A my je ztratíme pro to, aby mohli pracovat, aby mohli odvádět a aby se mohli zapojit do společnosti. Nedělejme jim to. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP