(2.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označované jako SARS-Cov-2 na odvětví cestovního ruchu, sněmovní tisk 820, ve zkráceném jednání.

Rozhodneme v hlasování 215, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 215, z přítomných 94 pro 84, proti nikdo.

 

Usnesení bylo schváleno. Budeme tedy pokračovat podle pravidel zkráceného jednání. Vládní návrh podle sněmovního tisku 820 přednese z pověření vlády ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, cílem navrhované úpravy, právní úpravy je zmírnit dopady pandemie onemocnění na sektor cestovního ruchu, zároveň však s cílem zachovat rovnováhu mezi oprávněnými zájmy podnikatelů v cestovním ruchu a zákazníků.

V případě zrušení zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 z důvodů pandemie má pořadatel možnost odložit vrácení ceny zájezdu zákazníkovi do 31. srpna 2021, kdy skončí ochranná doba. Po dobu trvání ochranné doby zákazník obdrží poukaz na zájezd, který bude moci vyčerpat na náhradní zájezd. Cestovní kancelář bude mít povinnost zákazníkovi po dobu ochranné doby nabídnout bez doplatku rovnocenný zájezd. Nebude-li to možné, ochranná doba skončí a cestovní kancelář bude povinna uhradit zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za původní zájezd. Na základě navrhovaného opatření zákazníci prakticky budou moci své zájezdy přesunout na pozdější, vhodnější dobu. V případě, že zákazník náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpá, cestovní kancelář vrátí po skončení ochranné doby veškeré uhrazené platby.

Ochranná doba se neuplatní u zvláště zranitelných skupin zákazníků, kteří budou moci poukaz odmítnout. Jsou jimi například osoby starší 65 let, nezaměstnaní, dále také samoživitelky nebo školy.

Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří zájezd z řady důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat, například z důvodů ztráty zaměstnání či jiných sociálně-ekonomických důvodů nebo naopak pouze z důvodů strachu, obav o své zdraví. Tito zákazníci mají sice podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy, jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit odstupné, takzvané storno poplatky. V tomto případě může zákazník požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě části odstupného, a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu.

Návrh tak vyvažuje zájmy zákazníků a cestovních kanceláří v tom ohledu, že v období, kdy bude cestovní kanceláři umožněno využít ochranné doby a poskytovat poukazy na náhradní zájezdy, budou moci také zákazníci využít zvýšené flexibility. S tímto lze v zásadě souhlasit, poukaz bude zákazníky motivovat a v podstatě zákazník obdrží poukaz v hodnotě nejméně 10 % ze zaplaceného odstupného. Podobnou úpravu, jako předkládáme dnes, jsou i zahraniční úpravy. K těmto úpravám již přistoupila Belgie, Polsko, Francie, Německo nebo například Malta.

Návrh zákona vyvažuje mezi zájmy spotřebitelů a cestovních kanceláří a poskytovatelů služeb, kteří byli všichni zasaženi pandemií, která nemá v novodobé historii obdoby.

Z projednávaných pozměňovacích návrhů bych ráda podpořila návrh, který projednal výbor pro veřejnou správu. Dále podporujeme návrhy pana poslance Feriho, který doplňuje informační povinnost -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vím, že už chcete skončit, ale já opravdu vás musím přerušit a požádat kolegy, aby vás nechali v důstojném prostředí, byť je půl třetí ráno, váš projev. Opravdu je tady nesmírný hluk a rád bych, abychom se uklidnili. Máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, pane předsedající, já to chápu. Takže podporujeme i pozměňovací návrh pana Feriho a děkuji za vyslechnutí a podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové a konstatuji, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 820/1.

Požádám nyní zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Adama Kalouse, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, skutečně cestovní kanceláře a další pořadatelé zájezdů se nacházejí v současné době v kritické situaci, a to kvůli epidemii a s tím souvisejícím uzavřením hranic ČR, a tedy nemožnosti klientů vycestovat do zahraničí. Z těchto důvodů tedy nejsou cestovní kanceláře schopny pro své klienty realizovat prodané zájezdy. Navíc lze očekávat, že tato situace bude trvat i v průběhu letní sezóny 2020. Cestovní kanceláře mají aktuálně objednané a předplacené služby na nadcházející měsíce v destinacích v zahraničí, zejména za ubytování, ale i další služby pro své klienty ve výši cirka 2,9 miliardy korun. Dalších více než 500 milionů korun již zaplatily v zálohách leteckým dopravcům, hotelům v zahraničí a tak dále a ti to nejsou v této mimořádné situaci ochotni ani schopni vrátit cestovním kancelářím předplacené finanční prostředky. Nabízejí tedy cestovním kancelářím jako řešení ponechání těchto finančních prostředků jako kreditu, platby za budoucí klienty cestovních kanceláří, kteří přicestují, až to situace umožní.

Na druhé straně jsou cestovní kanceláře ve vztahu ke svým klientům v situaci, kdy se klienti snaží o masivní rušení objednaných zájezdů kvůli nemožnosti vycestovat i kvůli obavám ze šíření koronaviru. A jedná se skutečně o jakýsi run na cestovní kanceláře. A skutečně cestovní kanceláře těmi zaplacenými prostředky od svých klientů v tuto chvíli ani nedisponují, neboť tyto prostředky byly již použity na platby dodavatelům za služby objednané.

Takže jak už řekla paní ministryně, podstatou tohoto zákona je vyřešit tuto situaci a nastavit spravedlivé a reálné řešení, kdy cestovní kanceláře poskytnou klientům místo refundace peněz vouchery ve výši již uhrazených plateb. Tyto vouchery budou moci klienti uplatnit kdykoliv až do 31. 8. 2021, a to tak, že si za ty vouchery u cestovní kanceláře objednají jakýkoliv zájezd, může být i jiný, dle vlastní volby. A pokud by klienti tyto vouchery do 31. 8. 2021 nevyužili, budou jim poté finanční prostředky ze strany cestovních kanceláří v plné výši proplaceny.

Chci zdůraznit, že tyto vouchery jsou stejně jako zájezdy dle platné legislativy v plné výši pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře, což aktuálně potvrdila i Česká asociace pojišťoven, a klienti tak nemohou o prostředky zaplacené cestovním kancelářím v žádném případě přijít.

Návrh tohoto zákona dnes projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj včetně pozměňovacích návrhů. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, ty já pak v rychlosti shrnu v proceduře, a navíc jsou ještě v systému vloženy i další dva pozměňovací návrhy, ke kterým se také dostanu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Jedinou opravu, výbor to projednal včera, toto už je po půlnoci.

 

A nyní tedy můžeme jednat o rozpravě ve druhém čtení a máme návrh, abychom vedli i obecnou rozpravu. O tom rozhodneme v hlasování číslo 216.

Kdo souhlasí, abychom vedli obecnou rozpravu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 216 z 93 přítomných 65 pro 3 proti. Tak ji povedeme.

 

Otevírám tedy rozpravu. První je přihlášen pan poslanec Dominik Feri, ale předtím ještě s procedurálním návrhem pan poslanec Kubíček. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP