(2.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 205 přítomných 95, pro 14, proti 25. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Teď budeme hlasovat společně body 4 a 5 z pozměňovacího návrhu pod písmenem B pana poslance Feriho. Týká se to prioritních pohledávek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 206. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 206 přítomných 95, pro 14, proti 10. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Poslední z pozměňovacího návrhu 4771 pana poslance Feriho je bod číslo 6. Týká se také prioritních pohledávek, paragrafu 23.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 207 95 přítomných, pro 17, proti 9. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Pak tady máme pozměňovací návrh pod číslem 4820 pana poslance Feriho. Ten se týká výkonu rozhodnutí vyklizením s limitem do 30. června 2020 a případně tedy potom také legislativně technickým návrhem na zařazení do páté hlavy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 208. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 95 pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Okamura se hlásí k výsledku jednoho hlasování. Pane zpravodaji, umožněte panu místopředsedovi...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom technicky. V hlasování číslo 206 jsem hlasoval pro, ale na sjetině jsem měl zdržel se, takže jenom pro stenozáznam - já jsem byl pro a nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Bude ve stenozáznamu. Pane zpravodaji, pokračujeme.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Pak tady máme dva pozměňovací návrhy pod písmenem C, které byly načteny mnou. Ten první pod číslem 4782 se týká moratoria na zahajování exekučního řízení do 30. 6. 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 209. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 209 95 přítomných, 39 pro, proti 11. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Druhý je pod číslem 4783. Týká se těch sankcí pouze do výše zákonného úroku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 210. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 210 95 přítomných 73 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem D číslo 4780 pana poslance Farského. Ten se týká insolvenčního zákona a oddlužení fakticky za tři roky u insolvencí podle starého zákona před novelou 2019.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 211. Ptám se, kdo je pro. Omlouvám se, ale nespustilo se to. (Hlasování po chvíli spuštěno.) Už. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 95 pro 21, proti 51 poslanců. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Pak tady máme pozměňovací návrh pod písmenem E paní kolegyně Valachové číslo 4880. Ten se týká navýšení na čtyřnásobek životního minima u (napovězeno) zůstatku na účtu. Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 95 pro 52, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Výborný: Pak tady máme pozměňovací návrh pod písmenem F kolegy Luzara, ale ten je nehlasovatelný, protože prošel pozměňovací návrh ústavně-právního výboru pod písmenem A.

Za mě tedy pozměňovací návrhy podané byly hlasované všechny, pane místopředsedo, a můžeme přistoupit k hlasování o doprovodném usnesení navrženém panem poslancem Michálkem pod číslem SD 4884. Asi si dovolím ho přečíst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, nejdříve zákon jako celek, pak teprve doprovodné usnesení k přijatému zákonu. Takže budeme hlasovat o návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, podle sněmovního tisku 807, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 213 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 213 přítomných 95, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s tím doprovodným usnesením.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji a omlouvám se za svoji překotnost. Toto doprovodné usnesení se týká urychlení zavedení práva občanů činit úkony s úředním ověřením v plně digitální podobě pomocí elektronického podpisu a zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychlila zavedení práva občanů činit úkony vyžadující úřední ověření v plně digitální podobě pomocí elektronického podpisu a zvážila předložení legislativní změny, která urychlí nabytí účinnosti § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 214. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 214 z 95 přítomných pro 41 poslanců, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu číslo 17 (správně 15). Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a můžeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 18 a tady jsme ve druhém čtení. Jde o

 

18.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
/sněmovní tisk 820/ - zkrácené jednání

A protože je navrženo zkrácené jednání, tak podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda trvají podmínky, abychom tento zákon ve zkráceném jednání projednali. Otevírám k tomu rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, nikoho nevidím, rozpravu končím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP