Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

370.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
/sněmovní tisk 839/ - zkrácené jednání

Tohle už jsme řešili, takže bychom měli pokračovat ve třetím čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, který je pověřen za vládu, jiné pověření tu nemám, a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Věra Procházková. Pan poslanec Kubíček se hlásí. Já mu dovolím vystoupit.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, prosím o přestávku dvě minuty, pan ministr běží a bude tady během té chvilky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Já to beru na vědomí. Pan ministr tady už je. Výborně, v tom případě tedy přerušovat nebudeme. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, které proběhlo dne 5. 5., zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Otevírám rozpravu a očekávám, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Procházková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Nyní se tedy táži, jestli se do rozpravy v tuto chvíli někdo hlásí. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra. Není tomu tak. Ze strany paní zpravodajky taky ne. Mám za to, že návrh na zamítnutí nepadl, stejně tak nevím o žádných legislativně technických úpravách. Nicméně prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne všem. (Zní gong.)

Ráda bych tedy přečetla návrh na hlasovací proceduru. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, a proto bychom mohli hlasovat tímto způsobem.

Za prvé pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 203 z 35. schůze konané dne 5. května 2020, tedy sněmovní tisk 839/1, kdy se v § 2 za slova "o níž bylo" vkládají slova "nebo bude". Pokud bude schválen tento pozměňovací návrh, pak pozměňovací návrh poslance Hniličky už není možné hlasovat, protože byl schválen v návrhu výboru pro školství.

Za druhé bychom tedy samostatně nehlasovali, pokud tedy nebude schválen, tak bychom museli hlasovat návrh pana poslance Hniličky samostatně.

Za třetí bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Terezy Hyťhové, kdy má pozměňovací návrh č. 5103, kdy navrhuje prodloužení - já to vezmu velice zkrátka - o jeden týden. Pakliže bude schválen její druhý pozměňovací návrh, sněmovní tisk pod č. 5130 by pak nebyl hlasovatelný. Pokud tento návrh č. 5103 nebude schválen, tak bychom hlasovali o druhém návrhu paní poslankyně Hyťhové, sněmovní tisk pod č. 5130.

A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku ve smyslu změn předešlých hlasování. (Gong.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Už jsem poslance svolal do sálu. Poprosím je, aby se uklidnili předtím, než budeme hlasovat. Procedura je tedy návrh A výboru, návrh B pana poslance Hniličky. - Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím, přihlaste se, prosím, znovu svými kartami.

Znovu zopakuji proceduru: návrh A, návrh B, návrh C1 a návrh C2, přičemž návrh A a B jsou totožné a návrh C1 je vylučující se s návrhem C2.

Věřím, že se nám počet přihlášených ustálil a je nás dostatek na to, abychom mohli hlasovat, ale současně věřím, že je nás tady víc, takže vás znovu vyzvu, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Pokud jsou tedy všichni přihlášeni, tak zahajuji hlasování o proceduře. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti navržené proceduře? Já vám děkuji. V hlasování pořadové číslo 198 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro všech 101, proti nikdo. Já vám děkuji.

 

Procedura je schválena a prosím tedy zpravodajku, aby nám představovala jednotlivé návrhy. Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Pakliže byl schválen návrh A, to byl pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro vědu a kulturu, nemusíme hlasovat samostatně o návrhu poslance - (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Návrh A ještě schválen nebyl, takže nyní ho budeme hlasovat. Děkuji. Zahajuji hlasování o návrhu... Ne. Pardon. (Upozornění mimo mikrofon: Stanoviska.) Ještě stanoviska. Ukončuji hlasování jako zmatečné. Prosím stanovisko navrhovatele k návrhu A. (Souhlas.) Děkuji. Stanovisko výboru? K návrhu výboru? (Souhlasné.) Děkuji. To byla stanoviska. Já myslím, že nyní tedy již můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh výboru. Kdo je proti návrhu výboru? Děkuji vám.

hlasování číslo 200 je přihlášeno 100 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Věra Procházková: B pak není hlasovatelné, protože bylo obsaženo už v předešlém hlasování, a můžeme se zabývat C, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Terezy Hyťhové, a to pod C1, sněmovní tisk 5103. Jedná se tam o prodloužení v podstatě o ten týden. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko výboru. (Nesouhlasné.) Děkuji. Stanovisko navrhovatele, tedy ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Ženský hlas mimo mikrofon: Vždyť jsme o tom už hlasovali, ne?)

Tak je tady nějaký spor. Nicméně já konstatuji, že v hlasování číslo 201 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 30, proti 34. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Věra Procházková: Pak tedy budeme hlasovat o C2. Jedná se o prodloužení tedy o čtrnáct dnů. (Místopředseda Pikal: Děkuji.) Nevím teď, jestli si mohu dovolit říct, že... (Hlas pléna: Tohle nebylo na výboru.) Nebylo na výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud to nebylo na výboru, tak předpokládám, že výbor nepřijal stanovisko, a prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.) Děkuji.

Pokud je všechno jasné, tak já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 202 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 35. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Mám za to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak? (Poslankyně Procházková: Ano.) V tom případě nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ze zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, podle sněmovního tisku 839, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím stanovisko ministerstva. (Souhlas.) Děkuji. Stanovisko výboru? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 203 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednávání tohoto tisku v tuto chvíli ukončili. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce.

 

Posuneme se dál, což je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP