(10.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Kolegyně a kolegové, na co zapomínáme. To mě vlastně mrzí ze všeho nejvíc, už jsem to tady zmiňovala. Vůbec nerozumím, proč zapomínáme a proč nemluvíme o těch studentech, co se od září 2017 doposud poctivě připravovali na to, že budou skládat právě maturitní zkoušku z češtiny, z cizího jazyka a matematiky, protože každý rozumný člověk, který něco ví o školství, ví, že tohle se nerozhoduje několik měsíců před maturitou. A proč zapomínáme na to, že tito studenti na jaře 2016 jako první skládali celostátní přijímací zkoušku z matematiky už přímo při vstupu na střední školu. O tom se tady také nemluví. A také jsou to studenti, kteří poprvé v historii až doposud, bohužel, až doposud poprvé v historii v září resp. na jaře 2017 přesně věděli, na jakou střední školu jdou, a přesně věděli, přesně věděli, co bude na maturitu. To je přesně dáno od ledna 2017 veřejně v nařízení vlády. Všichni to věděli. Hlásím se tady na ten obor, vím, z čeho budu za čtyři roky maturovat. Všichni to věděli. I na tyhle studenty zapomínáme. Taky nerozumím tomu proč.

Musím říct, že chci podpořit - a samozřejmě budu hlasovat pro ten pozměňovací návrh, který jsme s kolegy zpracovali s cílem dodržet tu cestu, ten plán, ten cíl a zajistit budoucím studentům a maturantům, aby měli takovouto hodnotnou maturitu a aby je co nejlépe připravila na to, jaké různé možné vzdělávací cesty mohou v rámci svého života následovat.

Potom mě mrzí to, že ta debata je extrémně pokrytecká, protože zejména takzvaná - říkám takzvaná, prosím vás - elitní gymnázia tu metodu rovnováhy mezi cizím jazykem, českým jazykem a matematikou vlastně už dlouhodobě aplikují. Kdybyste vzali jakékoli vysoce úspěšné gymnázium z hlediska úspěšnosti gymnazistů a jejich následných vzdělávacích cest, tak zjistíte, že drtivá většina těchto studentů, drtivá většina, si právě k těm předmětům, které má v tuhle chvíli jako povinné, nepovinně, takzvaně povinně v uvozovkách, protože ta škola to takto vede, bere matematiku. To znamená, to, co je dobré pro naše elitní gymnázia, mít z češtiny, z cizího jazyka a matematiky zkoušku, to zřejmě tedy není dobré pro všechny ostatní děti, studenty a žáky. Vůbec tomu nerozumím. Jenom to bude posilovat i nadále nerovnosti v rámci dosažených studijních znalostí a kompetencí, rovnováhy těchto kompetencí a potom nerovnosti v rámci jejich vzdělávacích cest. Je pozoruhodné, že toto prosazují ti, kteří se zaklínají tím, že chtějí nerovnosti odstraňovat.

Také je pozoruhodné, že se tady na pultíku hodně často láteřilo, jak jsou naši studenti nešikovní, jak jsou učitelé nešikovní, potom se to zase dementovalo, aby se něco neřeklo, ale zaznělo to tady a dá se to ve stenech dobře, dobře dohledat. Tak prosím vás, naši studenti rozhodně nejsou v matematice o nic víc neúspěšní než studenti v okolních zemích. Bylo tady spoustu lživých dat zveřejněno. Neúspěšnost našich maturantů po druhém pokusu, protože ta je měřitelná z hlediska evropských srovnání, tzn. mám maturitu, nebo nemám, je několik procent. To znamená, naopak naši studenti jsou velice úspěšní. Velice úspěšní.

A co se týká přípravy našich škol, tak jenom chci upozornit, že už od roku 2014 jsou masivně upraveny rámcové vzdělávací programy z hlediska počtu hodin matematiky. Metoda Hejného se masivně rozšířila v posledních pěti letech. A mohla bych tady mluvit další tři hodiny. Koneckonců samo Ministerstvo školství ještě v červenci školskému výboru všechna tato data předkládalo včetně toho, co dělá.

Na závěr, protože už to nechci prodlužovat, chci jenom zmínit, že také mezinárodní testy PISA už v roce 2016 ukázaly zlepšení našich žáků, stejně jako o dva roky později, v matematické gramotnosti a stejně tak se v posledních dvou maturitních zkouškách zlepšila úspěšnost v rámci maturitní zkoušky z matematiky. To jsou fakta. Podotýkám, že u mezinárodního srovnání PISA ty dvakrát lepší výsledky jsou samozřejmě plošným ověřováním, není to to, že někdo si vybírá maturitu z matematiky - jenom abych předešla oblíbeným argumentům těch, co z nějakého záhadného důvodu nechtějí rovnováhu na konci středoškolského vzdělávání mezi češtinou, cizím jazykem a matematikou, protože o tom je to, o čem dneska jednáme.

Na závěr chci také podobně jako Tereza Hyťhová vaším prostřednictvím, pane předsedající, popřát nejenom těm letošním maturantům, protože ti to mají zvlášť těžké, ale i všem těm budoucím úspěch, co nejlepší výsledky nejenom v maturitní zkoušce, ale především co nejlepší vědomosti, znalosti a kompetence tak, aby byli úspěšní. A děkuji ctěné Sněmovně za poslech a poprosím kolegy a kolegyně o podporu pozměňovacího návrhu Vondrák, Rais, Valachová.

No a na závěr, protože bohužel školský zákon obsahuje řadu dalších změn a vždycky se to smrskne na povinnou matematiku, tak jenom chci říct, že zásadně nesouhlasím s tím, aby v rámci posledního čtení v Poslanecké sněmovně se měnily kompetence Cermatu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez jakékoli veřejné, politické a odborné debaty, a stejně tak zásadně nesouhlasím, aby tímto způsobem se rušil plán národní vzdělávání, tak jak ho předpokládá školský zákon. Je to absolutně, absolutně nepřípustné tímto způsobem zasahovat do tak klíčových věcí těsně před hlasováním ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A na řadě je pan poslanec Výborný do rozpravy.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, rád bych se také vyjádřil k tomuto předmětnému tisku, a to i z pozice dlouholetého učitele a ředitele střední školy. Já nechci reagovat na svoji předřečnici paní kolegyni Valachovou, ač se domnívám, že některé věci tady prostě není možné spojovat, dávat dohromady přijímací zkoušky a maturitní zkoušky podle mě skutečně nemá vůbec žádné opodstatnění. Ale obecně, a ono to vyplývá i z té diskuse a debaty, která se tady vede nejenom teď v rámci třetího čtení, já mám někdy pocit, že se tady vytvořila atmosféra toho, že hlasujeme o bytí a nebytí matematiky. Ale to přece není pravda. To přece není pravda.

Já tady musím souhlasit s panem kolegou Raisem. Kvalitní výuka matematiky na středních školách, a teď nemluvím jenom o gymnáziích, je samozřejmě zásadní a důležitá. Matematika je jazykem přírodních a technických věd a projednávání tohoto zákona nebo tématu povinné, nebo nepovinné, nebo dobrovolné matematiky - skutečně na tom nic neměníme. Tady se bohužel vytvořila představa nebo atmosféra, že té kvality dosáhneme tím, jak nastavíme formu toho výstupu. Já myslím, že to je přesně ta chyba, přesně ten omyl. Protože nedosáhneme kvality odzadu, nedosáhneme kvality tím, že budeme řešit úroveň a formu toho výstupu, ale my se musíme zaměřit na samotný obsah toho předmětu.

A tady bych byl i kritický vůči ministerstvu - a neříkám, že přímo vůči tomuto panu ministrovi, protože samozřejmě on měl také své předchůdce. Tady jsme nejenom na úrovni ministerstva, ale i Národního ústavu pro vzdělávání prostě zaspali. To, že tady vedeme de facto procedurální debatu a diskusi dva roky o tom, jak se vypořádat s povinnou matematikou ukotvenou v zákoně, ale neřešíme ten samotný obsah, to považuji za klíčovou chybu. Tady skutečně se musíme vrátit nejprve k tomu obsahu. A jak znovu zdůrazňuji, matematika je jazykem přírodních a technických věd a jako taková si samozřejmě tuto pozornost zaslouží. Já doufám, že se velmi rychle znovu rozběhne debata o revizi v rámci vzdělávacích programů, protože podle mého názoru právě sem tato debata, tato diskuse patří.

Znovu opakuji, dneska tady není volba Losna, nebo Mažňák, matematika, nebo nic. Prostě není to tak. Jednak zdůrazňuji, je tady zachována dobrovolnost. Čili pokud platí to, co říkala paní poslankyně Valachová, že studenti, žáci středních škol se dlouhodobě připravují na maturitní zkoušku z matematiky, tak jim vůbec nikdo nebude bránit v příštím školním roce a těch následujících, aby si tu matematiku jako maturitní předmět zvolili. Dokonce i pokud budou chtít cizí jazyk, tak si ho mohou zvolit jako nepovinný předmět. Známe školský zákon a prostě ta možnost tady zachována je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP