(10.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Chtěl bych také zdůraznit a připomenout to, co tady dnes nezaznělo, a to je i touto novelou nově vytvořený předmět, nebo maturitní zkouška, ten název matematika rozšiřující, ta bývalá matematika plus, což je z mého pohledu i vstřícný krok vůči akademickému prostředí, vůči vysokým školám. Pokud vysoké školy chtějí nějakou vyšší relevanci výstupu ze střední školy a použít ji v rámci přijímacího řízení, tak tu možnost mají. Mnohé ty školy to dělají už dnes. A samozřejmě ty další to mohou dělat i do budoucna, a to právě využitím této matematiky rozšiřující. Čili není to tak, že bychom matematiku rušili, ničili nebo něco podobného. Je to jenom o zachování té dobrovolnosti, volby mezi cizím jazykem a matematikou, a samozřejmě i prací nad tím obsahem samotným. A tady bychom potom nevylučoval, že se můžeme po určitém čase, nebo naši nástupci tady a budoucí ministři, k té debatě o zavedení povinné matematiky na některých typech škol vrátit v rámci maturitní zkoušky. To určitě možné je. Ale za velmi alibistický považuji ten pozměňovací návrh, který odkládá matematiku pouze o ty dva roky. To skutečně neřeší vůbec nic. Je to alibismus, je to přehození problému na příští Sněmovnu, na příštího ministra, nebo současného ministra. Opravdu to nic neřeší. A já jsem přesvědčen o tom, že máme jít přesně - a KDU-ČSL to říká dlouhodobě - v tom duchu, jak předložilo návrh Ministerstvo školství.

Dovolte mi na závěr říci ještě jednu zásadní věc. My hlavně dneska musíme ukončit tu nejistotu, která tady panuje. Můžete oponovat tím, že tady platí zákon a všichni vědí, na co se mají připravovat. Na druhou stranu žáci, studenti, učitelé, pedagogové, ředitelé škol jsou dlouhodobě připravováni na to, že tady nastane nějaká změna, a ta nejistota, kterou jsme způsobili my politici, poslanci tím, že ten tisk a tu věc tady projednáváme více jak jeden rok, je tím, co ty školy velmi trápí. Žáci třetího ročníku dnes pořád ještě nevědí, na čem jsou, a dneska tedy ta situace je o to složitější, jakou formou teď probíhá v době koronavirové krize výuka. Čili já myslím, že tu nejistotu musíme skutečně velmi rychle napravit.

Já jsem absolvoval řadu besed na středních školách, nejenom na gymnáziích, protože to je potřeba také zdůraznit. Problém povinné matematiky není problémem gymnázií. My se tady bavíme o zachování také nějaké relevance a vážnosti té zkoušky samotné. Pokud bychom v dnešní situaci hovořili o povinné matematice, tak logicky by ta zkouška musela být nějakým způsobem přizpůsobena odborným školám, a já se obávám, že tím bychom naopak šli s tou kvalitou a úrovní maturitní zkoušky dolů. A já předpokládám, že to si nikdo nepřejeme, že to byl jeden z argumentů, se kterým přicházel pan ministr.

Čili pojďme ukončit tu nejistotu, která tady panuje i vzhledem k plánování nového školního roku. Pro ředitele škol není za minutu dvanáct. Bohužel je deset minut po dvanácté. Tady to musíme říct sebekriticky vůči nám, vůči Sněmovně, a každý z vás si řekněte, kdo zde v těch uplynulých měsících prodlužoval, a bohužel někdy naprosto cíleně, projednávání tohoto tisku právě kvůli nějakým svým vlastním politickým představám. Myslím, že to byla chyba. Věřím, že dnes toho hlasování dosáhneme a půjdeme tou jistotou pro školy, žáky a studenty.

Dovolte mi také na závěr vyjádřit velký respekt vůči ředitelům, pedagogům, žákům, kteří se dnes potýkají s tou nelehkou situací. Samozřejmě v jistém smyslu i stále nejistotou, jakým způsobem bude probíhat konec tohoto školního roku, jakým způsobem budou probíhat maturitní zkoušky, případně přijímací řízení. Já věřím, že ten chaos, který teď zažíváme v mnoha oblastech, se v rámci školství podaří velmi rychle dát dohromady tak, aby ty informace byly jasné, srozumitelné, aby každý věděl, na čem jsme.

Maturantům držím palce, aby v nelehké situaci tohoto školního roku tu zkoušku úspěšně zvládli a abychom si z té krizové situace, ve které se nacházíme, všichni, žáci, pedagogové i vedení škol, odnesli pozitivní zkušenosti. Protože já myslím, že každá krize je znamením šance. A nemá smysl jenom žehrat na to, v jaké jsme situaci, ale hledejme na tom také to pozitivní. Věřím, že v tomto smyslu k tomu budeme všichni přistupovat včetně Ministerstva školství. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je zde faktická poznámka paní poslankyně Valachové.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, jenom vaším prostřednictvím, já bych chtěla doplnit předřečníka, protože on se zapomněl pochválit, Marek Výborný, protože ty kroky, co se má z hlediska obsahu matematické gramotnosti schválit, samozřejmě schválili v lednu 2017 velmi detailně a transparentně skrze opatření při nařízení vlády ministři za KDU-ČSL, ministři za ANO a ministři za ČSSD jednomyslně. Tam byly ty kroky, na čem se má pracovat. A prostou kontrolou těchto úkolů se dá zjistit, kdo co jak neodpracoval. Takže doporučuji, aby případně za toto se také pochválil a přestal používat falešné politické argumenty o tom, že něco někdo, nevím, neodpracoval. Plán byl plněn do července 2019, jak koneckonců osvědčilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na školském výboru. A ten plán byl zcela jasný a shodli jsme se na něm všechny tři tyto politické strany. Takže souhlasím s ním, netahejme do toho politiku, ale bylo by fajn říct ta fakta.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Protože jsem byl účastníkem těch událostí minulého volebního období, ano, já jsem hlasoval pro novelu školského zákona, která zaváděla povinnou maturitu z matematiky. V těch debatách tehdy zaznívalo jasně, že bude opravdu dobře zvážen výčet oborů, na které se tato povinnost bude vztahovat. A když na jednání vlády přišlo nařízení s tím výčtem oborů, tak já jsem pro něj nehlasoval. Odmítal jsem tento výčet oborů, protože je nelogický. To, že tam některé školy zůstaly vyjmuty, myslím si, že v tom byla i určitá politická dohoda tehdejších, řekněme, ministrů za sociální demokracii, protože pokud tam dáváme některé obory, například třeba i z mé branže, v oblasti odborných středních zemědělských škol, pak nechápu, proč tam chybí střední zdravotnické školy.

Mohl bych pokračovat, ale to, co považuji za zásadní, je, že jestliže na středních odborných školách budeme zavádět povinnou maturitu z matematiky a chceme stejnou úroveň jako u maturantů například na gymnáziích, a logicky nemáme stejnou dotaci hodin výuky matematiky, protože ty školní vzdělávací plány to takto prostě nemají - uvedu konkrétní příklad třeba i pro lidi, kteří nás sledují. Na středních zemědělských školách se matematika učí v prvním a v druhém ročníku. V rámci třetích a čtvrtých ročníků je to formou seminářů a ty semináře samozřejmě jsou tam v nějaké dotaci hodin alokovány, a pokud budeme chtít ty studenty v rámci toho třetího a čtvrtého ročníku v těch seminářích připravit na stejnou úroveň, aby zvládli stejnou úroveň maturity z matematiky jako například studenti gymnázií, tak logicky asi v těch seminářích nebude prostor na přípravu těch studentů pro ty odborné předměty, pro které šli na střední odbornou školu.

A to je pro mě ten důvod, kdy já říkám, ten model, tak jak byl nastaven, není zvolen šťastně. Buďto si řekněme, má smysl do budoucna upravit ty parametry z hlediska výčtu oborů, nebo má smysl upravit to tak, že budou dvě úrovně z maturity z matematiky, anebo potom musíte sáhnout do jednotlivých hodin v rámci školských vzdělávacích programů z hlediska odborných předmětů a říct férově žákům a rodičům: jdete sice na střední odbornou školu, ale příprava pro tu vaši odbornost prostě bude nižší. A to si nemyslím, že je to, co tady v České republice chceme, když voláme po tom, abychom měli tady kvalitní technické, digitální a další dovednosti našich studentů.

Takže já se stavím za to, co tady zaznělo i z úst Marka Výborného. Prosím pěkně, ať ministerstvo udělá revizi těchto kroků, toho návrhu, a ať se tady nedělá provizorní odklad, který bude jenom prodlužovat nejistotu studentů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Na řadě je paní poslankyně Kovářová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP