(11.20 hodin)
(pokračuje Munzar)

Protože EET vede k omezování konkurence. Protože EET samozřejmě je daleko větší zátěží pro malé podnikatele, pro drobné podnikatele než pro ty velké. A proto vede ke snižování konkurence. Dovolím si vám říct jenom jedno dvě čísla. Podle výpočtů Asociace českého tradičního obchodu v roce 2017 skončilo 1 082 venkovských prodejen. V roce 2018 to bylo 513. A EET bylo jedním z důvodů, proč tyto podniky skončily. Pro mnohé to byl poslední hřebíček do rakve. A myslím si, že dneska je unikátní příležitosti, abychom si skutečně začali vážit podnikatelů, začali si vážit aktivních lidí a snažili se jim ty překážky administrativní, regulační, které mají na této cestě, odstranit. A EET je takovým velkým balvanem.

Takže vás poprosím o podporu našich pozměňovacích návrhů, které já a mí kolegové načteme v podrobné rozpravě, kde samozřejmě tím nejdůležitějším návrhem je zrušení elektronické evidence tržeb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní je čas pro vystoupení paní poslankyně Věry Kovářové. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, klub STAN vítá rozhodnutí Ministerstva financí a předložilo novelu zákona o EET s tím, že bude odložena do konce roku 2020. Jsem také ráda, že si paní ministryně vzala poučení z toho, co tady zaznívalo ze strany opozičních poslanců, a samozřejmě že toto vítáme. Podnikatelé mají totiž opravdu jiné starosti, a je tedy zbytečné je zatěžovat dodatečnými administrativními povinnostmi - což cituji z důvodové zprávy. A bude to samozřejmě pro ně úleva v době, kdy řeší existenční problémy.

Argumenty, které zazněly na rozpočtovém výboru ze strany paní ministryně, proč neodsouhlasili takovýto návrh již v případě té první novely, byly myslím liché v tom ohledu, že ještě tehdy nevěděli, jaká bude situace. Ale odvolala bych se na jiná vystoupení paní ministryně v oblasti jiných zákonů, kdy bylo zřejmé, že je jasné, jak ta situace v té době bude vypadat, a i cituji paní ministryni, že s problémy této krize se budeme vypořádávat řadu let.

Co mě ovšem zaujalo v důvodové zprávě, je následující, kdy se v bodě 6 říká, že se nepředpokládají významnější negativní dopady na státní rozpočet. Proto se tedy ptám: pokud se neočekávají žádné významnější výpadky, tak k čemu tedy EET vůbec máme? Když nebudou žádné významnější výpadky, tak asi nebudou, ani až to bude normálně fungovat, žádné významnější přínosy. Proč tedy obtěžovat podnikatele, nechci říkat buzerovat, když to vlastně žádný přínos pravděpodobně mít nebude?

Z toho důvodu budeme navrhovat a předložili jsme pozměňovací návrh na zrušení třetí a čtvrté vlny EET právě s ohledem na toto vyjádření v důvodové zprávě. Ale vzhledem k tomu, že známe realitu zde ve Sněmovně, co se týká hlasování, tak navrhujeme další variantu, a to je posunutí a odložení EET o celý rok, tedy toho jednoho termínu, až do 31. 12. 2021. Zkrátka a dobře, podnikatelé by neměli být skutečně zatěžováni dodatečnými administrativními povinnostmi, protože budou mít jistě hodně práce s tím, jak se vypořádat s nastalou nelehkou ekonomickou situací.

K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Jenom pár poznámek k našemu sněmovnímu evergreenu, elektronické evidenci tržeb. Já ji považuji za špatnou regulaci od samotného začátku. Je to koule na noze podnikatelů, kterou vláda našim aktivním spoluobčanům přivázala na nohu, aniž by se prokázaly jakékoliv pozitivní efekty této nákladné a drahé regulace. Chci jenom připomenout, že ta čísla, se kterými operovalo Ministerstvo financí, paní ministryně i její předchůdci, byla vždycky vycucaná z prstu a nikdy se přínos elektronické evidence tržeb nepodařilo pregnantně prokázat, co se týče navýšení příjmů státního rozpočtu.

Čili EET, která se stala koulí na noze našich podnikatelů, zejména těch nejmenších, kteří jsou samozřejmě na tom relativně hůře než velcí hráči, tak se v dnešní situaci, kdy naši nejmenší podnikatelé skutečně bojují o přežití, tak z té koule na noze, kterou jim tam vláda uvázala, se může stát skutečně velmi těžký balvan, který je definitivně stáhne pod hladinu a ukončí jejich fungování na trhu, jejich fungování v ekonomice a pošle je do fronty na úřadu práce. Myslím si, že není vhodnější příležitost, než jsou dnešní dny, kdy dát našim podnikatelům symbolicky najevo, že si jich vážíme, že jim držíme palce, aby tu situaci zvládli, a že si přejeme všichni, aby našich živnostníků a našich malých podnikatelů přežilo co nejvíce, aby přežili tuto situaci, tuto krizi a abychom se s nimi potkávali i poté, co koronavirová krize odezní.

A jaké jiné symbolické gesto dneska můžeme učinit, jak jim nalít naději do žil, než když zrušíme tuto neefektivní drahou regulaci, administrativu, kterou jsme na ně v dobrých časech uvalili? Já si nejsem jistý, že bychom mohli nalézt příhodnější okamžik na zrušení elektronické evidence tržeb. Paní ministryně by měla dospět stejně jako u toho propadáku, tedy Účtenkovky, k tomu, aby poté, co ji nesmyslně měsíce hájila, aby uznala, že Účtenkovka byla hloupost, a potichu ji Ministerstvo financí zrušilo. Myslím a přál bych si, aby stejný mentální proces nastal na Ministerstvu financí i v otázce elektronické evidence tržeb. Protože pokud se nechceme po této krizi probudit do ekonomiky, kde budou fungovat pouze velké korporace, pouze velké řetězce a nepotkáme už tam naše živnostníky a malé a střední podnikatele, tak elektronickou evidenci nerušme a protáhněme ji nebo prolongujme to přerušení jenom na pár dalších měsíců.

Copak si někdo skutečně vážně myslí, že ti živnostníci a malí podnikatelé, kteří dneska doslova a do písmene bojují o svůj život a nevědí, jestli budou na tom trhu pokračovat, že za pár měsíců bude všechno dobré, že bude obloha bez mráčků, oni budou fungovat ve skvělých ekonomických podmínkách a budou tedy mít i čas a peníze na to, aby si pořizovali elektronickou evidenci tržeb a nákladně ji provozovali? To je přece nesmysl. I když koronavirová krize odezní, tak ekonomika se ještě bude dlouze vzpamatovávat a naši živnostníci se budou dlouze a dlouze vzpamatovávat z toho, co je dneska potkalo.

Čili paní ministryně, chtěl bych vás vyzvat, jestli skutečně myslíte podporu malých a středních podnikatelů vážně, jestli to není jenom hra, tak podpořte dneska zrušení povinnosti evidovat elektronickou evidenci tržeb navždy. Protože je to hloupost, neukázal se pozitivní efekt a dneska skutečně potřebujeme našim malým a středním podnikatelům skutečně pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP