(11.10 hodin)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Omlouvám se, zaměnil jsem návrhy I a J. Výbor nezaujal stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 188, přítomno 101 poslanců, pro 34, proti 36. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Nyní budeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu I1 a I2 pana poslance Bartoně, který zavádí uznání středního vzdělání pro studenty, kteří ukončili střední školu a neudělali maturitu, aby dosáhli úrovně středního vzdělání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě před rozhodnutím se hlásí pravděpodobně s faktickou procedurální pan kolega Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. U hlasování číslo 185 jsem se zdržel, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, uvádím pro stenoprotokol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Bude v protokolu. Teď stanoviska. Pane zpravodaji? (K návrhu I školský výbor nedoporučuje.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování 189. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 189, přítomno 101 poslanců, pro 31, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Ano. Nyní zbývá návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme přikročit k hlasování návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 645, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 190. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 190, přítomno 99 poslanců, pro 78, proti 10. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím třetí čtení tohoto návrhu, bodu číslo 250.

 

Pokračovat budeme podle změněného pořadu schůze tak, jak jsme se ráno rozhodli, a to přerušeným bodem číslo

 

372.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých
úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
/sněmovní tisk 849/ - zkrácené jednání

Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá. Připomínám, že rozpočtový výbor přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 849/1. Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla, že se povede obecná rozprava, která byla včera, 5. května, přerušena. (Silný hluk v sále.)

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, jakmile se situace zklidní. Ti, kteří diskutují o školském zákoně, přesunou své diskuze do předsálí. Udělím slovo panu poslanci Vojtěchu Munzarovi, ale ještě chviličku. Pane poslanče, pojďte, ať vás vidí, že vám bude uděleno slovo. Znovu připomínám, pokud vedete diskuze o skončeném školském zákonu, tak v předsálí! (Hluk nepolevuje.)

Všem hloučkům nalevo i napravo to ještě jednou důrazně připomínám. Nechci vyhlásit přestávku, ale uznávám, že hladina hluku není taková, aby kolega Munzar mohl v klidu přednést své stanovisko. Ještě mi zbývá vyjmenovat kolegy a kolegyně, kteří ruší... Nemusím tak učinit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Já jsem byl včera přerušen uprostřed své řeči, ale nebudu opakovat to, co jsem říkal včera. Ale chtěl bych se soustředit na několik věcí, které se týkají dnešní situace, a jaká poučení pro naši společnost to může přinést.

Dnes v plné nahotě se opravdu ukazuje role a důležitost drobných živnostníků a podnikatelů pro naši společnost, pro fungující společnost, pro naše hospodářství. Pokud by tedy epidemie měla přinést nějakou lekci, tak takovou, aby si stát a státní moc začaly vážit všech aktivních lidí, kteří se vydali na nelehkou cestu podnikání, aby jim stát neházel klacky pod nohy a naopak se snažil tu cestu podnikání vyčistit od různých nadbytečných administrativních zátěží, regulací a také nákladů.

Já jsem tady včera použil jedno zdůvodnění paní ministryně, které napsala na Twitter - já se s ním velmi ztotožňuji - kde napsala, že musíme nechat ekonomiku pořádně nadechnout. Ale já si myslím, že ji nemáme nechat jen pořádně nadechnout, ale musíme ji nechat i pořádně dýchat. On nebude ze dne na den restart ekonomiky. Dneska je skutečně vypnutá jak vypnutím tlačítka kvůli mimořádným opatřením a měli bychom ji nechat dýchat, aby byla dlouhodobě stabilnější a pevnější.

Když se podíváme na elektronickou evidenci tržeb. Já jsem tady včera říkal o některých příbězích, jaké přinesla restriktivní opatření a restriktivní postupy Finanční správa vůči podnikatelům. A můžeme si klást otázku, zda EET skutečně přineslo a posílilo naši ekonomiku, zda posílilo podnikatelské prostředí, zda stabilizovalo veřejné finance. Na všechny tři otázky můžeme odpovědět, že nikoliv. Nepřineslo to ani posílení ekonomiky, ani stabilizaci veřejných financí a do podnikatelského prostředí to přineslo administrativní zatížení a zejména další represe a pokuty za administrativní pochybení, nikoliv za snahu vyhnout se daním.

Musím říct, že bychom měli myslet skutečně na celkovou roli podnikatelů ve společnosti a na podnikatelské prostředí, které se EET snažilo přidušovat. Ekonomiku bez drobných živnostníků jsme si dnes v posledních dnech a týdnech užili dosytosti. My jsme nemohli jít do hospůdky, ale mohli jsme se zastavit například autem u okénka řetězce fast foodu. My jsme nemohli jít do železářství, ale mohli jsme jít do sítě hobbymarketů. Mohli jsme jít do supermarketu, kde neměli jenom potraviny, ale měli i oblečení, ale nemohli jsme navštívit malý obchůdek s oblečením.

A je to skutečně sen, přání a touha této společnosti, abychom zredukovali konkurenci, zredukovali činnost malých podnikatelů a měli jsme tady výraznou převahu jenom sítí, řetězců, holdingů a podobně? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP