(12.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Stejně tak, debatovali jsme o tom tady včera, oblast pěstounů. To není nic proti pěstounům, jejich práce si nesmírně vážíme. Ale kompenzační bonus je veden tou filozofií, a to je právě i to jeho... v tom je právě i ta podstata, proč je tak jednoduše spravovatelný a proč tak dobře funguje, jak oceňuje i opozice. A to je v tom, že právě není zatěžován žádným prověřováním. Žádnou kontrolou ex ante. Čestné prohlášení, odesílají se peníze, pokud samozřejmě jsou tam všechny náležitosti v čestném prohlášení. A kontrola je teoreticky možná ex post. A proto byly vyloučeny i jakékoli souběhy se všemi vztahy právními, které jsou postaveny na pracovněprávní bázi, protože máme problematiku Antiviru, anebo na bázi OSVČ.

Co se týče OSVČ, to se protne Finanční správě, protože ten bonus těch malých eseróček se bude vyplácet na tu fyzickou osobu, čili pod rodným číslem, takže tam se to uvidí, nikoliv tomu eseróčku. A pěstoun v podstatě má, já jsem si to nechala poslat z MPSV, on má konkrétní odměnu, ta nebyla v žádném případě nějak krácena. Ta odměna je odvislá od počtu dětí. Samozřejmě pak jsou tam další náklady na potřebu dítěte. Takže to není nic proti pěstounům, je to obecný princip postavený na nemocenském pojištění a vlastně jaksi...

A to, abychom dosáhli toho, že jedna osoba nebude pobírat z těch programů více. Samozřejmě víte, že ta neslučitelnost neplatí u ošetřovného, to může být slučitelné. Takže to byl ten jediný důvod. Aby tam byly ty nepatrné pracovněprávní vztahy do 3 tisíc, případně dohodáři do 10 tisíc, ale další neslučitelnost.

Namítnete mně, a už jsem to zaslechla, myslím, že na rozpočtovém výboru, že tam máme dneska ty pedagogy. Ale ti pedagogové samozřejmě budou znamenat, že pokud si to vyplní, že je pedagog, tak ty peníze dostane a ta kontrola je možná. V tuto chvíli možná není, protože Finanční správa neví, kdo je či není pedagog. Takže to jsou jediné důvody.

K těm bratrancům paní poslankyně Kovářové bych jenom řekla, že pokud to budou chtít dva společníci, ta jedna varianta, a budou bratranci, tak nechť jsou. Ale jinak pro účely těch rodinných firem je tam speciální definice oddiskutovaná, jako že to byla osoba blízká, je to část § 22 odst. 1 občanského zákoníku, jako manžel, registrovaný partner, děti, rodiče. Takže takto jsme to omezili. Čili jsme se v té druhé skupině dostali z těch původně zamýšlených jednočlenných eseróček, jsme tam u dvou. U té druhé skupiny to může být x osob, tam jsme to neomezovali. A tam jenom vyplní v tom čestném prohlášení, že jméno, rodné číslo, bydliště a ten příbuzenský poměr, a nebude se to kontrolovat samozřejmě ex ante, ale bude se to kontrolovat případně až ex post. Ani neočekáváme, že by těch rodinných firem bylo nějaké velké množství. A pak to dostane každý ten společník.

Ještě tady někdo mluvil o tom pojištění, myslím, že pan poslanec Ferjenčík. Společníci sami o sobě žádné pojistné neplatí, jenom bych chtěla připomenout. Pojištění jsou jednatelé, nikoli společníci. My to máme postaveno na společnících.

A už asi je to všechno, co tady bylo řečeno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje? Nemá zájem. Takže otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se s přednostním právem hlásí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já v krátkosti zareaguji na některé pasáže vystoupení paní ministryně, zejména co se týče rozpočtů měst a obcí.

S tím, co paní ministryně říkala, s těmi čísly, se nedá nic jiného než souhlasit. Nicméně dáváme opakovaně vládě ke zvážení jednu věc. Myslíme si, že ekonomika bude potřebovat další impulsy, a nám přijde rozumné, aby ty impulsy šly z obecní úrovně. My navrhujeme, aby vláda například z vládní rozpočtové rezervy vyčlenila částku cca 10,5 mld. korun, rozdělila mezi obce jednoduchým klíčem, na každého občana tisíc korun. To je částka, kterou si každý občan v té své obci umí představit. A dá se to vyúčtovat úplně jednoduše jako například náklady na volby, jak účtují obce. To znamená, obec, která bude mít 600 obyvatel, by dostala 600 tisíc. Zastupitelstvo rozhodne, jak je použije v rámci pomoci. Je velmi pravděpodobné, že takové zakázky malého rozsahu dostanou místní lokální firmy, které to budou potřebovat jako sůl. No a to zastupitelstvo vyúčtuje státu velmi jednoduše typu 600 tisíc, za 300 tisíc jsme opravili hasičskou zbrojnici a za 300 tisíc jsme opravili dva chodníky, nebo dva kousky chodníku ve své obci. Myslím si, že by to hrozně pomohlo. Jednak by to krylo ten výpadek obcí, ten bezesporu bude, a díky tomu, že bude výpadek i ve státním rozpočtu z daňových příjmů. Za druhé by to byla věc jednorázová, nezatěžovala by rozpočtové určení daní do příštích let a byla by velmi užitečná.

Myslíme si, že takových projektů je připravena celá řada. Já osobně jsem inicioval, a děkuji kolegům z Poslanecké sněmovny, kteří jsou se mnou členy Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. My jsme vyhodnocovali ty dotační tituly, které fond vypisuje každý rok. Je tam zhruba (za?) 500 milionů žádostí, které splnily veškeré náležitosti, jsou připraveny, jenom tam je nedostatek finančních zdrojů. Musím říct, že jednomyslně všech pět členů dozorčí rady doporučilo výboru státního fondu, aby se ta půlmiliarda uvolnila a opět aby ty peníze doputovaly do měst a obcí na cyklostezky, bezpečné chodníky, osvětlení přechodu, opravily se všechny projekty, které jsou připraveny a které splnily veškeré předpoklady. Pak je tam samozřejmě skupina projektů, která neuspěla z různých důvodů, o těch nemluvíme. Ty prostě nesplnily požadavky ať už technické, legislativní a podobně.

A stejně tak si myslím, že v rámci pomoci těm veřejným rozpočtům například krajů by bylo dobré, kdyby i letos vláda uvolnila ty 4 miliardy na silnice II. a III. třídy. Pokud to bude víc, jak jsem slyšel, že vláda by mohla i víc, tak to bude jenom dobře. Opět to jsou peníze na projekty, které jsou v zásadě připravené. Nebudou to žádné gigantické projekty. A opět je vysoká pravděpodobnost toho, že to budou vykonávat menší lokální firmy. Já myslím, že to by byla ta pravá pomoc v příštích měsících, kdy zejména ty menší firmy budou mít skutečně problém s náplní své zakázkové činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu reagovat na pana předsedu Stanjuru. Bezesporu je pravda, že investice budou teď to, co bude motorem ekonomiky. A určitě by to měly být investice i z místních rozpočtů. Ta investiční aktivita v minulých letech, a to se trošku podepsalo, řekněme si to upřímně, i na těch skvělých výsledcích, nejen ten příjem daňový, ale i ta malá investiční aktivita, poměrně malá. Já teď nemám číslo u obcí, ale u krajů v průměru to bylo necelých 60 %. To znamená, že naopak my nabádáme k větší investiční aktivitě a počítáme s tím.

Paní ministryně Dostálová nechala teď zpracovat vůbec obce, přehled připravených projektů pod stavebním povolením, kde skutečně mohou kopnout. A budeme to podporovat celou řadou dotačních programů, protože toto je velmi důležité, a budeme jednat velice brzy na vládě o přesunu peněz z EU fondů, protože Evropská komise uvolnila možnost dočerpání z těch jednotlivých operačních programů podle potřeb jednotlivých zemí. A my chceme skutečně jednat o podpoře především investičních akcí a akcí i na území ze strany municipalit.

Co se týče podpory silnic II. a III. třídy, říkám to dobře, II. a III. třídy, tak tam počítáme s využitím částky. Paní ministryně Dostálová má připraveno asi 4 miliardy, nebo něco přes čtyři miliardy, možná to říkám nepřesně, z evropských peněz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jenom krátká reakce. Ono někdy rozdíl mezi investicí a opravou majetku je velmi tenký. Je to velmi často na posouzení auditora nebo účetního. Takže já bych se přimlouval, aby ten program byl jednoduchý, aby byl nárokový. Říkám, peníze na hlavu je to nejjednodušší, to stát umí rychle vyplatit. A podle mě by to mělo být nejenom na investice, ale i na údržbu majetku. Protože pokud uděláte nějakou technickou úpravu, jak jsem říkal, například ty hasičské zbrojnice, někdo to posoudí jako investici a někdo jako opravu. Takže abychom nemluvili pouze o investicích, ale také o údržbě či opravě. Protože to si myslím, že jsou přesně ty peníze, to nejsou žádné projedené peníze, to jsou peníze, které hmatatelně... A říkám, ta výhoda je, že v každé obci bude vědět každý člověk, kolika penězi vláda pomohla konkrétnímu zastupitelstvu, a může si zkontrolovat těch 500, 600, možná milion korun u obce, která má tisíc obyvatel, využili ve prospěch svých občanů a které firmy ty malé zakázky dostaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri, k podrobné rozpravě se připraví paní poslankyně Šafránková. Máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu číslo 5129. Jedná se o rozšíření kompenzačního bonusu na společnosti se třemi společníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP