(12.50 hodin)

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Já bych se chtěla přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je pod sněmovním dokumentem 5132 a upravuje maximální počet společníků eseróček ze dvou na tři, pokud se nejedná o rodinnou firmu.

A druhý pozměňovací návrh je pod sněmovním dokumentem 5133, který navrhuje rozšířit definici podoby jedné rodiny pro účely tohoto zákona a rozsah jejích členů, kteří mají nárok na kompenzační bonus, u eseróček s více než dvěma společníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 5170 a týká se rozšíření definice rodiny.

Druhým pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlašuji, a podávám ho společně s kolegou Ferjenčíkem a paní poslankyní Krutákovou, je sněmovní dokument 5140. Jedná se o rozšíření subjektu kompenzačního bonusu, kdy pracovní poměr je jako hlavní činnost a OSVČ jako činnost vedlejší.

Pak se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 5188, což je usnesení, kterým Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby Poslanecké sněmovně předložila do 20. 5. 2020 návrh zákona, kterým se obdobně, jako je tomu dočasně u osob samostatně výdělečně činných, upraví povinnost hradit pojistné na veřejné zdravotním pojištění, pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnanců, kteří jsou zároveň subjektem kompenzačního bonusu, a tak dále. Čili sněmovní dokument 5188.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a potom tedy pan předseda Bartošek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5190. To je ten kompromisní návrh na kompenzační bonus pro část lidí, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce.

Dovolím si tady upřesnit. Paní ministryně bohužel často hovoří o tom, že je to pro lidi, co mají příjem nad deset tisíc korun. Ale u dohody o pracovní činnosti je to příjem nad tři tisíce korun. Je spousta lidí, co vypomáhali v restauracích. A první věc, co udělal ten hospodskej, když vláda zavřela krám, tak bylo to, že vyházel ty lidi na dohodě o pracovní činnosti, respektive přestal jim zadávat práci, a ti lidé pak z té dohody nemají žádný příjem. A udělali jsme maximum ústupků, co se dalo, aby nám to ještě dávalo smysl. To znamená, je tam nižší částka. To znamená, oproti pětistovce je tam 350 korun na den. Jsou tam jenom dohodáři, kteří odváděli pojistné. To znamená DPP nad deset tisíc, DPČ nad tři tisíce. Je tam podmínka, že ta dohoda musí být nadále platná.

Chápu, že by to zatížilo trochu úřady práce, kdyby to bylo i pro ty výpovědi. Trochu mě to mrzí, ale byl to kompromis, na který jsme byli ochotni přistoupit. To znamená, lidi, kterým ten hostinskej řekl "teď vám nezadám práci, ale až skončí krize, tak můžete nastoupit", to dostanou. Ostatní holt budou muset žádat o příspěvek v nezaměstnanosti. A především je to zastropované na úrovni toho, co vydělali za ty první tři měsíce. Nevím, kam dál se dá v tom kompromisu jít. A prostě se prosím domluvte, které ministerstvo to tedy zadministruje. My si myslíme, že Finanční správa to zvládne, má na to lidi. To bude prostě deset žádostí na jednoho pracovníka, kdyby zažádali úplně všichni, a já si spíš myslím, že to bude jedna žádost na pracovníka. A tady skutečně apeluji na zdravý rozum, aby tahle skupina, která jako první dostala výpověď v té krizi, dostala alespoň nějakou státní podporu.

A zbytek už se nebudu zdržovat, jenom ještě zmíním ty pěstouny. 5191 načítám. Tam jde o to, že přece tady se nebavíme o tom, že by dostal někdo kompenzační bonus za to, že je pěstoun. Bavíme se o tom, že když je někdo současně pěstoun a bere cca deset tisíc korun od státu a k tomu se živí jako OSVČ, což je naprosto normální a děje se to. Na nás se obracejí lidé, kteří přesně tohle dělají. Pěstoun přece není zaměstnání. To je státní podpora na to, aby se člověk staral o cizí dítě, ale není to zaměstnání v drtivé většině případů. Tak takový člověk, když se živí jako OSVČ, aby řádně uživil svoji rodinu, tak za to, že je pěstoun, ho stát potrestá, že nedostane vůbec žádný bonus. Vždyť je to úplně na hlavu, aby lidi, kteří pro stát dělají nějakou službu, za trest nedostali od státu podporu. Takže tolik k pěstounům.

Pak tam dáváme ještě tedy umožnění souběhu dohod a OSVČ. To je taky velká skupina lidí, co mají dohody a živnostenský list a dneska nedostávají nic jenom proto, že si drze dovolili pracovat legálně.

A poslední je širší návrh, který umožňuje souběhy i se zaměstnáním do minimální mzdy nebo do půlky úvazku. Děkuji za podporu těchto návrhů. A ještě čísla - 5193 a 5196.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jan Bartošek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 5189. Zopakuji pouze to, že podporujeme tyto kompenzační bonusy, akorát nechceme, aby tím byly trestány rozpočty obcí a krajů, protože ty by pak následně musely snižovat například investiční akce, kterými mohou podpořit místní firmy. Proto navrhujeme, aby kompenzační bonus byl hrazen ze státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá ani pan zpravodaj, ani paní místopředsedkyně vlády. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu a ke třetímu čtení se vrátíme poté, co se vyrovnáme s dalšími body ve zkráceném jednání.

 

A před polední přestávkou ještě otevřu projednávání bodu číslo 374. Jde o

 

374.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele
/sněmovní tisk 851/ - zkrácené jednání

Před projednáním bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám k tomu rozpravu. Do rozpravy k tomuto se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (sněmovní tisk 851) ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přihlášeno 100 poslanců, pro 82, proti nikdo. Zkrácené jednání jsme schválili.

 

Předložený návrh by měla uvést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale zastoupí ji tady pan ministr Lubomír Zaorálek. Já vám dám slovo, pane ministře, jenom připomínám, že bychom měli ve 13 hodin skončit, pokud se to dá zvládnout. Pokud nedá, tak bych navrhoval, pokud proti tomu nejsou předsedové poslaneckých klubů, abychom teď už vyhlásili polední přestávku a pak se k tomu vrátili. Ano, je tady všeobecný souhlas, takže jednání Sněmovny bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP