(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo, já už jsem se skoro chtěl odhlašovat, vy jste mě vyvolal dřív. Chtěl jsem reagovat, teď se nám tady rozběhla taková dvojkolejnost, neotřelý návrh kolegyně Valachové vyvolal faktické poznámky. Já jsem chtěl reagovat jenom na kolegu Honzu Bauera vaším prostřednictvím, že si nemyslím, že to bylo nějak legislativně zpatlané, nebo jak to řekl, ten lex covid justice se skutečně dotkl velmi široké oblasti změny exekučního práva, insolvencí, týkal se spotřebitelů, týkal se právnických osob, úplně nově, některé věci jsou tam skutečně jakoby nově. Řešili jsme to opravdu za pochodu, to zas musím říct. A pokud si vzpomínám, tak i tyhle věci tady prošly Poslaneckou sněmovnou drtivou většinou, protože jsme všichni cítili, že to má užitek a smysl. Tam není primárně ochrana zaměstnavatele, ale jeho prostřednictvím těch zaměstnanců. Ano, vypadl z toho zákon o ochraně zaměstnanců, to se teď napravuje. To se prostě může stát, těch 15 dnů bylo, jak jsem řekl, mimo. Tady si myslím, že jsme otevřeni. Je tady pozměňovací návrh tři měsíce, já si myslím, že to bude málo. Uvidíme, třeba se k tomu vrátíme. Takže takhle.

Ale nemyslím si, že by to bylo nějak zpatlané, když se podíváte na lex covid justice, to byla skutečně velmi komplikovaná materie a je potřeba si uvědomit, že to byl jeden asi z deseti. Tenkrát to mělo číslo 807, a jestli si vzpomínám, tak bylo 805 až 815, to opravdu já si spíš myslím, že to je právě dobrý výkon, že jsou tam věci, které se podařilo zachytit a které se podařilo opravit. Otázka je jak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Aulická s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Pekarová.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla možná tady podívat, kolik tady máme starostů, protože jestli tady máme nějaké starosti, a teď možná se tak rychle nezorientuji, tak si asi všichni klepou na hlavu. Protože především tady ukazujeme neschopnost Poslanecké sněmovny, resp. nezlobte se na mě, ale i vlády, to, že neumíme říct jasná stanoviska, jak mají vlastně samosprávy postupovat. Samosprávy otevírají postupně mateřské školy, to asi všichni víme. A podle toho zákona, tak jak je momentálně platný, a nikdo ho nezměnil, tím pádem nejsou mateřské školy od otevření schopny napsat nějakou překážku pro rodiče, kteří chtějí dál čerpat ošetřovné. To znamená, i rodiče, kteří nepošlou své dítě do mateřské školy, a mateřská škola běžně otevírá, padá nárok na ošetřovné. To je jasné a to mi potvrdila i paní náměstkyně z legislativy z Ministerstva školství po jednání zdravotního výboru druhý den, kdy epidemiologové sami řekli a přehodnotili situaci, že i pro ty rizikové skupiny, tam, kde vlastně nejdřív zakazovali, že děti nemají chodit do základní školy, že to přehodnotili a už vlastně neexistuje žádná riziková skupina, tzn. i ty základní školy po 25. 5. vlastně můžou navštívit všichni do prvního stupně a je jenom na té základní škole, aby umožnila skupiny po 15 dětech. To znamená, že my tady řešíme teď to, že paní kolegyně Valachová dala, že by vlastně padala překážka, že pokud se otevřou základní a mateřské školy, tak padá ta možnost, že musí být ta překážka, a mají nárok na to ošetřovné i ti rodiče, kteří děti nepošlou. To je asi jedna věc.

My říkáme, že chceme, aby to bylo sladěno do 25. 5., ale žádný takový pozměňovací návrh tady nepadl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že pozměňovací návrhy je ještě možno podat.

Nyní jenom zopakuji pořadí řečníků, protože mi na to padají dotazy. Takže nejdříve faktické poznámky. To je paní poslankyně Pekarová, pan poslanec Kasal, pan poslanec Bělobrádek. Poté přednostní práva, tam mám opět paní poslankyni Pekarovou a pana předsedu Stanjuru. A poté obyčejné přihlášení elektronicky, to je paní poslankyně Richterová a poté jsou obyčejná přihlášení z místa, což byla paní poslankyně Richterová již před drahnou dobrou, pan poslanec Bendl, pan poslanec Bělobrádek a pan poslanec Jurečka. Budeme pokračovat, nyní paní poslankyně Pekarová, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já mám pocit, že to vypadá na jedné straně, že tady vlastně jenom jedna strana má to máslo na hlavě, často to teď vypadá v diskusi, že to je paní Valachová, tedy ČSSD. Ale to tak není, ona má svým způsobem pravdu. Protože jestli si přečtete to odůvodnění, které tam předkládá, tak s tou první větou nelze než nesouhlasit. Vzhledem k ne zcela jasným podmínkám pro účast žáků ve školách a dětí v mateřských školách a tak dál. Takže tady máslo na hlavě mají opravdu obě strany sporu, které tady dneska pozorujeme. A my z opozice bychom se tím mohli bavit, ale mně to skutečně nepřijde vůbec zábavné. Protože tady skutečně panuje zmatek v tom, jak to má vlastně fungovat s těmi školkami, jak to má fungovat ve školách. Jestli budou žáci ve škole jenom několik hodin denně, tak potom skutečně rodič často nemá jinou možnost než ještě stále řešit hlídání. A ve chvíli, kdy nebudou fungovat družiny třeba na základních školách prvního stupně, tak potom opravdu mnozí se do té práce vrátit nemohou.

Ale prosím pěkně, neřešme to tady přílepkem k tomuto zákonu, který se týká něčeho úplně jiného. Najděte nejdříve shodu na pořádném řešení, které bude vydiskutované, budeme mít k tomu jasné podklady, třeba včetně finančních dopadů, a dejte do pořádku hlavně ten zmatek, který panuje stále ještě na školách, a kde se v tom prostě i ředitelé škol, učitelé nevyznají. A říkají to velmi jasně a veřejně už dlouho. Tak pojďte řešit příčiny, a pak můžeme řešit tyhle následky. Teď to prosím nemá smysl. Teď je brzy na to tohleto řešit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Kasal. Pan poslanec Kasal stahuje. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou. Není přítomen. On se mě ptal, tak já ho asi přeskočím v tuhle chvíli. A dostáváme se, s přednostním právem, což jsem říkal, paní poslankyně Pekarová, ta to stahuje, protože již mluvila. Pan předseda Stanjura s přednostním právem to myslím také stahoval. Takže se dostáváme k paní poslankyni Richterové, která je přihlášena řádně. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já spíš chci vznést několik otázek, které právě kladou zřizovatelé a potom také rodiče, a ukázat na tom, že my jako opozice, když nejsme vázáni těmi dohodami, bychom spíš uvítali věcné zodpovězení toho, jak se to tedy má řešit z pohledu vlády. Že z pohledu rodičů je to prostě nyní hodně nejasné a takové nepředvídatelné. A to ošetřovné - vlastně teď nově mají ředitelé školek možnost otevřít zařízení a je tam vlastně definice rizikových skupin z řad dětí, kterým není doporučováno, aby se vrátily. Jenže ta nastavená pravidla pro výplatu ošetřovného se podle všeho těmito situacemi, kdy na základě těch doporučení, třeba že jsou rizikoví členové rodiny nebo to dítě samo je rizikové, když nenastoupí, tak není upravené, jak to bude s tím ošetřovným. A tohle je prostě asi to jádro pudla. A mně jako člověka, který si přeje věcné řešení, co s tím, že není doporučeno, aby děti do té školky šly, ale zároveň není vyřešené, aby rodiče dostali ošetřovné, zajímá, jak to tedy vláda chce řešit. A přišlo by mi skvělé, kdybychom mohli dneska přijmout něco, co by těmto rodičům dalo jistotu a předvídatelnost. Možná je otázkou, zda to nemá být jenom do konce května. To se teď koukám po kolezích z řad sociální demokracie, zda to má být až do konce června. Ale tahle otázka je úplně klíčová.

Ještě - s těmi školkami se na mě pak obracejí rodiče. Možná vám to některým bude připadat jako maličkost, ale je spousta dětí, které mají alergie. A jakmile jsou děti alergici a mají takovou tu jarní alergickou rýmu, tak zase školky je nebudou chtít přijmout. A rodiče nebudou mít nárok na ošetřovné. Je možné, že to v praxi tak nebude, vidím kolegy kroutit hlavou, ale zatím to tak je. Že na obavy kvůli alergické rýmě také se vztahuje obava, že nebude možnost déle čerpat ošetřovné. Řada školek si velice, velice hlídá, aby děti, co tam jsou, byly naprosto, naprosto zdravé, bez žádných projevů. A je těžké odlišit alergickou rýmu od nějakého drobného nachlazení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP