(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. A nyní poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Zdeněk Ondráček, který se, bude-li souhlasit, stane zároveň i jeho zpravodajem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Vy jste v podstatě odpověděl až nad rámec, protože ta první část usnesení se týká těch opatření, která budou po ukončení nouzového stavu ve vztahu zákona na ochranu zdraví, tak to je ta první část. Ta druhá část se týká nákupů, tam jsme jako Poslanecká sněmovna požádali vládu s tím, že jsme jí uložili termín do 11. května, takže o té věci můžeme ještě možná diskutovat.

Já jsem rád, že tady zůstala aspoň ta část poslanců, kteří o to mají zájem. Já jako člen Ústředního krizového štábu, a vidím tamhle druhého kolegu, poslance KDU-ČSL, jsem rád, že tady kolegové zůstali, přestože my ty informace máme. Mrzí mě, že tady nejsou jiní poslanci, kteří ty informace někdy nemají, anebo se tady dožadují, a teď tady zrovna shodou okolností nejsou. Ale chápu je, pokročilá hodina, skoro půl sedmé.

Takže ty informace, co se týká nákupů jako takových, byť to není předmětem toho, o čem právě diskutujeme, tak na Ústředním krizovém štábu padla informace, že kolegové ze Spolkové republiky Německo tu cestu, jak jejich zákon o zadávání veřejných zakázek a jak upřednostnit tuzemské výrobce, prostě mají. Proto my jsme chtěli, ať se od kolegů - Ministerstvo průmyslu a obchodu - ať se od kolegů z Německa informují, popřípadě inspirují. A proto jsme dali i ten termín. A pokud byste došli k závěru, že něco takového je možné aplikovat na podmínky české, tak budeme jen velmi rádi a pomůžeme vám, a teď tedy hovořím zejména za poslance KSČM, pomůžeme vám i prosadit takovou legislativní změnu třeba i teď ještě ve stavu nouze.

Ale říkám znovu, my teď máme probírat ta opatření, která jsou ve vztahu k ochraně zdraví, takže k té druhé části se zatím zbytečně nechci vyjadřovat, protože o té věci můžeme diskutovat řekněme ještě na té další schůzi, která asi bude brzo naplánována. Zatím děkuji a čekám na tu diskusi, která bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Černohorského. Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Jenom bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, opravil pana poslance Ondráčka. Tam je termín do desátého, ne jedenáctého. Proč zdůrazňuji to datum? Jde totiž o to, že to usnesení, jak tady pan poslanec zdůrazňoval, bylo, že nám má vláda dodat informace do pátého. A i přesto, že jsem kontroloval e-mail, tak tam nic není. A kvůli tomu jsme museli zařídit tenhleten bod. Očekával bych, že pokud se Poslanecká sněmovna usnese na tom, že jí vláda dodá nějaké informace, tak ty informace nám budou zaslány, čímž si samozřejmě ušetříme i výrazně více času.

Dodám ještě tedy k panu poslanci Ondráčkovi, když tady říkal, že tady někteří kolegové nejsou. Nejsou, protože bohužel, nebo jsme v tuto chvíli trošku v sníženém čase, nebo sníženém počtu, takže samozřejmě někteří sledují buďto z kanceláří, anebo z domovů, protože ten stream jede live.

Ale mě by tedy zajímalo, pane ministře, proč jsme tedy ty informace nedostali. Protože občas se nám tady stává, že ty termíny, ať už se to týká třeba interpelací, sice chápu, že je to samozřejmě v tuto chvíli velmi náročné, ale pokud bychom byli aspoň informováni, že třeba potřebujete více času na získání informací, nebo jakákoli komunikace ze strany ať už Ministerstva zdravotnictví. Já bych se zeptal i někoho jiného, ale bohužel tady jako pro informace vlády nikoho jiného nemám, takže budu všechny dotazy směřovat na vás. (Ministr zdravotnictví je jako jediný člen vlády přítomen v sále.)

Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám přihlášeného nikoho dalšího do rozpravy. Pan poslanec... Dobře, registruji vaši přihlášku do rozpravy. Pan ministr chce odpovědět teď, nebo na závěr? Na závěr. Takže prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dobré odpoledne, nebo večer. Děkuji za slovo. My víme dneska, že vlastně máme promilovou promořenost. Tedy jedná se asi o nějaké město možná větší, než je Olomouc. A teď jsme se doslechli, že ty roušky - ministerstvo má na to právo - budeme je nosit až někdy do června. A já se ptám, jestli by nebylo rozumnější, já chápu, že obavy jsou, ale jestliže je tak malé množství lidí, kteří to můžou někde dál roznášet, tedy vlastně chrání ty ostatní, tak jestli ty roušky, respirátory, pomůcky, které bychom schovali, tedy ušetřili je a věnovali je, až přijde, a já si myslím, že na podzim, ta vlna chřipek, a oddělit je od chřipky nebo od nějaké virózy a kovidu bude asi problém, tak možná posléze tohle všechno ušetřené jakoby použít. Je to jenom dotaz. Myslím si, že aby celý národ, nebo omezené množství přece jenom nosil roušku, a my víme, že vlastně jenom promile, pár promile lidí to má, tak vlastně není, kdo by to roznášel v této republice, pokud neotevřeme hranice. Děkuji. Jestli můžu dostat informaci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Jestli můžu, tak bych tedy ocenil odpovědi pana ministra ještě v rozpravě, ať pak nemusím využívat přednostní právo, abych na něho nemusel reagovat až potom, pokud by třeba byly ještě nějaké další dotazy. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Tak pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Rád odpovím i vám i panu poslanci Brázdilovi. Nyní tedy k vám, pane poslanče. Určitě nemám problém dodat tu informaci ještě i písemně, tak jak jsem ji dnes zde vlastně prezentoval, protože jak jsem o tom hovořil, tak to platí, ta všeobecná opatření, která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Ale určitě dodám informaci i písemně. Omlouvám se, že nepřišla. Ale jinak zkrátka jsem teď řekl všechna opatření, která budou platit po ukončení nouzového stavu. Myslím, že tam nic zásadního nechybí.

Pokud jde o pana poslance Brázdila, to je možná trošku nedorozumění, protože to, co jsme dnes prezentovali, to byl výsledek té populační studie, který ale neměl za cíl říct, kolik lidí trpí tou nemocí, ale kolik lidí vlastně má protilátky, to znamená, ji prodělalo. A teď víme, kolik jí vlastně trpí. Máme ty aktivní případy, které jsou v populaci. Určitě jich není příliš mnoho v porovnání s celkovou populací. A počet aktivních případů klesá. Na druhou stranu právě proto, že činíme ta rozvolnění těch opatření a každé to rozvolnění znamená vyšší kontakt s lidmi, mezi lidmi, to znamená, pokud uvolňujeme obchody, pokud uvolňujeme restaurace atd., tak zkrátka je to něco, co ty roušky skutečně podle našeho názoru a podle názoru expertů vzhledem k tomu, že jde o kapénkovou infekci, tak jsou nějakou prevencí šíření nemoci. A proto si myslíme, že by měly být povinné právě minimálně, řekněme, do toho června, tak abychom vyhodnotili, jestli ta rozvolnění nebudou mít nějaké zásadní dopady. A pokud nebudou mít zásadní dopady, tak víme, že se zkrátka ta nemoc nešíří a v takovém případě není již úplně nutné mít všeobecnou povinnost nošení roušek. Takže proto vlastně v červnu. Teď ještě překlenout tu dobu rozvolňování těch opatření, vyhodnotit, jestli to nebude mít nějaký vliv na nějaký nárůst počtu pacientů pozitivně vyšetřených. Zatím to nemá, naštěstí. Když se podíváme na data ze včerejška, tak jsou velmi dobrá v porovnání s rekordně nejvyšším počtem testů, který jsme včera provedli, skoro 9 500 testů za včerejšek a 77 záchytů myslím, tak je to velmi dobré, ta (nesroz.) data. Ale uvidíme i po rozvolnění dalších provozů, jestli tam nedojde k nějakému výkyvu.

Ale jinak roušky, skutečně si myslím a jsem o tom přesvědčen, že Česká republika v tomto byla určitým průkopníkem, byla to vlastně první země, která zavedla povinnost nošení roušek, a další země od nás se pak inspirovaly. A proto si myslím, že bychom i vzhledem k tomu, že ta data jsou velmi dobrá, tak věřím tomu, že ty roušky za to mohou, v uvozovkách, v pozitivním slova smyslu, a že bychom je měli odkládat všeobecně skutečně až v tom červnu a poté nechat výjimky, resp. nějaká pravidla týkající se třeba právě veřejné dopravy, možná nějakých obchodů a tak dále, zkrátka tam, kde se koncentruje větší počet lidí v nějakých vnitřních prostorech. Ale jinak to všeobecné pravidlo nošení roušek by mohlo být opuštěno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP