(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rozhlédnu se znovu. Pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Většinou pokládám otázky velmi rychle. Jde mi o to, pan doktor (Brázdil) tady - pardon, prostřednictvím pana předsedajícího - jako by naznačoval i to, zdali budeme tedy do budoucna vzhledem k tomu, že se ta pandemie může případně vrátit, vytvářet nějaké zásoby. V tuto chvíli nevím, jak je to v zahraničí, ale i my jsme vlastně zakázali vývoz. Takže to, co tady naznačil pan poslanec Ondráček, určuje to, že pokud vy vlastně stejně nemůžete ze zahraničí v tuto chvíli nic přivézt, ochranné prostředky pro lékaře, lékárníky a další, tak jestli v tuto chvíli nezačít tedy plně využívat ty české výrobní kapacity, protože mnozí přešli na výrobu roušek a různých ochranných prostředků, a nezačít tedy vytvářet na centrálním skladu zásoby do budoucna, protože teď jsme se poučili, že co nemáme na skladě, jako by nebylo. Takže jestli v tuto chvíli není čas přehodnotit strategii a začít budovat systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí, pak pan ministr.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane kolego, dám vám informaci z dnešního Ústředního krizového štábu, kde bylo konstatováno, že zásoby ve státních hmotných rezervách pro dobu toho míru, jak bychom to mohli nazvat, budou na jeden měsíc, a pro všechny segmenty, které jsou, počínaje zdravotnictvím, školstvím, sociálkou a všemi ostatními. To znamená, že teď se řeší nákupy právě pro státní hmotné rezervy, aby byly rezervy, kdyby taková situace nastala.

A proto jsme dali druhý bod usnesení, kde jste správně řekl, a za to se omlouvám, datum do 10., ne 11. května, a tam je ta možnost nějakých legislativních změn, protože i dneska při jednání ředitel státních hmotných rezerv říkal, že mají připraven nějaký návrh zákona, který by upravoval zákon o zadávání veřejných zakázek. Já jsem ho požádal, ať nám ho nějakým způsobem pošle, a byl bych rád, až bude trošku klidu, abychom si k tomu sedli a opravdu bychom umožnili, kdyby nastala taková situace, že by se mohlo nakupovat napřímo bez zákona o zadávání veřejných zakázek, popřípadě i čeští výrobci. Ale to asi bude věcí nás zákonodárců, abychom to potom uchopili, a já myslím, že nás tato věc, tato krize, poučila a že se budeme snažit hledat nějaká společná řešení. A věřím tomu, že to bude napříč politickým spektrem, protože jsme ukázali, že když chceme, tak to jde.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Já si myslím, a teď už na to není úplně atmosféra, že je to velmi závažná věc, to, o čem se bavíme. Já jsem ten poslední, kdo je rád za to, že tady jsme závislí na dovozu takto klíčových komodit, jako jsou ochranné prostředky a třeba i léky, ze třetích zemí. To není jenom Čína, to je Indie. Dneska je třetina globální produkce léčiv koncentrovaná v Číně. U Indie je to podobné. Indie před dvěma měsíci zavřela totálně veškerý export. A to je samozřejmě něco, co může ohrozit bezpečnost nejenom České republiky, ale celé Evropy. A já jsem jako ministr zdravotnictví již před několika měsíci na Radě EPSCO ministrů zdravotnictví apeloval na to, aby Evropská unie a Evropská komise vytvořily jasnou strategii, abychom byli soběstačnější z hlediska nejenom České republiky, ale skutečně Evropy, pokud jde o takto strategické komodity, jako jsou zdravotnické prostředky nebo léky, protože ta závislost na Číně je z mého pohledu chybná a ukazuje se, že může být zkrátka do budoucna problematická. A viděli jsme to v této krizi. Takže je to ponaučení, určitě.

Měli bychom podporovat českou výrobu, to bezesporu. Myslím, že se tomu tak děje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu má v tomto směru připraveny nějaké programy na podporu lokálního průmyslu. Ale není to jenom o české výrobě, ale obecně skutečně o Evropě, aby se Evropa v tomto směru probudila a uvědomila si, že jí trošku ujíždí vlak a že je nutné tyto strategické komodity... přilákat jejich výrobu zpět na území Evropy, mít pod kontrolou kvalitu, mít pod kontrolou zásoby a nebýt v takovéto krizové situaci, jak se nám teď ukázalo, závislí na dovozu z třetích zemí, kde ta nejistota je poměrně vysoká.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Dívám se do sálu, jestli má někdo zájem. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím vzhledem k tomu, jak vyzněla proběhlá diskuse, i to, co zmínil pan ministr, navrhnout usnesení, že informaci bereme na vědomí a žádáme pana ministra zdravotnictví, aby nám tu sdělenou informaci poskytl i v písemné podobě. Pan ministr to v rámci rozpravy řekl a já jsem se s ním teď o tom bavil, že to pro něj není problém. Takže to dostaneme, kolegyně a kolegové, pokud si to schválíme, jako sněmovní dokument a můžeme s tím potom do budoucna pracovat. Takže takový by byl návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli bych přistoupil k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj načetl návrh usnesení.

 

Já končím podrobnou rozpravu a zahájím hlasování o návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 241 přihlášeno 85 poslankyň a poslanců, pro 52, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu a končím 45. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 18.36 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP