(16.20 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážení přítomní členové vlády. Děkuji mnohokrát za slovo. Já patřím k těm, kteří přivítali rozhodnutí soudu minulý týden. Ne proto, že by nám to rozhodnutí dávalo za pravdu, když jsme přišli s věcnou kritikou kroků vlády někdy kolem 23. března 2020, ale proto, že je velmi dobře, že v této situaci zaznělo od soudní autority, že v České republice musí platit vláda práva. A dokonce, že ta vláda práva v situaci nouzového stavu je ještě podstatnější pro to, aby pro všechny občany, pro všechny státní instituce platil řád, mohli jsme se posouvat zpět k normálnímu životu.

Patřím mezi ty, kteří volají po tom, aby se opravdu česká společnost, česká ekonomika vrátila co nejrychleji k normálnímu životu. Nijak se tím netajím, uvědomuji si rizika, když tady zaznívalo z úst pana kolegy Birkeho, jakou zkušenost a jaký příběh prožil on jako starosta města. Já mám za sebou podobně náročné období jako starosta menší obce. A vidím nejenom to, že se podařilo zamezit scénáři podobnému Itálii či Španělsku. To vidím. Vidím ale také v poslední době celou řadu chaotických rozporuplných opatření, která lidem nepřidávají na klidu, naopak je znejisťují a v té náročné situaci působí proti tomu důležitému návratu k normálnímu životu.

Vidím celou řadu podnikatelů, kteří zůstávají bez pomoci, volají po ní a bojují o život. Vidím stejně tak celou řadu živnostníků, kteří si velmi obtížně jsou schopni poradit s tou nastalou situací. Pro nikoho z nich to není jednoduché. Vidím také spoustu lidí, kteří zůstali doma sami a na které to dopadá velmi těžce. Vidím celou řadu lidí vážně nemocných, kteří odkládají třeba návštěvu v nemocnici. Proto říkám velmi vážně a zodpovědně, že přece tady není na miskách vah jenom ochrana společnosti před šířením nákazy COVID-19. Ta rovnice je mnohem složitější. A na druhé straně je samozřejmě celá řada vážně ohrožených lidí. Tedy na druhé straně je také ochrana životů a ochrana zdraví. Není to černobílé a je na nás, abychom tohle dokázali vyvažovat. Na prvním místě je to na vládě, ale odmítám černobílé vidění, které mnohokrát zaznívalo, a nejčastěji z Hradu, že přece je tu jenom jeden aspekt, a to je ochrana před šířením COVID-19. Je to složitější, a na druhé straně jsou také lidské životy a také ochrana zdraví.

Co potřebujeme a čeho se nám pořád nedostává. Zaznělo tady, a dokonce se to částečně objevilo i v dokumentech pro dnešní jednání vlády, jaká jsou ta data, která se podařilo získat. Bohužel tam ale celá řada důležitých informací stále chybí a zůstávají v menšině. Zůstávají v menšině skutečně relevantní studie, které by ukázaly, jak jsou na tom jednotlivé skupiny obyvatel. Zůstává, obávám se, stále bez povšimnutí i pro Ministerstvo školství studie, která přišla z Islandu a která mapovala poměrně přesně, jaké riziko představují ti nejmladší lidé pro šíření nákazy a třeba pro jejich vlastní zdraví. Přitom právě tento typ studií je důležitý pro to, jak dobře nastavovat opatření, a jak je nastavovat logicky, aby nemuselo jít o plošná opatření, ale opravdu aby v České republice probíhalo to, po čem epidemiologové volají, to jest opravu výběrové opatření, které zamezí šíření koronaviru.

Byli jsme tady ve veřejném prostoru svědky sporu mezi vymýcovači a promořovači. Ale ani na jedné straně nejsou pořád k dispozici, zejména pro jednotlivé kohorty, jak se stále častěji objevuje v médiích, nejsou jasná čísla, co to opravdu znamená pro každou jednu skupinu lidí, co to znamená pro věkové kategorie a jak si s tím poradit. Zveřejňují se často z kontextu vytržená jednotlivá čísla o počtu nakažených, ale schází informace o tom, jaké jsou tendence, a to je pro vyhodnocení těch opatření daleko důležitější. Takže volám po tom, aby i ze strany vlády i ze strany epidemiologů přicházelo co nejvíc těch klíčových informací už s možností nějaké interpretace, opřených o skutečná zjištění, o skutečná měření. Obávám se, že v tomto smyslu bez toho určení, na koho se zaměřit, i ten současný průzkum bude mít své významné limity.

Po čem volám také, je co nejrychlejší návrat normálního pořádku do škol. Řeklo by se, že se přece ve škole nevyrábí, ale pokládám to současné omezení za velmi významné i z hlediska návyků dětí, i z hlediska zásahu do jejich budoucího života, prostě proto, že řád zejména pro děti v tom školním věku je prostě důležitá věc. A tady se nám také nedostává, vlastně nikomu z nás, jednoznačné odpovědi a ani signálu, že je to jeden z prioritních zájmů, že se tím prostě zabývat máme, a platí v tom spousta nejistoty.

My jsme 23. března 2020 v zájmu toho, aby se podařilo najít fungující právní rámec a předejít celé řadě problémů, poslali ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi návrh úpravy krizového zákona. V tom návrhu úpravy krizového zákona jsme přinesli několik důležitých změn. Jednak aby se státní podpora mohla týkat i právnických osob a například i krajů, aby tu byl opravdu právní rámec fungující pro vypořádání podpory i pro předcházení možným konfliktům v případě soudních sporů. Stejně jsme v tom návrhu krizového zákona zakomponovali také důležitou obranu například před opakovaným nárokováním škody, tak aby poskytnutá státní podpora se mohla odečítat z případné náhrady škody. Nástroj velmi užitečný. Nevím, jestli to, že to bylo černé na bílém a jasně ukazovalo na to, že se Česká republika s tím bude muset vypořádat, že se bude muset vypořádat s náhradami škod, jestli náhodou právě tohle nepřispělo k tomu, že se vláda rozhodla pro tu kličku a překlopení těch nařízení z režimu krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví. Ať je to jak chce, v tuto chvíli dal jasně najevo svůj názor soud. A já v každém případě ještě volám po tom, aby k té změně krizového zákona pro všechny další situace došlo a bylo úplně jasné, jak se Česká republika s podobnými situacemi bude vypořádávat.

Paní ministryně Schillerová tady zmínila, že pro Českou republiku a pro návrat k normálnímu životu bude důležité, aby se dařilo stále dost investovat. To je jasné, velmi to podtrhuji. A přidávám k tomu ještě naši důležitou výzvu, aby v tomto směru poskytla vláda pomoc obcím, městům a krajům, protože opakovaně města, obce i kraje prokázaly, že jsou schopny dobře investovat, že jsou schopny investovat tak, že to navíc má přímý dopad na fungování měst a obcí i na podporu konkrétních podnikatelů, živnostníků, kteří v tom místě pracují. A právě skrze podporu investic v obcích a městech by se přesně tímhle způsobem mohlo docílit důležité podpory živnostníků a podnikatelů v jednotlivých regionech.

Dokonce jsme přišli, řekl bych, s velmi transparentní cestou, jak to udělat z peněz, které pro Českou republiku vyhradila Evropská unie, nějakých 33 mld. korun. Určit 10,5 mld. na pomoc obcím a městům s investicemi - to a); a b) s náklady na opravu či obnovu obecního městského majetku s tím, že každá obec by dostala tisíc korun na občana. Ty peníze podobným způsobem Česká republika posílá obcím a městům i v případě voleb s minimem administrativních nároků, jen s tím, aby zpětně obce a města dokladovaly, že ty finanční prostředky byly použity tímto směrem. Jasný krok, jasný nástroj, jasná injekce pro to, aby se investice neomezovaly ve městech a obcích, ale naopak, aby se je v tomto směru dařilo posílit.

Podobně pro kraje nasměrovat investice do silnic druhých a třetích tříd prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a půl miliardy do toho balíku 15 mld. korun vyhradit na projekty, které už SFDI jsou zkontrolované, jsou v pořádku, jen na ně nezbyly zatím prostředky. To by byla cesta, jak efektivně pomoci také tomu, aby se hned v regionech mohlo začít budovat a mohlo se investovat.

Ano, jsem pro to, abychom nouzový stav opravdu prodloužili na co nejkratší čas. Myslím, že lidé v České republice prokázali, že jsou schopni se velmi odpovědně vypořádat s mimořádnou situací. Jsem přesvědčený o tom, že je načase, abychom jim to - a vláda na prvním místě - oplatili důvěrou. Důvěrou v to, že i když nebude nouzový stav, tak že se budou dále chovat ohleduplně a odpovědně i k nařízením a doporučením hygieniků, která opakovaně zaznívala. A byla to právě česká veřejnost, která se s tou kritickou situací vypořádala, a vypořádala mimořádně, mimořádně pozitivně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP