(14.50 hodin)

 

Poslanec Tomáš Martínek: Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Rád bych se nejdříve přidal k návrhu kolegy Veselého, který tady předkládá ohledně zařazení bodu týkajícího se řešení výpadku příjmů samospráv z důvodu kompenzačního bonusu, který by měl být zařazen před sněmovní tisk 850. Osobně bych tam chtěl načíst nějaké konsenzuální usnesení, na kterém bychom se nějakým způsobem dohodli, a vyřešili tuto problémovou situaci, aby obce mohly nadále zajistit své financování. Navrhuji, aby poté usnesení znělo, že Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že současným nastavením kompenzačního bonusu ohrožuje stabilitu rozpočtů samosprávných celků a podkopává jejich jistotu a že vyzývá vládu, aby připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně v následující výši: 1 100 korun obci, 400 korun kraji a 1 500 korun hlavnímu městu Praze za každého občana. (V sále je velký hluk a špatná slyšitelnost.)

Ten důvod je jasný. Vychází to z rozpočtového určení daní. Praha, která je současně městem i obcí, je vlastně součtem těchto částek. Obce a kraje v současné době stejně jako stát čelí výzvám, které přináší krize způsobená pandemií koronaviru, jako je program bezúročných půjček, plánovaných investic a další potřeby výdajů. Z těchto a dalších důvodů je problematické zasahovat do očekávaných příjmů. Dofinancování samospráv má mnohé výhody, stát si především půjčuje za nižší úrok než samosprávy, samosprávy mají často efektivní možnost investování do připravovaných projektů, což může být důležité pro obnovení ekonomiky po konci opatření souvisejících s koronavirovou nákazou.

Dále bych chtěl kromě tohoto navrhnout, aby pirátský návrh, sněmovní tisk 293, ohledně snížení až zrušení daně z nabytí nemovitosti byl zařazen za vládní návrh, sněmovní tisk 866, nyní bod 74, abychom mohli vést společně diskusi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Tomáš Vymazal. Pojďte, pane poslanče, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi v první řadě poděkovat vládě, že před dvěma týdny vyslovila souhlas s novelou zákona o návykových látkách, která řeší nakládání s konopím pro léčebné použití. Konečně jsme se dočkali. Musím zároveň připomenout, že ve Sněmovně už rok a půl leží novela téhož zákona, pod kterou jsou podepsáni poslanci napříč politickým spektrem. Tato novela, která umožňuje samopěstování omezeného množství konopí, by měla být projednána spolu se zmíněnou vládní novelou.

V souladu se zvyklostmi této Sněmovny tedy žádám o zařazení sněmovního tisku 331, bodu 108 této schůze, bezprostředně za tisk 864, bod 73 této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem avizoval na jednání dnešního politického grémia, že navrhnu nový bod bez pevného zařazení, protože pokud ten bod zařadíme, pak bychom mohli vést politické debaty, kdy bychom ten bod mohli projednat. Bod je velmi jednoduchý. Navrhujeme zřídit komisi Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci. Už na této schůzi jsme se dohodli, že budeme debatovat o tom, jak fungují programy - Antivirus, těch programů je více. Myslíme si, že by bylo dobré, kdyby se taková podrobná debata mohla vést na úrovni parlamentní komise a jednou, až se dohodneme, za dva, za tři měsíce by na schůzi mohla být pravidelně zařazena zpráva o tom, k čemu komise došla. Nemá to sloužit jako kritika, ale opravdu na vyhodnocování, abychom dostali přesné informace, které programy jsou úspěšné, zda v nich uspívají velké firmy, střední, malé, OSVČ a podobně, a případně bychom mohli taky navrhovat i určité korekce směrem k vládě, jak programy na základě zkušeností z praxe změnit.

My chceme navrhnout, aby komise nebyla vyšetřovací, ale standardní komise, aby byl každý poslanecký klub zastoupen jedním poslancem či jednou poslankyní, to znamená, aby měla devět členů podle devíti poslaneckých klubů. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby to podpořily všechny poslanecké kluby, protože si myslím, že tím ušetříme čas na plénu. Ta debata o efektivitě a výsledcích podpůrných programů nás bezesporu čeká a nám přijde efektivnější tu debatu vést především na komisi a s případnými výsledky seznámit plénum Poslanecké sněmovny.

Takže prosím o podporu zařazení nového bodu. Pokud to projde, tak budu s předsedy ostatních poslaneckých klubů debatovat jak o formátu komise, tak případně o termínu, kdy bychom mohli rozhodnout o zřízení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále je k pořadu schůze přihlášena paní poslankyně Miloslava Vostrá. Jestliže tu zrovna není, tak ji zařadíme na konec přihlášených. Poprosím pana poslance Miloslava Janulíka k pořadu schůze.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové mám v podstatě podobný bod jako kolegyně Černochová, a to stanovisko Poslanecké sněmovny tedy ne ke vztahům ke Státu Izrael, ale k článku tří ministrů zahraničí, z toho jednoho bývalého (?), protože si myslím, že ty vztahy jsou dobré a neměnné. Ale apeloval bych tady na všechny členy meziparlamentní skupiny přátel, nebo téměř všechny, protože vím, že někteří jsou vlažní, ale je nás bezmála šedesát, takže bych velmi poprosil o podporu tohoto bodu, aby Sněmovna mohla zaujmout nějaké stanovisko k názorům, které v tom článku byly vyjádřeny. Opakuji znovu, že se nejedná o vztahy ke Státu Izrael, ty považuji za výborné a neměnné.

Navrhoval bych mimořádný bod, a to ve středu jako třetí bod odpoledního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále k pořadu schůze pan poslanec Václav Klaus. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil také přednést tři návrhy na změnu pořadu schůze.

První bod, který se chystám navrhnout, je předřazení vládního návrhu zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti, bod 74, sněmovní tisk 866, jako první bod v bloku prvních čtení.

Odůvodnění. Já jsem byl připodepsán pod návrhem zákona, který zrušoval daň z nabytí nemovitosti, kterou vládní většina zamítla, a nyní jsem tedy zaznamenal v rámci koronavirové krize, že paní ministryně navrhla zrušení této daně. Musím říci, že když sleduji vládní politiku, že se velice často liší to, jakým způsobem komunikuje s veřejností, s médii, kde s nimi často souhlasím, a pak versus realita - tady v tichosti ve Sněmovně nebo v Bruselu. Takže bych rád dal příležitost, aby tento zákon hladce a rychle prošel Sněmovnou, protože jak jsem vyrozuměl, drtivá většina opozice včetně Trikolóry je pro. Je to vládní návrh, čili nic nebrání tomu, abychom to projednali velice rychle a zbavili občany této zbytečné daně. To je bod číslo jedna.

Dále navrhuji zařazení nového bodu, a sice na zítřek jako první odpolední bod, a to je informace ministra hospodářství a průmyslu pana Havlíčka o našem postoji k evropskému Green Dealu.

Odůvodnění je takřka stejné jako u předchozího bodu. Já jsem poměrně s potěšením zaznamenal ohnivou kritiku pana premiéra Babiše vůči evropskému zelenému Green Dealu, protože my jsme na straně průmyslu proti různým zeleným šílencům. Ale realita je, že ministr Brabec a vláda už potichu poslali do Bruselu stanovisko, že se podrobíme a budeme se zúčastňovat a tak dále. Já bych byl rád, aby se to vyjasnilo. Já tady respektuji svoje kolegy, kteří tyto zelené ideologie ohnivě obhajují, to je jejich svaté právo, my jako Trikolóra jsme proti tomu, ale za velice nešťastné považuji to, že někdo proti tomu vystupuje v Blesku, v médiích a pro diváky TV Nova, ale pak v realitě koná pravý opak. Takže já bych rád, aby nám pan ministr to objasnil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP