(15.00 hodin)
(pokračuje Klaus)

Podtitulkem tohoto bodu je samozřejmě také situace na Sokolovsku. Asi jste zaznamenali petici asi tří desítek starostů, kde prostě hrozí uzavření plynárenského provozu Vřesová, severočeské velké firmy, z důvodu emisních povolenek, hrozí následné zvýšení nezaměstnanosti, protože to má samozřejmě vliv na ten důl, a tak dále. K tomu naprostá tragédie lázeňství se současnou tragickou sezónou. Čili ať nám pan ministr řekne, jaká je pozice české vlády, zda je pro ty bankéře, co obchodují s povolenkami a takové ty městské hipstery, anebo zda stojí na straně českého průmyslu a obyvatel. Tak to je bod číslo dva.

A jako třetí bod navrhuji po tomto bodu, čili ve středu jako druhý bod, informaci ministra armády o situaci v armádních zakázkách. My jako Trikolóra si nemyslíme, že v rámci toho šetření, které stejně bude muset přijít, má být první na řadě armáda. Je to z toho důvodu, že i jak tady sleduji své ctěné a méně ctěné kolegy, řada z nich už by ráda zahájila nějaké válečné údery, jak tak sleduji jejich rétoriku. Na to potřebujeme silnou armádu. My jako Trikolóra jsme pro přátelské vztahy se zeměmi světa, ale i tak potřebujeme silnou armádu, abychom měli tu pozici dostatečně pevnou. A když už se tedy něco nakupuje, tak bychom byli velice rádi, aby drtivá většina dodavatelů byly české firmy, protože české zbrojovky jsou pojmem ve světě. My nejsme nějaká země nomádů, kteří neumějí vyrobit ani náboj. My jsme prostě historicky kvalitní průmyslová země. A co mám informace, tak třeba ta zakázka na bojová vozidla pěchoty je šita z 80 % na míru zahraničním dodavatelům. Já bych rád požádal pana ministra, aby nás informoval o té situaci, o plánech armády a abychom tento bod projednali, protože je důležitý.

Čili toto jsou moje tři body. Doufám, že pan předseda je zaznamenal. A děkuju za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom upozorňuji, že váš návrh, aby to bylo zařazené jako první bod odpoledne - v tuto chvíli je tam gremiální návrh. Trváte na zařazení jako první, nebo po těch, co jsou z grémia?

 

Poslanec Václav Klaus: Po gremiálním návrhu. Pardon.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. A poté hned to Ministerstvo obrany by následovalo? (Ano.) Dobře. Děkuju za upřesnění.

K pořadu schůze je dále přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Jménem poslaneckého klubu SPD bych si dovolila navrhnout zařadit do programu 49. schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod pod názvem Odstranění diskriminace zaměstnanců na částečné pracovní úvazky a zaměstnanců na dohody mimo hlavní pracovní poměr z hlediska jejich přístupu k finanční pomoci státu a ke kompenzaci ztrát v jejich příjmech v důsledku zavedení mimořádných opatření nouzového stavu v souvislosti s pandemií viru COVID-19. Tato diskriminace se týká zejména zaměstnanců mimo hlavní pracovní poměr, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti a na dohody o provedení práce, popřípadě zaměstnanců na částečné pracovní úvazky, a současně jsou živnostníky, jejichž samostatná výdělečná činnost je ze zákona považována za vedlejší. Ačkoli tento termín nevypovídá nic o tom, odkud pochází většina jejich pracovních příjmů, situace se nejvíc dotýká občanů s nižšími příjmy, samoživitelek a samoživitelů. Tím pádem dochází i k ohrožení životní úrovně jejich nezaopatřených dětí.

Hnutí SPD na tuto situaci upozorňuje od počátku nouzového stavu. Podali jsme v tomto směru téměř dvě desítky pozměňovacích návrhů. Všechny byly vládními poslanci odmítnuty.

Současný stav je takový, že zákon o takzvaném kompenzačním bonusu pro OSVČ vylučuje z této finanční pomoci státu všechny osoby, které jsou vedle své podnikatelské činnosti ještě nemocensky pojištěnými zaměstnanci, bez ohledu na to, jaký je jejich příjem ze zaměstnání a jaký je hlavní zdroj jejich příjmu, bez ohledu na to, zda museli své podnikání v důsledku mimořádných opatření omezit či zastavit. Mnozí z nich navíc začali jako zaměstnanci pracovat až poté, co jim bylo znemožněno podnikání, aby zajistili základní životní potřeby svých rodin, a díky tomu paradoxně přišli o naději na jakoukoli finanční pomoc od státu. Stát tak de facto trestá poctivost a snahu opatřovat si finanční prostředky vlastní prací. Zaměstnanci na zkrácené pracovní úvazky se tedy ocitli často zcela bez prostředků a hrozí jim pád do dluhových a exekučních pastí. Vypovídá o tom i mnoho konkrétních lidských příběhů, o kterých jsme denně informováni. Tito občané dlouho neměli ani nárok na mimořádné ošetřovné při péči o děti z důvodu uzavření škol a školek. Jako OSVČ na něj ostatně nemají nárok dodnes. A z titulu pracovních úvazků na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti mají na ošetřovné nárok pouze někteří z nich, a to navíc nikoli od počátku karantény a ve významně nižším finančním objemu než osoby samostatně výdělečně činné. A ti rodiče, kteří pracují na takzvané dohody a zároveň pečují o děti nad 13 let věku, nemají na ošetřovné nárok vůbec.

Z výše uvedených důvodů a i proto, že se blíží konec takzvaného druhého bonusového období pro OSVČ a k podobě následujících kompenzací se vláda dosud nevyjádřila, navrhuji zařadit na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny tento mimořádný bod, a to dnes jako první bod po pevně zařazených bodech z grémia.

Součástí projednávání tohoto bodu by pak mělo být i přijetí usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby do 1. června 2020 předložila legislativní návrh řešení, které by odstranilo diskriminaci zaměstnanců na částečné pracovní úvazky a zaměstnanců na dohody mimo hlavní pracovní poměr z hlediska jejich přístupu k finanční pomoci státu a ke kompenzaci ztrát v jejich příjmech v důsledku zavedení mimořádných opatření nouzového stavu v souvislosti s pandemií viru COVID-19, zejména pak v odstranění jejich diskriminace v přístupu k takzvanému kompenzačnímu bonusu ve smyslu zákona č. 159/2020 Sb."

A dále bych si ještě dovolila požádat o zařazení bodu 178, což je sněmovní tisk 664. Je to náš návrh SPD na zrušení daně z nabytí nemovitosti. A dovolím si ho navrhnout zařadit za sněmovní tisk 866.

Děkuji za pozornost a poprosím vás o podporu. (V sále je obrovský hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nepřerušoval jsem paní poslankyni, ale opravdu bych poprosil minimálně vyskytující se stojící poslance, jestli by si to šli dopovídat do předsálí. Nechci jmenovat.

Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je 15.07, dostali jsme se snad ke konci návrhu na změnu programu, proto i já si dovolím na začátek, než požádám o návrh, o kterém byste mohli hlasovat, bych zde po proběhlé diskusi k mezinárodním otázkám požádal vás, kolegyně, kolegové, kteří všichni cítíte určitou disharmonii mezi skupinou přátel Česká republika a Izrael a skupinou přátel Česká republika a Palestina, a pardon, ta ještě neexistuje, čili kdybyste cítili tuto disharmonii, obraťte se ke mně a zkusme založit také skupinu přátel Česká republika a Palestina, ať máme tu diskusi vyváženou a můžeme tady probírat i tyto mezinárodní a důležité otázky vcelku podrobněji. (Hluk v sále stále přetrvává.)

Ale nyní k tomu bodu, který bych já chtěl navrhnout, a dovolil bych si upřít vaši pozornost možná k bagatelnímu problému, ale v aktuální situaci docela důležitému. Jsme v krizi, v ekonomické krizi. A určitě jste zachytili v médiích desítky návrhů, jak lehce získat peníze. Desítky bankovních, nebankovních a mimobankovních sfér nabízejí inzeráty: půjčte si od nás - rychle, okamžitě, levně. A myslíte si, že to je opravdu rychle, okamžitě a levně? Já si myslím, že ne. Proto bych vás všechny velice rád požádal, abyste návrh na regulaci reklamy, který předložila Komunistická strana Čech a Moravy a který je zařazen jako bod v prvním čtení, dali jako první bod prvních čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Lipavský k pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP