(15.10 hodin)

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, já opětovně navrhnu zařadit bod s názvem Informace vlády k plánované podpoře společnosti Smartwings, a to na středu 3. 6. jako první bod odpoledního bloku. Pokud ve čtvrtek proběhne mimořádná schůze, bude schválen program a budeme se o tom moci bavit, tak už bude tento bod vyčerpaný, a tím pádem nám nezabere žádný čas navíc. Nicméně dnes se ty informace stále dozvídáme naprosto nesystematicky, z médií, netransparentně, stále vláda neřekla, co chce vlastně dělat. Bavíme se o 1,5 až 2,5 mld. korun z českého státního rozpočtu, které by v případě neúspěchu této společnosti - a když se podíváme, jaký je vývoj leteckého trhu, tak to je scénář, který může nastat a který budou platit naši občané z českého rozpočtu. To znamená, nejde o malé peníze. Je celkem jedno, jestli by to bylo formou úvěru, nebo garance úvěru, ten princip je stále stejný. A také nevíme, jestli akcionáři vlastně vyčerpali všechny možnosti pro záchranu té společnosti. Ten proces je netransparentní a transparence se také ukazuje jako jedna z největších bolestí. Komu vlastně půjdou ty záruky, ty státní záruky? Kdo je vlastníkem Smartwings? To vlastně nevíme, protože na čínské straně, nebo na straně toho akcionáře CITIC to vede někam do Hongkongu a tam to končí. Takže stejně ten Rainbow Investments. Takže ví to Ministerstvo průmyslu a obchodu? Ví to vláda, komu vlastně chce poskytnout garanci? To je taky věc, kterou by občané České republiky jednoznačně měli vědět, kam tedy poplují jejich peníze.

Nechci tady opakovat argumenty, které už jsem zde říkal dvakrát: prostě Smartwings nejsou strategickou firmou, nedá se hovořit, že by to byla vizitka českého podnikatelského segmentu. Nejsou ani kritické pro tu dopravní obslužnost. Takže státní pomoc si nezaslouží. Tu si zaslouží drobní podnikatelé, živnostníci, kteří krizí trpí nejvíce, a také stát na ně nejvíce umí zakleknout.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Tím jsme se dostali na závěr přihlášek. Znovu vyzývám paní poslankyni Vostrou, kterou jsem zařadil na závěr, ale není přítomna. Takže tento návrh už nezazní. Tak zavolám kolegy z předsálí a vypořádáme se s těmi návrhy, které doposud zazněly. Zahlasujeme si pěkně, návrhů je dost.

Nejprve bychom tedy hlasovali. Je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. A poprosím vás o opětovné přihlášení. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrzích, které předložilo grémium Poslanecké sněmovny.

 

Není-li námitky, vypořádáme se s celým návrhem grémia jedním hlasováním.

Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh grémia tak, jak zazněl. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 188 poslanců, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Teď se vypořádáme s návrhy, které předložil pan předseda Rakušan, a nejprve je to návrh na zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám československých legionářů. Nejprve zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 190, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda navrhuje tento bod dnes jako první bod jednání, pevné zařazení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 190, pro 68, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Dále pan předseda Rakušan navrhuje zařazení nového bodu Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karantény.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 191 poslanců, pro 74, proti 2. Návrh přijat nebyl.

 

Pan předseda Jurečka nenavrhoval žádný konkrétní bod, pouze se přihlásil k předchozím návrhům.

 

Pan poslanec Veselý navrhuje zařazení nového bodu Kompenzace snížení daňových příjmů samospráv v souvislosti s kompenzačním bonusem. Takto jsem si poznačil název bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Nejprve zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 191 poslanců, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Veselý dále navrhl, aby tento bod byl zařazen v tuto chvíli jako druhý bod dnešního jednání. Tedy předtím, než budeme hlasovat o zákonu vráceném Senátem o kompenzačním bonusu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení takto nazvaného bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 193 poslanců, pro 130, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana místopředsedy Filipa, abychom zařadili nový bod, který by byl nazván Doprovodné usnesení k bodu tisk 850, což je ten, o kterém jsme, opět kompenzační bonus, tak tedy zařazení nového bodu doprovodné usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 194 poslanců, pro 65, proti 17. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Farského, abychom bod 206, tisk 753, je to novela zákona týkající se rozpočtového určení daní, zařadili jako první bod na zítřejší jednání, tzn. dopoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 194 poslanců, pro 63, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhuje zařadit nový bod Postoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 192 poslanců, pro 63, proti 1. Návrh přijat nebyl. Už tedy nebudeme hlasovat pevné zařazení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP