(15.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pan poslanec Martínek navrhuje bod 293 - nebo tisk? (Hlas z pléna: Tisk.) - tisk 293. Týkají se stejného tématu. Jedná se o zrušení daně z nabytí nemovitosti. To znamená, za tisk 866, který jsme v tuto chvíli zařadili na základě návrhu grémia po tomto bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přihlášeno 194, pro 91, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Vymazal, abychom sněmovní tisk 331 zařadili za sněmovní tisk 864. Bod 73. Týká se to léčebného konopí nebo pěstování konopí pro léčebné účely.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno je 194, pro 141, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana předsedy Stanjury na nový bod - zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci. Zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno je 194, pro 108, proti 3. Návrh byl přijat. Pevné zařazení bude dále předmětem diskuse, nebylo navrženo.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Janulíka, který navrhuje zařadit nový bod Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyjádření tří ministrů zahraničí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno je 192, pro 126, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Janulík navrhuje tento zařadit pevně jako třetí bod zítra odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přihlášeno je 193, pro 72, proti 2. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní zde máme několik návrhů pana poslance Václava Klause. Nejprve navrhuje předřadit tisk 866, zrušení daně z nabytí nemovitosti, jako první v bloku prvních čtení. Ten návrh je hlasovatelný, ačkoliv jsme rozhodli o pevném zařazení. Teoreticky se může stát, že nebude projednán. V takovém případě by přišel na řadu návrh pana poslance Klause.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přihlášeno je 194, pro 58, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Klaus nyní navrhuje zařadit nový bod - informace ministra hospodářství k evropskému Green Dealu. Tak jsem si zapsal tento bod. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu (Hlasy z pléna.) Já slyším námitky proti hlasování, ale... dobře. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Já jsem si přesně napsal co, ale bylo uvedeno jméno pana ministra Havlíčka.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem řekl ministr hospodářství, ministr průmyslu a pak jsem ještě toho pána jmenoval jménem, takže jste si to zapsal...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Špatně. Je to možné. Takže Informace ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k evropskému Green Dealu bude správný název.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přihlášeno 193, pro 77, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

A pak je zde návrh na zařazení nového bodu Informace ministra obrany k armádním zakázkám.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu informace ministra obrany. Kdo je proti?

Hlasování číslo 20. Přihlášeno je 193, pro 83, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Šafránkové na zařazení nového bodu Odstranění diskriminace zaměstnanců na částečné pracovní úvazky a zaměstnanců na dohody mimo hlavní pracovní poměr z hlediska jejich přístupu k finanční pomoci státu a ke kompenzaci ztrát v jejich příjmech v důsledku zavedení mimořádných opatření nouzového stavu v souvislosti s pandemií viru COVID-19.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21. Přihlášeno je 194, pro 92, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně dále navrhovala, abychom bod 178, tisk 664, zařadili dnes po projednání tisku 866, stejná tematika, zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 22. Přihlášeno je 194, pro 82, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Leo Luzar navrhuje bod 77, sněmovní tisk 180, o regulaci reklamy, zařadit, nebo předřadit jako první bod v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23. Přihlášeno je 194 poslanců, pro 30, proti 31. Návrh přijat nebyl.

 

Posledním návrhem, který zazněl, je návrh pana poslance Lipavského, který navrhuje zařazení bodu Informace vlády o plánované pomoci společnosti Smartwings.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24. Přihlášeno je 194 poslanců, pro 83, proti 2. Tento návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP