(15.40 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Navíc předkladatel v odůvodnění jak toho prvního, tak toho druhého, té novely toho prvního zákona, píše, že je třeba dát podnikatelům nebo těm poplatníkům, kteří spadají do těch jednotlivých vln, možnost se nadechnout, překonat současnou krizovou situaci, protože mají jiné starosti než řešit elektronickou evidenci tržeb podle zákona o elektronické evidenci tržeb.

Senát tedy udělal to, co podle mého soudu legislativně měla udělat vláda na samém počátku. Doplnil ten zvláštní zákon, který není přímou novelou zákona o elektronické evidenci tržeb, novelou skutečně toho zákona v té části druhé o elektronické evidenci tržeb. A tím, že obnovil § 37 toho zákona, který se v mezidobí zrušil 1. května, tak ano, navrhuje dočasně - a teď použiji přesný termín - dočasně vyjmout z povinnosti EET ty poplatníky, kterým tato povinnost vznikla 1. května 2020. A navrhujeme to na dobu dvou a půl let. Kdybychom to srovnali s vládním návrhem, tak je to prodloužení o dva roky. To znamená, ti, kdo spadají do takzvané třetí a čtvrté vlny, by podle vládního návrhu většinu povinností - říkám většinu povinností - elektronické evidence tržeb nemuseli naplňovat do 31. 12. 2020. Podle senátního návrhu zákona by to bylo o dva a půl roku déle. To je meritum senátního návrhu. Považuji ten návrh skutečně za velmi rozumný a ve vztahu k těm argumentům, které obvykle uvádí paní ministryně a uváděly se ještě v dobách, kdy jsme debatovali vůbec o zahájení elektronické evidence tržeb.

Je třeba si uvědomit, kdo vlastně spadá do třetí a čtvrté vlny. I to pojmenování třetí a čtvrtá vlna je také nepřesné, protože není žádná třetí a čtvrtá vlna. Je už jenom jedna vlna. Tak kdo do této vlny spadá? Když se podíváte do zákona, tak do toho spadají všichni poplatníci, kteří nespadají do první vlny a do druhé vlny. Tak je to přímo v zákoně napsáno. A většinou se to týká řemeslnických živností, služeb, některých služeb, ale také třeba lékařů nebo advokátů.

Víte, představa, že v této krizové době a ještě dlouho po ní zavedením povinnosti elektronické evidence tržeb získáme něco do veřejných rozpočtů od elektrikářů, instalatérů a dalších těchto služeb nebo těchto řemeslnických činností, které trpí personálním nedostatkem vůbec, je čistě iluzorní. Nechci dlouho debatovat o přínosech elektronické evidence tržeb, o tom debatujete velmi často tady v Poslanecké sněmovně. Ale ta třetí a čtvrtá vlna, nebo ta poslední vlna, i z toho pohledu přínosů do veřejných rozpočtů je velmi kontroverzní. Ona téměř jakoby nic nemůže přinést. Nelze podle mého názoru ani moc v případě těch elektrikářů, instalatérů nebo natěračů a dalších používat taky takový hodně nadužívaný termín, že to přispěje k narovnání tržního prostředí. Nevím, jak elektrikáři a instalatéři, kterých je zoufalý nedostatek, mohou hrubě narušovat tržní prostředí. To považuji za zjevný nesmysl.

Já bych vás, vážené poslankyně a poslanci, skutečně požádal, abyste tento Senátem vrácený zákon s rozumnými pozměňovacími návrhy - a skutečně nejsem tady jen jako zástupce Senátu, ale jako člověk, který vlastně navrhoval tento pozměňovací návrh, takže za tímto návrhem osobně stojím. A já bych vás požádal, abyste tento návrh podpořili, protože tím vlastně poskytnete přiměřený prostor i těm, jednak těm, kteří byli hodně postiženi vynucenými opatřeními vlády, a jednak poskytnete přiměřený prostor i pro vládu, aby v časovém odstupu, ať už tato, nebo další vláda, vyhodnotila skutečně přínosy elektronické evidence tržeb a rozhodla se bez nějakého tlaku, časového tlaku, jestli tu třetí a čtvrtou vlnu skutečně odstartuje, a nejen jaksi de iure.

Myslím si, že ten dvaapůlletý odklad je velkou pomocí jednotlivým živnostem, ale i lékařům. Vždyť asi každý zná, já nejsem odborník ve zdravotnictví, ale každý zná a ví, jak se zoufale nedostává praktických lékařů třeba na venkově nebo i zubařů. A to jsou mnohdy lidé v důchodovém věku a ti by měli řešit ve velmi krátkém čase elektronickou evidenci tržeb. Odpovězte, jak by to asi dopadlo. V mnoha případech by to mohlo dopadnout takovým způsobem, že prostě ty své praxe by zavřeli. A opět by na tom prodělali občané.

Takže vím, že se tento návrh nebude líbit paní ministryni, to určitě. Ale přesto bych vás, vážené poslankyně a poslanci požádal, abyste mě podpořili. Protože je vlastně výhodný i pro tu vládu. Není výhodný jenom pro ty jednotlivé řemeslné činnosti, ale je výhodný i pro tu vládu, protože ta si může nechat potřebný čas na skutečně zevrubnou analýzu, co vlastně ta elektronická evidence tržeb přinesla nebo nepřinesla.

Nechci tady uvádět čísla o inkasu daní například z příjmu fyzických osob placeném daňovými poplatníky. Když se podíváte na ta léta 2016 až 2019, nemluvím o letošním roce samozřejmě, tak nějaký hmatatelný důkaz, že by to něco přineslo, nenaleznete. Protože inkaso této daně i při vědomí toho, že ta položka je taková složená, že ve vztahu k této položce také účtují i vratky daně, ale když se podíváte na rok 2016, tak velký rozdíl u inkasa daní za rok 2019 nebyl. Takže já jsem velmi opatrný v nějakých úspěších elektronické evidence tržeb.

Ještě bych chtěl říci jednu věc. Senát nenavrhuje zrušení elektronické evidence tržeb, protože prostě v situaci vyhlášeného legislativního stavu nouze se to Senátu zdálo velmi odvážné, ale navrhuje přiměřený odklad pro ty, kdo byli skutečně postiženi současnou situací. A proto bych vás ještě jednou požádal, abyste i přes negativní stanovisko předkladatele, paní ministryně financí, si tuto okolnost vzali v potaz při svém hlasování a tento návrh Senátu podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátorovi. A než otevřu rozpravu, tak se ptám, jestli se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka garančního výboru, to byl rozpočtový výbor, tedy paní poslankyně Miroslava Vostrá. Nechce se vyjádřit.

Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí. Takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? (Ministryně dává najevo, že není.) Tak jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu a pomalu přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Kubíček se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych poprosil o 5 minut přestávku na poradu poslaneckého klubu ANO.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Vyhlašuji tedy přestávku, pět minut na poradu poslaneckého klubu ANO. To znamená, budeme pokračovat v 15.54 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP