(Jednání pokračovalo v 15.54 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončil čas určený pro jednání poslaneckého klubu hnutí ANO, budeme pokračovat. Před přestávkou jsem slyšel žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Nyní přednesu návrh usnesení, ke kterému je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, podle sněmovního tisku 849/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 849/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno 186 poslanců, pro 84, proti 82. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem, nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 849/2."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno 188 poslanců, pro 185, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat projednáváním bodu, který jsme zařadili do programu schůze na toto místo. Jedná se o bod nazvaný

 

380.
Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů
v důsledku výpadku kompenzačního bonusu

Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele tohoto bodu pan poslanec Ondřej Veselý, který se buďto stane zpravodajem, nebo navrhne někoho, kdo by se zpravodajem stal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v prvé řadě mi dovolte, abych vám poděkoval za zařazení tohoto bodu, poděkoval za všechny obce a kraje. Pokud jde o tu vlastní problematiku, tak už jsem ji popsal ve chvíli, kdy jsem navrhoval bod, přesto stručně zopakuji.

Celý problém spočívá v tom, že následující bod, to znamená kompenzační bonus, slouží k tomu, abychom pomohli v této těžké době podnikatelům. Tak jak byl Senátem vrácen, podle mého názoru by neumožňoval, pokud bychom prohlasovali senátní verzi, vyplácet kompenzace OSVČ, což by byl problém. Na druhou stranu se ztotožňuji s názorem, že není spravedlivé, aby výplata kompenzačního bonusu šla k tíži obcím, městům a krajům, to znamená, aby je připravila o prostředky v rámci rozpočtového určení daní. Takže podáváme návrh, nebo budeme podávat návrh - a doufám, že najdeme shodu na tom, aby tato ztráta jim byla kompenzována. Předjímám tím a potvrzuji, že budu hlasovat právě pro poslaneckou verzi v tom dalším bodě, právě proto, abychom dál mohli podporovat, kompenzovat činnost OSVČ.

Usnesení v tuto chvíli číst nebudu, protože předpokládám nějakou debatu, a budeme se snažit najít shodu tak, aby to usnesení bylo přijatelné pro celou Sněmovnu. Jenom doplním k těm návrhům, že se na ztrátách museli podílet všichni, tedy nejen stát, ale i obce a kraje, tak všichni víme, nebo ti z nás, kteří pracují v komunálu, že obce a kraje se samozřejmě na té (nesroz.) na ztrátách podílejí, jednak samy už přicházejí o výpadky nebo v rámci RUD, v rámci výpadku z daní o část daňových příjmů. A druhý problém, který zde je, je samozřejmě v tom, nebo otázka, která zde je, je samozřejmě v tom, že řada obcí i krajů sama podporuje podnikatele nebo jiné osoby právě kvůli výpadku příjmů v rámci, řekněme koronakrize.

To znamená, tolik za mě stručné slovo. A pokud jde o návrh zpravodaje, tak navrhuji, aby se zpravodajem stal kolega Tomáš Martínek, protože to byl náš společný návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. V tomto případě je rozumné, abychom návrh na zpravodaje schválili hlasováním.

 

Zazněl návrh, aby se zpravodajem tohoto bodu stal pan poslanec Tomáš Martínek.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 188 poslanců, pro 155, proti nikdo. Pan poslanec Martínek byl schválen zpravodajem a já ho prosím, aby se ujal své role.

 

Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Farský, poté s přednostním právem pan předseda Jurečka a pak poslanci, kteří se přihlásili písemně. Pan předseda Farský má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP