(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, paní poslankyně. Prosím o klid v sále! Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí. Umožněte vystoupení své kolegyně. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážený pane premiére, žádám vás, abyste skutečně nějakým způsobem panu ministrovi vysvětlil historické konsekvence, panu ministrovi kultury, podotýkám, kultury, bývalému ministrovi zahraničních věcí, a aby dál nešířil ostudu České republiky v zahraničí takovýmito bezprecedentními výroky.

Víte, co je dneska za den? Dnes je 78 let od významného aktu, operace Anthropoid, dnes je tomu 78 let, kdy byl spáchán útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se v těchto dnech chová jako ten největší nácek! (Hluk v sále, ozývají se pobouřené hlasy.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom, paní poslankyně, jestli jsem nezaznamenal váš návrh k pořadu na pevné zařazení toho bodu, předpokládám. To má nějaké číslo?

 

Poslankyně Jana Černochová: Stejně jako včera, středa třetí bod odpoledne.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Středa, třetí bod. K pořadu schůze je dále přihlášen pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě na okamžik přeruším, abychom si to vyjasnili. Diskutujeme k pořadu schůze. Písemné přihlášky mají přednost. Vystoupení nebo technické poznámky, které se netýkají pořadu schůze, nepřipustím. Prosím, máte slovo. (Silný hluk v sále neustává.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, aniž bych tušil, že pan předseda Faltýnek vystoupí se svým návrhem, tak jsem se také přihlásil ke změně pořadu schůze, a to konkrétně kvůli bodu číslo 76, sněmovní tisk 866, což je zrušení daně z nabytí nemovitosti. Trh s nemovitostmi čeká už několik let na zrušení této daně a několik týdnů na projednání konkrétně tohoto návrhu, a proto navrhuji - a já prosím pana předsedu Faltýnka, aby mi do toho nevstupoval - (jmenovaný poblíž řečniště konzultuje se členem vlády ) - a několik týdnů čeká na zrušení daně, na projednání tohoto konkrétního návrhu vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já opravdu prosím o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já navrhuji zařazení tohoto bodu buď dnes odpoledne po již zařazených bodech, nebo v pátek také po již zařazených bodech, tak abychom to projednali co nejdříve. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedo. Prosím ještě jednou - po dohodě s předsedou poslaneckého klubu ANO panem Faltýnkem upravuji svůj návrh a navrhuji, aby bod 379 byl zařazen pevně na příští čtvrtek 11. hodinu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze se dále z místa hlásí pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Birke. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych rád zopakoval svůj včerejší návrh na přesunutí prvního čtení sněmovního tisku 280 o regulaci reklamy jako prvního bodu prvních čtení v rámci jednání této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Pan poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát, pane předsedající. Já budu reagovat na - a navrhuji zařazení nového bodu, a tím není nic jiného než ať už písemná, nebo verbální omluva paní poslankyně Černochové panu ministrovi kultury za to, že je nácek.

V souvislosti s mým jménem jsem celých padesát let konfrontován s tím, že jsem nácek. (Hovoří velmi důrazně, hlasitě.) Na tohle jsem alergickej! A jestli budete tady vykřikovat a urážet takové věci, tak to je tedy pro mě naprosto bezprecedentní! Prosím, omluvte se! Děkuju. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Nacher, s náhradní kartou číslo 17 pan poslanec Filip, s náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Bartoš.

(O vystoupení žádá poslankyně Černochová.)

Já jenom připomínám, diskutujeme k pořadu schůze, paní poslankyně. Nemůžu vám umožnit vystoupení, nemáme faktické poznámky. Kolega navrhl bod. Navrhujete jiný bod? Navrhujete nový bod? Jestliže vám umožním vystoupení, tak jedině že budete navrhovat nový bod. Paní poslankyně navrhuje nový bod.

 

Poslankyně Jana Černochová: Navrhuji bod, aby se pan ministr kultury Zaorálek omluvil nám všem za to, jakým způsobem dělá ostudu České republice svými výroky na adresu Státu Izrael.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan poslanec Zaorálek. (Silný hluk v sále přetrvává.)

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Dobré ráno, dámy a pánové, to je takové -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě jednou žádám o klid! Děkuji.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek To je takové rychlé probuzení. Já se snažím pochopit, za co jsem si takhle po ránu vysloužil to oslovení nebo přirovnání. Já bych tady rád řekl něco, co nevím, jestli se v té Sněmovně ví. Mohl bych vám tady přednést prohlášení, která vydala německá vláda společně s palestinskými úřady z časopisu Haaretz, a to je německá vláda, která je známa tím, že má jeden z nejproizraelštějších pozic ze všech evropských států. Představte si prohlášení představitelů německé vlády s palestinskými úřady, ve kterém odsuzují myšlenku anexe. Nedovedu si představit, že by tohle tady někdo udělal. A to je Německo.

Mohu vám tady přinést prohlášení padesáti bývalých ministrů zahraničí, všechno velmi přátelských ministrů vůči Izraeli. Padesáti, kteří se vyslovili proti anexi.

Mohl bych vám tady přinést prohlášení amerického kandidáta na ministra (?) Joe Bidena. Jou Bidena, který se vyjádřil, že pokud bude zvolen prezidentem, tak zruší celý plán Jareda Kushnera na údajný mírový proces, protože Joe Biden tvrdí, že ten plán je v podstatě likvidací, definitivní likvidací mírového procesu. No, já vám ten text mohu přinést. Je velice čerstvý. A řekl, že pokud bude prezidentem, tak tento plán neuznává a okamžitě ho zruší. Biden teď v čerstvých průzkumech, jak jsem se včera díval, vede o 8 %. Takže minimálně bychom měli brát vážně toto prohlášení jako někoho, kdo se skutečně v listopadu může stát prezidentem.

Ještě něco vám řeknu. Mark Pompeo 13. května, state secretary Spojených států, navštívil Izrael, a také vám tady mohu přečíst izraelské diplomaty, kteří říkají, že Mark Pompeo jim doporučil, aby odložili realizaci tohoto plánu po 1. červenci, protože se obávají důsledků. To říká americká strana a současný state secretary.

Nejvyšší představitel Evropské unie pan Borell řekl, že sice byla komplikovaná debata ministrů zahraničí, ale to, na čem se shodli, je, že evropské státy se mají snažit přesvědčit Izrael, aby s anexí palestinských území nezačínal, aby každý stát podle svých možností dal najevo Izraeli, že takové kroky jsou velice riskantní a nebezpečné, právě proto, že nejsou respektováním mezinárodního práva.

Pro nás, Česko, mi to připadalo, že je to vždycky úplně jednoduché. Česko přece se svou zkušeností, kterou má z 20. století, nemůže mlčet k tomu, když se někde nerespektují základní mezinárodní pravidla, a kde se použije síly na obsazování území na základě odkazů na nevím co, to už je potom jedno. Podstatné je, že se používají vojáci. To je něco, s čím máme velmi špatnou zkušenost.

Proto si myslím, že je úplně v logice, že česká strana řekne i někomu, s kým má strategické partnerství, s kým se pravidelně stýká, tohle je špatně. Že se to děje formou dopisu? To je úplně běžná forma. Přečetl jsem si v českých médiích, že to je cosi mimořádného, že se to má říkat z očí do očí. To je věc, kterou jsem tady ve Sněmovně vždycky já říkal sám. Diplomacie je často skrytá, je to její podstata, a musí být její velká část z očí do očí. Ale to neznamená, že se stejně tak legitimně nepoužívá tato forma. Odkazuji se na ten dopis padesáti ministrů. A mezi nimi jsou velcí přátelé Izraele. Je to prostě standardní forma, kterou se něco sděluje. Nic mimořádného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP