(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Dana Balcarová od 12.30 do konce jednání z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek od 15.45 do 18.15 z pracovních důvodů, Petr Dolínek od 9.30 do 13 hodin bez udání důvodu, Dominik Feri do 12 hodin - pracovní důvody, Marian Jurečka - rodinné důvody, Martin Kupka do 13 hodin - pracovní důvody, Tomio Okamura do 11 hodin - zdravotní důvody, Roman Onderka - zdravotní důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody, Pavel Plzák - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg do 12 hodin - zdravotní důvody, Václav Votava - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají... Tak pan poslanec Plzák tady je, ruší svoji omluvu, vidím ho na vlastní oči.

Z členů vlády se omlouvají: Jana Maláčová - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 13 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Tak. Já už vás poprosím, abyste se posadili na svá místa. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 252 až 257, sněmovní tisky 502, 553, 572, 589, 622 a 643. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze.

Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 295 až 298. Ve 14.30 máme pevně zařazené body 375 - trestní stíhání poslankyně Karly Maříkové, a 70, sněmovní tisk 841 - vládní návrh zákona, daňový řád, prvé čtení.

Tak. Nyní zde mám dvě přihlášky s přednostním právem, pan předseda Faltýnek a poté pan předseda Rakušan. Takže pane předsedo, prosím, máte slovo. (V sále je hluk.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid v sále. K pořadu schůze diskutujeme.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl jménem našeho klubu změny v pořadu schůze, v podstatě v duchu té naší včerejší dohody, když jsme se tady rozcházeli kolem desáté hodiny večer. Já jsem v této věci většinu kolegů předsedů klubů obešel s tím, že bych chtěl navrhnout, abychom bod č. 5, tisk 850, kompenzační bonus, dále bod č. 6, tisk 550, o obecní policii - oba dva zákony vrácené Senátem, a bod č. 76, tisk 866, daň z nabytí nemovité věci, první čtení, projednali dnes, teď ráno, to znamená jako první body jednacího dne ve středu 27. 5.

A dále, protože včera také vlastně nedošlo na ten poslední zákon, který tady máme v legislativní nouzi z dílny Ministerstva zdravotnictví, jedná se o bod č. 1, tisk 868, o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, tak abychom tento bod zařadili na pátek do toho bloku, kde jsou již pevně zařazené body. Zákoník práce je tam vlastně první a pak jsou ty dva body v legislativní nouzi, čili aby to šlo vlastně jako čtvrtý bod. Děkuji.

Pardon. A ještě mám jednu technickou prosbu na řídícího schůze, ale říkám to tak, aby to věděli všichni kolegové ve Sněmovně. Je to technická prosba. Pokud se bude týkat hlasování, pan premiér je tady vedle v místnosti, má videokonferenci s premiéry ostatních zemí, a jenom aby stihl doběhnout na hlasování, tak bych poprosil o pauzu minutku plus minus, aby stihl doběhnout do jednacího sálu. To je jenom moje technická prosba na řídícího schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych vám chtěl poděkovat za včerejší hlasování k bodu č. 379, což je stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů. Já oceňuji jasné rozhodnutí Poslanecké sněmovny o tom, aby daný bod byl zařazen na schůzi Poslanecké sněmovny, považuji to za důležitý signál a ještě jednou vám za to děkuji.

Ale aby se nejednalo o formální zařazení, to znamená, že ten prostě někde bude v systému čekat a čekat, než se k němu dostaneme, a možná se na něj nedostane nikdy, tak mi dovolte, abych navrhl tento bod zařadit pevně jako první bod dnešního odpoledního jednání. Tedy bod č. 379, stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů, jako první bod na dnešní odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále k pořadu je přihlášena paní poslankyně Černochové, poté pan poslanec Munzar.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane premiére, pevně věřím, že i tuto debatu o programu sledujete. Kdybyste byl v sále, otočila bych se na vás a zeptala bych se vás, jestli vám přijde zcela normální, že váš ministr vlády, ministr kultury se v článku, který tady byl diskutován včera při našem pokusu s kolegou Janulíkem zařadit tento bod do programu a týkal se Izraele, já jsem ten bod nazvala Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi ČR a Státem Izrael, kolega Janulík jinak, jeho návrh prošel, ale nezařadili jste nám ho na určitý čas a den, takže se o to pokusím dnes. A skutečně musím říct, že jsem se velmi rozhořčila, když jsem si přečetla, že si ministr vaší vlády neslevil po tom sobotním článku, naopak přilévá další olej do ohně a vyjádřil se pro server Novinky.cz pan ministr kultury Lubomír Zaorálek v argumentaci takto - ministr Zaorálek, který mimo jiné přirovnal Palestince k Čechům, kteří v minulosti zabrali Němci, a dále řekl: Je naší povinností zastat se Palestinců, pokud jim hrozí podobný osud, který stíhal opakovaně Československo ve 20. století.

Vážení kolegové, jestli se na něco dá použít krásné židovské slovo chucpe, tak je to toto. Ptám se vás, pane premiére, jak je možné, že ministr vaší vlády si dovolí něco tak absurdního konstatovat veřejně v novinovém článku. Dostala jsem dopis zástupců židovských organizací, kteří jsou tímto velmi pobouřeni a považují - cituji: za krajně nepřípustné a nepřijatelné, aby ministr kultury České republiky přirovnával nacistické Německo a jeho okupaci Československa k chování Izraele vůči Palestincům. Takový výrok navíc hrubě uráží památku na tří set tisíc umučených židovských obětí německých okupantů. Vůči Izraeli jako židovskému státu je mimořádně necitlivý. (V sále je hlučno.)

Dále zástupci židovských organizací píší: Je s podivem, že vzdělaný diplomat - tím myslí pana Zaorálka, nepřítomného - srovnává nacistickou okupaci s preventivní vojenskou operací židovského státu v roce 1967, která, jakkoli je problematická, zamezila další eskalaci konfliktu. Ani okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968 takto neobstojí, protože se jednalo o agresi cizí mocnosti, která zvrátila vnitropolitický demokratický vývoj v naší zemi. O to přece v případě Palestinců vůbec nejde. Nejde tady jen o hrubé zkreslování historie, ale i o používání prvoplánových a ve své podstatě lživých - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP