(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já tady říkám něco dvacet let! Říkám to jasně a jsem přesvědčen, že většina lidí v této zemi, soudných, si uvědomí, že když máme pravidlo - nechtějte, jestli nechcete, aby nám něco dělali, tak nedovolte, aby to dělali druhým! (Stále hovoří důrazně, silným hlasem.) Když my jsme to zažili, před celým světem máme povinnost to říci: vojáci nemohou vstupovat na cizí území jen tak, protože tvrdí, že mají jakékoliv historické nároky. To tvrdili Němci taky! To tvrdí Rusové taky! To tvrdí vždycky! Vždyť je to vždycky stejné! Nějaké staré historické nároky se zvednou a řeknou: Máme na tu zemi právo, a proto tam můžeme poslat vojáky! A ať je to jakkoliv, ať jsou jakékoliv historické okolnosti, je to vždycky špatně! Násilí vůči území je špatně! Diplomacie je způsob, kterým se mají řešit problémy. A musí se dodržovat mezinárodní pravidla. A hranice, přátelé, to je základ všeho! Jestli země není schopna chránit hranice, jestli, jak říkal Masaryk, v hranicích se bojuje, ale ne že prostě necháte na hranicích někoho chodit a pochodovat. Tihle lidé ani nemají šanci hájit své hranice! A když tohle jsem si dovolil říci, tak vy mi řeknete, že jsem nacista? Vy se omluvte!!!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek, poté pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v sociální psychologii existuje takový jev, kterému se říká skupinová polarizace, který znamená, že pokud se dva názory střetnou v diskusi, tak výsledkem přesto bývá, že lidé zaujímají ještě extrémnější pozice. Já si myslím, že bychom se teď měli trošku uklidnit. Mediální titulky už všichni mají, takže jednu část těch proslovů už jsme splnili, ale teď se bavíme o programu jednání. A chtěl jsem poprosit. Skutečně, rozhodněme o tom, jestli to patří na program jednání Sněmovny, nebo ne. A pokud to neprojde na program jednání Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že to je otázka, která zaslouží diskusi na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny, a můžeme se tady k ní setkat s tím, že budeme mít připravené stanovisko ze zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji, vážení kolegové, za zvážení tohoto příspěvku. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Ach jo, to je pak těžké. Pan ministr svá slova zpátky nevezme, tak já beru zpátky svoje původní vystoupení. Až se příště zase pokusím být názorovým mírotvůrcem, tak mě sem nepouštějte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného s přednostním právem, takže nejprve písemná přihláška k pořadu schůze, pan poslanec Bláha. Připraví se paní poslankyně Černochová, ještě chtěla vystoupit k pořadu schůze.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já jsem nechtěl vůbec tento týden vystupovat, ale po tom, co se tady spustilo, mi to nedá a rád bych vás poprosil všechny - a dobře poslouchejte - o zařazení mimořádného bodu Nájemné komerčních prostor. Za chvilku rozvedu, co by mělo být tématem, ale byl bych rád, kdybychom tento bod, mimořádný, Nájemné komerčních prostor, zařadili na dnešek na 14.30 hodin.

Co mě k tomu vede? Tady posloucháme, a já kvituji, že máte zájem o zahraniční politiku, že vám není lhostejné, co se děje za našimi hranicemi, ale já si myslím, že v této době bychom měli co nejvíce mluvit o tom, co se děje u nás po tom, co jsme tady měli mimořádný stav, kdy tisíce firem měly zavřené své provozy a do dneška nemají vyřešenou svoji finanční situaci v rámci nájemního vztahu. Většina obchodních domů nebo pronajímatelů je ve vztahu k nájemcům v roli toho, který určuje, co se bude dít, jak se bude platit, a nájemce nemá absolutně šanci rozhodnout o tom, jak to bude.

Přestože jsme připravili pro tyto firmy velice, myslím si, dobře podpůrný program, tím, že stát se zapojí padesáti procenty, tak de facto jsme tím pomohli jenom těm obchodním domům, protože nájemci jsou zase tlačeni do věcí, o kterých byste měli vědět a o kterých bychom měli tady hovořit, a samozřejmě společně najít řešení, jak tomu zabráníme.

Já vám přečtu jenom z dopisu, který mně osobně přišel od jednoho pronajímatele, ve kterém se píše: Pokud má řádná doba nájmu dle nájemní smlouvy vypršet před koncem roku 2021 - podotýkám znovu, před koncem roku 2021 - bude sleva na nájemném podmíněna ujednáním o prodloužení doby nájmu. Takže takto si domy určují. Nepodepíšeš-li smlouvu na dalších pět let, přestože ti končí až za rok, tak prostě ti slevu na nájemném nedáme.

I další věci jsou v rozporu s tím, co jsme odhlasovali, že většinu nájmu je možno zaplatit až do konce roku. Prostě dávají si podmínky, že veškerý nájem musí být uhrazen. A dokonce i píší svým nájemcům, že přestože nebudou reflektovat na žádost o snížení nájmu, tak je povinností každého nájemce zaplatit veškerý nájem do 22. května. A to za dobu, kdy byli uzavřeni. Za tři měsíce, kdy nemohli podnikat, kdy nevydělali ani korunu, měli všechny náklady včetně výplat spojené, a ty pronajímatele to nezajímá, neřeší to, jim jde jenom o jejich peníze. My jsme jim umožnili, že si můžou odložit splátky úvěrů, můžou si i prodloužit splatnost úvěrů na tyto domy, přesto tito pronajímatelé se chovají k nájemcům tak, že nikdo se neodváží vůbec vystoupit, napsat jim dopis, protože v ten okamžik nemáte nárok na nic. Jste zařazen na černou listinu a nikdo s vámi nebude toto snížení nájmu řešit.

Takže znovu vás prosím, pojďme společně tento bod zařadit. Pomůžeme tomu, co jsme řešili včera. Včera jsme tady řešili, že nám chybí peníze do obcí, ale ty peníze v těch obcích nebudou v okamžiku, kdy my v první řadě nepomůžeme firmám, které přinášejí ty peníze do těch obcí, protože pokud ty firmy zkrachují, protože musí zaplatit za něco, co nevyužívaly, tak nebudou moci dále fungovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Lukáš Kolářík dnes do 10.00 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes od 16.30 hodin do konce jednacího dne. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych ještě doplnil. Pokud by to nešlo hned ve 14.30 hodin, tak bych to chtěl zařadit na dnešek jako třetí bod po těch všech věcech, které jsou zařazeny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Veselý.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem ráda, že ta debata, byť tedy velmi emotivně, tady proběhla. Byla jsem tady vyzvána k tomu, abych se vyjádřila ke svým slovům.

Víte, mně na tom vadí to, že pan ministr kultury nerozlišuje, kdy vystupuje jako člen vlády - jako ministr - a jako občan. Nechť má jako občan názor, jaký chce. Tato Poslanecká sněmovna na můj návrh, na návrh kolegy Bartoška, na návrh kolegy Janulíka přijala celou řadu usnesení, kdy žádala ministra zahraničních věcí a ostatní členy vlády, aby jasně tlumočili názor tohoto zákonodárného sboru ve vazbě na Stát Izrael. Ať už se jednalo o sankce, nebo se jednalo o přemístění ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, ať už se jednalo o Chrám Božího hrobu, nebo se jednalo o stanoviska k teroristické organizaci s názvem Hamás. A mě mrzí, že pan ministr tady nemá tu sebereflexi, aby řekl: já jako ministr jsem to přehnal, jako občan jsem dál pro Palestince. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP