(10.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Takže já vyjdu vstříc panu Birkemu a já se panu ministrovi za slova o náckovi omluvím jako poslankyně, ale jako občanka si svůj názor s dovolením ponechám.

Víte, já jsem si tady vzpomněla i na tu debatu, která tady probíhala v minulém volebním období a týkala se paní poslankyně Válkové. Ta v sobě tu sebereflexi měla. Ta se omluvila, za slova o tom, že za protektorátu Čechy a Morava se toho Čechům až tak moc nedělo, se tady kála a omlouvala! Já to samé chci po panu ministrovi Zaorálkovi. Protože jak už tady říkala celá řada mých předřečníků, je něco jiného hovořit jako občan a říkat svůj občanský názor, a je něco jiného prezentovat věci jako ministr této vlády, která je vázaná několika usneseními tohoto zákonodárného sboru, ze kterých si ale bohužel jak pan tehdejší ministr Zaorálek jako ministr zahraničních věcí -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Vstupuje do řeči.) Paní poslankyně, budete navrhovat nějaký bod?

 

Poslankyně Jana Černochová: (Pokračuje ve své řeči.) - tak i pan ministr Petříček, současný ministr zahraničních věcí, dělají dobrý den.

Takže bych chtěla říct, že zřejmě se omluvy od pana ministra kultury nedočkáme, takže stahuji návrh na omluvu ministra kultury, ale ponechávám a trvám na tom, aby se hlasovalo o tom bodě, který jsem tady navrhovala už včera - Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael. Navrhuji to na dnešek jako třetí bod odpoledne po těch pevně zařazených bodech a budu doufat, že se dočkám vaší podpory, protože ta debata, která tady zaznívala, mě utvrdila v tom, že skutečně toto téma by se tady diskutovat mělo a měli bychom se zástupců naší vlády ptát, jak to tedy je s parlamentarismem v České republice, jestli tedy zahraniční politika je věcí ministra kultury, nebo jestli zahraniční politika je věcí vlády České republiky, tak jak to stojí ve všech zákonech. Samozřejmě vláda České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí a v neposlední řadě i pan prezident.

Mrzí mě, že tady tu debatu - a doufám, že ji možná někde v kanceláři, jak tady bylo řečeno, poslouchá pan premiér, protože si myslím, že i on se dostává tímto do velmi složité situace, že pak vlastně musí on na různých jednáních žehlit slova jednoho ze svých ministrů, který se prostě čas od času utrhne ze řetězu a vydá prohlášení, které skutečně mě nadzvedlo ze židle v den, kdy si připomínáme tak významný akt, jako je výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a hrdinský čin našich parašutistů. Tak v této souvislosti ta slova v podobenství s dějinami 20. století a Československem se mi skutečně zdají naprosto nepatřičná. Omlouvám se jako poslankyně za nácka, ale to, že pan ministr si dělá, co chce, na tom trvám!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Teď jsme názorně, vážené kolegyně, kolegové, viděli, jak by se nemělo postupovat při jednání o pořadu schůze. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon poznamenává, že stáhla bod.) Budiž.

Další přihlášky už nepřipustím. Jsou tady poslední dva přihlášení, kteří jsou na hraně, že to stihli během toho času, který je určen pro projednání pořadu schůze, pan poslanec Veselý, připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu věcný a krátký. Vystupuji zde jako předseda zahraničního výboru Sněmovny. Navážu na slova kolegy Michálka. My se tou věcí budeme zabývat na zahraničním výboru, a to na nejbližším zasedání, které bude 11. června tohoto roku. Zpravodajem bude paní Monika Červíčková, takže pokud jí chcete sdělit svá stanoviska, tak můžete, samozřejmě se můžete účastnit i jednání zahraničního výboru. A tímto si dovolím požádat o úpravu toho návrhu paní kolegyně Černochové tak, abychom dostali prostor nebo možnost projednat věc na zahraničním výboru, a dávám protinávrh, abychom tento bod zařadili až po projednání na zahraničním výboru, a abych byl konkrétní, tak ve variabilním týdnu ve středu 17. června jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Budu to brát jako protinávrh při hlasování. A posledním přihlášeným je pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. No, jako řadový obyčejný poslanec - jediná šance, jak vystoupit, je navrhnout bod, tak já navrhnu bod změna jednacího řádu. A přímo řeknu nějakou konkrétní a to je přejmenování přednostních práv na exkluzivní práva vystoupení, protože to, co jsem teď já tady tu hodinu zažil, tak to je přesně ono. Pro mě přednostní právo je, že má někdo přednost v nějaké frontě poslanců před ostatními, nikoliv exkluzivitu. Já jsem pro ten bod, který tady navrhoval můj kolega Janulík a který vlastně kopíruje to, co říkala paní Černochová včera, hlasoval, i pro ten čas. Tak pro to hlasujte a podle mě nezneužívejte toho přednostního práva, protože pak ti ostatní poslanci nemají šanci se toho vůbec zúčastnit. Máme tady za sebou hodinu a zatím se vyměnili jenom ti, kteří mají exkluzivní právo, nikoliv přednostní.

Tolik můj návrh. A zařadil bych to jako dnes poslední bod jednání.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom upozorňuji na to, že jednací řád termín přednostní právo neužívá. Tam je jenom napsáno, že je vždy uděleno slovo, a je tam taxativní výčet, komu je uděleno slovo. Takže můžete tomu říkat jak chcete, přednostní, exkluzivní, vyjde to nastejno, není třeba kvůli tomu měnit jednací řád.

Tak nyní se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak zazněly.

 

Nejprve je zde návrh pana předsedy Faltýnka. Není-li námitky, hlasovali bychom o těch návrzích jedním hlasováním. Já to zopakuji. Že bychom dnes začali body 5 - tisk 850, 6 - tisk 550, bod 76 - tisk 866, to je nabytí nemovitostí. A pak ještě navrhoval pan Faltýnek, abychom tisk 868, bod 1, což je ve zkráceném jednání návrh Ministerstva zdravotnictví, kompenzace zdravotnickým zařízením, zařadili v pátek jako čtvrtý bod. Není-li tedy námitky, budeme hlasovat jedním hlasováním. Přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno je 184 poslanců, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana předsedy Rakušana, abychom bod 379 týkající se zásluh československých legionářů zařadili nejprve... On upravil následně ten svůj návrh, takže budeme s jeho souhlasem hlasovat rovnou o té alternativě, abychom hlasovali, že by byl projednán v příštím týdnu ve čtvrtek jako první bod v 11 hodin, případně po skončení písemných interpelací.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 41, přihlášeno je 184 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A teď se dostáváme k bodu, který má v tuto chvíli číslo 382 pořadu schůze, týkajícímu se izraelsko-českých vztahů, resp. stanoviska k vyjádření ministrů, bývalých ministrů zahraničí a jednoho stávajícího. Já bych nejprve nechal hlasovat protinávrh pana poslance Veselého, který navrhuje zařadit tento bod 17. 6. jako první bod jednání, ve variabilním týdnu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno 185, pro 177 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy tento bod pevně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP