(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se tedy na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím, paní místopředsedkyně vlády.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za rozpravu, která byla místy velmi zajímavá, a dovolte mi shrnout jenom pár slov. Nebudu opakovat to, co jsem řekla včera, jenom svými slovy lidsky vám vysvětlím, jaká byla geneze této podpory, kompenzačního bonusu.

Na samém začátku jsme řešili to a chtěli jsme, aby to byly dotace ze státního rozpočtu. Řešili jsme, kdo by je procesoval. Domnívali jsme se, uvažovali jsme o MPO, nicméně v tomto masivním měřítku, když už živnostenské úřady vyplácely ošetřovné, to nebylo možné. A hledali jsme formu, jak zvládnout tak masivní podporu u tak velkého množství subjektů, a dospěli jsme k jednoduchému závěru, že jediný orgán státní správy, který je nadán infrastrukturou, IT vybavením a zkušenostmi, je Finanční správa.

Pak jsme hledali formy, zda by Finanční správa, jak to udělat, aby to mohlo jít ze státního rozpočtu. Není to možné. Finanční správa nemůže vyplácet dotace. Není to orgán státní správy nadaný touto pravomocí. Je to orgán, který z povahy své činnosti má kontrolovat dotace, a ne je vyplácet. Kompenzační bonus není nic nového. To není něco, co bychom si vymysleli pro tento účel. Kompenzační bonus v daňovém právu, v zákoně o dani z příjmů, je celou řadu let. A vyplácí se v momentě, kdy díky nízkým příjmům poplatník při uplatnění slev by si vlastně nemohl tu slevu snížit, protože nemá takové příjmy, tak se mu doplatí takzvaný bonus. Takže nebylo to nic nového. Je to takzvaná negativní neboli záporná daň.

Takže jsme využili toho, že máme tady orgány Finanční správy. Máme tady možnost toho, že mohou vyplácet kompenzační bonus, a na tom jsme to postavili. A to, že ten náš záměr byl dobrý, nakonec potvrzuje celá řada i z vás, z řad opozice, protože skutečně říkáte, že to je pomoc, která funguje pravděpodobně nejrychleji a nejlépe. Už jenom to, že 700 tisíc žadatelů požádalo, někteří samozřejmě opakovaně v té druhé vlně, a peníze dostali do dvou, maximálně do tří dnů, svědčí o tom, že ten program skutečně funguje. Proto v podstatě byla zvolena tato cesta.

Včera jste tu celý den debatovali o složitosti dotací. Tvrdili jste, že to je složité, že prostě musí vyplňovat žádosti, a teď voláte prosím, někteří, já to hned budu personifikovat, voláte po tom, aby kvůli těmto částkám, 25 tisícům, 44 500 v celkové výši, aby dávali žádosti o dotace. Prostě skutečně absolutně nerozumím.

Já už nebudu reagovat na celou řadu připomínek, které tu včera... já jsem to měla připraveno včera, ale už prostě jsme někde dál.

Padaly tady návrhy. My jsme volali, ať eseróčka uděláte hned. My jsme to navrhovali v pozměňovacích návrzích, ale já jsem tady vždy z tohoto místa jasně uváděla, že se budeme věnovat eseróčkům, ale nemohla jsem souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy. Ne proto, že byly z řad opozice, ale protože byly neaplikovatelné. Tam nebyla žádná minimální výše obratu. Dostala by to každá mrtvá schránka. Tak zněly pozměňovací návrhy, což já vám nevyčítám. My máme na to samozřejmě aparát, ale prostě museli jsme to připravit tak, abychom zabránili tomu, že to půjde, ty peníze, třeba do daňových rájů. A tyto věci musíte prodiskutovat.

Chtěla bych říct, že ty zákony, a 38 procent všech covidových zákonů připravilo Ministerstvo financí, já tu evidenci mám s Úřadem vlády zkontrolovanou a ty zákony jsme doslova psali přes noc. Stejně tak kompenzační bonus. Děkuji opakovaně zástupcům svazů a komor, kteří se na tom podíleli. Komora daňových poradců, jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout pana inženýra Hajduška. Svaz obchodu a cestovního ruchu, AMSP, Hospodářská komora, kteří přispěli podnětnými připomínkami k tomu, že je to skutečně velmi fungující nástroj pomoci.

Správně jste tady někteří řekli, že to nemá nahradit výpadek podnikání. Má jim to pomoci překonat tuto těžkou dobu a samozřejmě tím, že ji překonají, tím, že ty peníze dostanou, také to tady z vás někdo řekl, já o tom mluvila včera, dojde k určité multiplikaci a nakonec se to projeví ve všech příjmech veřejných rozpočtů. Nikdy jsme to netajili. V důvodové zprávě je uveden dopad na veřejné rozpočty. A jenom mezi námi, ta debata tady probíhala, proběhl první návrh kompenzačního bonusu. Nikdo to tady nezmiňoval. Já dokonce, pane předsedo Kalousku, si vzpomínám na některé vaše pozměňovací návrhy, které navyšovaly ten kompenzační bonus, pokud se nemýlím. To znamená, ten dopad by byl ještě větší do těch sdílených daní. Takže pojďme si na rovinu říct, jak se ty věci mají.

Vy tady navrhujete... Já jsem řekla skutečně a stojím si za tím, včera jsem tu předložila celou řadu jasných právních argumentů, vedla jsem tu debatu věcně a právně teoreticky, mohu je zopakovat, ale nebudu tak činit, protože si myslím, že včera jsem hovořila dlouho.

Skutečně velmi, velmi varuji, aby prošla senátní verze, protože bych musela s okamžitou platností výplatu kompenzačního bonusu zastavit. A není to o tom, že tak jak včera mi někdo tady říkal: vy musíte naplnit, co řekne zákon. Nemohu. Nemohu naplnit něco, kde bych ten zákon naopak porušila a vystavila se, když pominu samozřejmě kontroly NKÚ, dalších orgánů, ale i trestněprávnímu stíhání. Prostě není to možné. A říkáte tu, z mnoha stran zaznělo, myslím, že zrovna od vás, pane předsedo, vás tady vidím, mluvíte někteří o budoucím čase. Říkáte - oslabíte, seberete. Ale ten zákon je už dávno účinný.

My jsme vyplatili asi 13 nebo 14 miliard. Mohu vám dát přesná čísla. To znamená, že cca polovina kompenzačního bonusu je vyplacena. A hovoříme, to znamená - odkdy? Senátní verze nehovoří o tom, jestli bychom to měli změnit od začátku zpětně. Nejde to ani zpětně. Pokud to byla dotace, nejde to zpětně. To je pravá retroaktivita, nepřípustná. Kdo tady sedíte jako právníci, víte, o čem mluvím. Je to nepřípustná retroaktivita. Prostě musela bych to zastavit, protože tam okamžitě vzniká, kdo by to vyplácel, dostali bychom se na ten začátek. Na ten začátek, kdy jsme si tyto otázky kladli a řešili je. A nenašli jsme pro ně řešení, nenašli jsme pro ně odpověď, proto jsme zvolili tuto formu. A ve výsledku ti lidé ty peníze mají na účtech a dál vyplácíme a samozřejmě eseróčka na to čekají.

Já nechci být jízlivá. Skutečně chci tu svoji závěrečnou řeč vést smířlivě a nechci říkat, to znamená, vy, kteří říkáte, že jsem to neřekla na tiskové konferenci, možná ne. Já skutečně nevím. Určitě jsem mluvila o dopadech na veřejné rozpočty, ale teď se nechci o to hrdlit. Tak se ptám, tak jste nevěděli, o čem hlasujete? To přece ne. Vy přece vždycky víte, o čem hlasujete, takže to bych vám v žádném případě nechtěla podsouvat.

Navrhli jste formu jakéhosi bonusu nebo jakési jednorázové kompenzace, promiňte, ve výši, tuším, 1 000 korun a 400 korun, takže 1 400 na obyvatele. A já se ptám - co to vyřeší? Co to vyřeší? Já jsem si vytáhla malé obce. Vysoká Lhota, 15 obyvatel, dostane 15 000 korun. Pak jsem si vytáhla Holovousy, 66 obyvatel, dostane 60 000 korun. Praha, 1,3 milionu obyvatel, 1,8 miliardy. Tam se to multiplikuje ještě tím, že je to současně kraj. Takže co to vyřeší? Není lepší ta dotační politika, kde tady je připravených x projektů? A my se můžeme bavit o spoluúčasti, která nemusí být sedmdesát na třicet, ale může být třeba u menších obcí devadesát na deset. Není toto lepší cesta? Kde podpoříme a pomůžeme investice, které podpořit můžeme? Je to jediná zákonná cesta.***
Přihlásit/registrovat se do ISP