(11.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

A já vůbec nebudu komentovat tady různé útoky typu nějaké korupce apod. To je transparentní proces, který je dán zákonem, který podléhá kontrole. Vezměte si, že zneužití dotace je trestný čin. To znamená, my bychom chtěli vystavit na jedné straně tomu živnostníky a oni by čekali možná měsíce, než jim někdo zprocesuje tyto dotace, protože Finanční správa by to dělat nemohla, a přitom říkáme, že pro obce to nepřipadá v úvahu.

Už končím, poslední věta. Někdo z vás tady řekl, že to je Sophiina volba. Já si nemyslím, že to je Sophiina volba. Sophiina volba byla ta, že matka musela zvolit mezi dvěma svými dětmi, což je něco absolutně pro každou matku nepředstavitelné. Toto není Sophiina volba. Toto je volba o tom pomoci rychle těm nejvíc zranitelným, těm nejpotřebnějším a samozřejmě v další fázi pomoci i těm obcím.

Takže já si velmi vážím všech těch - a dívám se jak napravo, tak nalevo - všech těch, kteří zvednete ruku pro variantu ve znění Poslanecké sněmovny, protože okamžitě Finanční správa, jakmile to podepíše pan prezident, pokud to dnes projde, začíná vyplácet peníze. Děkuji vám za podporu. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí za závěrečné slovo. Ptám se paní senátorky - ale předtím s přednostním právem se přihlásil Miroslav Kalousek jako předseda poslaneckého klubu. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně, řekla jste, že nám to vysvětlíte lidsky a smířlivě, tón vašeho hlasu tomu také odpovídal. Pokusím se být také lidský a smířlivý. Ale bohužel jste nám neříkala pravdu. Já se domnívám, ale nechci vést ten právní spor, ale já se domnívám, že je to váš právní konstrukt, že existuje možnost, jak to vyplácet z vládní rozpočtové rezervy. Ale prosím, i kdybyste měla tisíckrát pravdu - znovu opakuji, nechci vést ten právní spor - ale byl to jediný důvod, váš právní výklad, proč to musí být ze sdílených daní, kdyby tohle byl skutečně ten jediný důvod, tak vám nedělalo sebemenší problém včera podpořit alespoň návrh usnesení vašeho koaličního partnera pana poslance Veselého a říct ano, já jsem po právní stránce neměla jinou možnost než sáhnout do sdílených daní, tedy do autonomních příjmů obcí, ale samozřejmě to při nejbližší příležitosti těm obcím budu kompenzovat. Děkuji, pane poslanče Veselý, za váš návrh, který všichni podpoříme, a také to těm obcím během několika týdnů vykompenzujeme. Pak bych vám věřil, že nám to tady lidsky a pravdivě říkáte. Ale vy se chováte tak, že vám to věřit nelze, protože na ten návrh jste poměrně velmi expresivním způsobem sdělila vašim koaličním partnerům, s čím mohou příště počítat. A obávám se, že při tomhle přístupu s tím mohou počítat i rozpočty obcí a měst a ve svém důsledku i všichni občané České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní závěrečné slovo paní senátorky. Ještě než se ujme slova, konstatuji došlé omluvy. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová mezi 14.30 a koncem jednacího dne se omlouvá a od 14.30 do 15.30 se omlouvá z pracovních důvodů Milan Hnilička. Paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Šárka Jelínková: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne ještě, pane předsedající, pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci. Také děkuji za tu velkou, důležitou a košatou rozpravu, děkuji za všechny podněty, které tady zazněly a zastávaly se nejen senátního návrhu zákona, ale i rozpočtu měst, obcí a krajů. Chci vás ubezpečit, že v případě přijetí zákona o kompenzačním bonusu ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem chci vyjádřit svou velkou důvěru paní ministryni financí, že najde cestu, najde finance ve státním rozpočtu, např. ve vládní rozpočtové rezervě, jak již tady zaznělo, ale jsem samozřejmě daleka toho radit paní ministryni. Jistě lze najít ve státním rozpočtu zbytné výdaje, které mohou být přesunuty na výplatu kompenzačním bonusu. Také připomínám, že tato Sněmovna i za pomoci opozičních hlasů schválila navýšení schodku státního rozpočtu. A také věřím, že paní ministryně najde rychlý a efektivní způsob administrativního opatření, jak peníze co nejdříve vyplácet všem postiženým OSVČ a malým společnostem s ručením omezeným.

Předem vám děkuji za podporu senátního návrhu zákona, pokud se takto rozhodnete, který pomůže obcím, krajům, městům, a tím potažmo i místním podnikatelům. Tyto peníze, které zůstanou v obcích a městech, pomohou rozproudit regionální politiku a ekonomiku a pomohou všem podnikatelům. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní budeme pokračovat a to tím, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Protože jsem několikrát požádal o klid ve sněmovně a přenesení debat mimo tisk 850 do předsálí, zagonguji, všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

A opakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu ve znění Senátu, tzn. že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. A jakmile se počet přihlášených stabilizuje, tak rozhodneme v hlasování číslo čtyřicet osm.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisk 850/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 850/3."

Zahájil jsem hlasování 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 48 z přítomných 186 pro 67, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je ale zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Kvorum máme nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 850/2."

Rozhodneme v hlasování 49, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 186 poslanců pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové, děkuji paní senátorce a končím bod číslo 5.

Ještě mimo program pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP