(11.50 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce. Jak jsem avizoval už v obecné rozpravě, dnes jsme hlasovali, nějak to dopadlo, svedli jsme čestný souboj, jeden názor zvítězil. Přesto za KDU-ČSL říkám, že stojíme na straně starostů a rozpočtů krajů, aby nebyli obíráni o jejich peníze. V pátek budete mít možnost hlasovat znovu, protože jsem podal pozměňovací návrh, který toto řeší. Řeší, aby stát pomáhal podnikatelům, vyplácel bonusy, ale nebral peníze městům a krajům a nedusil místní ekonomiku. V pátek se ukáže, jestli máte na srdci rozpočty vašich měst. Jestli ne, tak si každý z vás doma zodpovězte a vysvětlete lidem, že jste hlasovali pro to, aby vaše města a kraje dostaly míň peněz. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než zahájím bod č. 6, konstatuji omluvu místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka do konce jednacího dne od 12 hodin.

 

Nyní tedy otevírám bod

 

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 550/8/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 550/9. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty včas. (V sále je obrovský hluk!) Vítám mezi námi pana senátora Zdeňka Nytru a požádám sněmovnu za prvé o klid a za druhé, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil poslanec Zdeněk Ondráček. Pane poslanče, já vám dám hned slovo, jak se situace ve sněmovně zklidní. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych před vás za skupinu předkladatelů znovu předstoupil a požádal vás o hlasování o vráceném zákonu, sněmovní tisk 550, kdy kolegové a kolegyně ze Senátu přijali několik pozměňovacích návrhů, které nám předkládají a ke kterým bych se za skupinu předkladatelů krátce vyjádřil a lehce odůvodnil.

Přiznávám také od samého začátku, tak jako ve svých předchozích vystoupeních, že na návrhu jsme velmi úzce spolupracovali s Ministerstvem vnitra, takže i mé případné vyjádření je z dílny Ministerstva vnitra - odboru bezpečnostní politiky.

Kolegové senátoři navrhují celkem jedenáct bodů, které se vlastně v podstatě mění. Můžeme říct ve zkratce, že některé jsou bezproblémové a mohlo by se s nimi, řekněme, i tak souhlasit - bod 1 až 3, což jsou legislativně technické úpravy.

Body 5 až 7, to jsou úpravy odchodného pro strážníky. Kolegové senátoři vypustili omezující podmínku padesáti let věku strážníka a v podstatě by trvali na tom, aby poměr musel být k jedné obci. Zde si, řekněme, dovolím říct nesouhlas, protože naší snahou bylo, aby strážníci neodcházeli v mladém věku, protože obce do nich investují peníze na jejich výcvik, zaškolení a další a další věci. A pokud by nám strážníci odcházeli před tím padesátým rokem, tak by to byl ten problém, který třeba teď řešíme u Policie České republiky, kde nám odcházejí desítky policistů v produktivním věku, a my bychom chtěli, aby naopak sloužili i po věku padesáti let.

Neutrální názor bychom měli na body 8, 9, 10, popřípadě i jiné.

Ale zásadní body, které jsou a pro které vás budu žádat, abyste nepodpořili senátní návrh a setrvali na svém původním hlasování, kde jste v době, kdy jsme o tom hlasovali, ze 161 přítomných hlasovali 141 pro, tak abyste nás podpořili i tentokrát, a to je bod 4 a bod 11.

K bodu 4. Kolegové senátoři chtějí vypustit požadavek na vzdělání strážníka, kterým dnes je maturitní zkouška. Vy, kteří zde sedíte delší dobu, tak si určitě vzpomenete, možná jste toho i sami byli účastni, že v roce 2009 byla schválena novela zákona o obecní policii, a vy, kteří zde sedíte delší dobu, jste právě stanovili podmínku, aby strážník obecní policie měl maturitní vzdělání. Tehdy tento požadavek maturitního vzdělání nesplňovalo 1 608 strážníků v celé republice. 1 608 strážníků nemělo v roce 2010 maturitu. Byla stanovena překlenovací doba po dobu sedmi let a na konci roku 2015, kdy už jsem zde byl já a seděl jsem v podvýboru pro policii, tak jako teď jsme čelili tomu, kolik strážníků bude muset ukončit pracovní poměr v obci. Tehdy muselo skončit 203 strážníků, protože si nebyli schopni v těch sedmi letech doplnit vzdělání. Samozřejmě tam byla ještě výjimka pro strážníky, kteří byli starší pětačtyřiceti let, a ti už si tu maturitu dodělávat nemuseli. Zmírnit nyní požadavky na vzdělání je z našeho pohledu krok zpět, který nepřinese v podstatě vůbec nic pozitivního, a určitým způsobem by byla i narušena nějaká právní jistota a důvěra lidí v právní řád. Takže to je naše výhrada. Mohl bych k tomu hovořit i více.

A potom druhým bodem, který by nám, řekněme, udělal trošku problém, je bod 11. Víte, že jsme o něj zde svedli diskusi, a to je ten náš návrh, který řeší zavedení odchodného pro strážníky. Nakonec jsme většinově hlasovali, jak jsem zmínil, 141 pro ze 161 přítomných, a to odchodné jsme dali. Kolegové senátoři a senátorky teď došli k nové verzi a chtěli by, aby se to vyplácené odchodné nedanilo. To znamená, že by zůstalo v celých až šesti platech, jak tam je. Zde musím ale říci, že my se snažíme s kolegy sjednotit, řekněme, benefity pro strážníky obecních a městských policií se zdravotnickou záchrannou službou, kde už tento benefit je, a jsou to dvě složky, které pracují v náš prospěch společně i s policisty a s hasiči, kteří to odchodné, popřípadě výsluhy mají, a jsou ale i upraveny zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Takže pokud bychom teď zavedli u strážníků nedanění odchodného, tak očekávám, že by se v brzké době ozvali také kolegové ze zdravotnické záchranné služby, popřípadě státní úředníci, kteří odchodné ze zákona mají, ale mají ho také daněno.

Takže ve zkratce ty body. Předpokládám, že i pan kolega senátor je popřípadě ještě představí, a já vás požádám o setrvání původního návrhu a znovu o podporu poslanecké verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi za úvodní slovo a nyní budeme pokračovat vystoupením pana senátora Nytry, který jistě odůvodní stanovisko Senátu. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych se vás na rozdíl od svého předřečníka pokusil přesvědčit, abyste hlasovali pro senátní verzi. Jenom si dovolím opravit. Těch bodů je celkem 13, ale nebojte, z toho 9 bodů se týká právě zmiňovaného odchodného.

Já jsem si velice pozorně prostudoval diskusi v Poslanecké sněmovně, když jste jednali o tomto návrhu zákona, a diskuse nebyla jednosměrná. Můžeme tady diskutovat o tom, jestli má odchodné stabilizační charakter, nebo nemá stabilizační charakter. V prvních dvou letech tomu tak určitě nebude, ale budiž. My jsme se rozhodli upravit to odchodné v tom stylu, že za prvé, a to je i zkušenost nebo reakce z městských policií od ředitelů, se kterými jsem se bavil, to vršení rozhodné doby, to znamená načítávání, může mít taky ten efekt, že například když má někdo odslouženo už u jedné obce deset, dvanáct let, tak ho u jiné obce jako městského strážníka nevezmou, protože by museli platit odchodné za tu jinou obec. Takže právě v rámci i té stabilizace jsme navrhli, aby rozhodná doba patnácti let platila pouze k jedné obci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP