(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji vám hezké odpoledne. Budeme tedy pokračovat. Já tedy, než budeme pokračovat v programu schůze, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Jedná se o návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu, o návrh na volbu členů Rady České televize a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Konstatuji, že k volbám se dnes dostavil vysoký počet poslanců, mohu říci jeden z rekordních, co si pamatuji z posledních měsíců. Celkem 193 hlasovacích lístků bylo ve všech případech vydáno i odevzdáno, žádný lístek nechyběl. Ve všech třech volbách kvorum nutné pro zvolení bylo 97.

 

296.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

V případě volby člena Rady Českého rozhlasu získala Hana Dohnálková 94 hlasů a Jaroslav Šebek 69 hlasů. Kvorum 97 tedy nebylo dosaženo. Bylo to druhé kolo, takže nikdo nebyl úspěšný. Tato volba končí. Zde předesílám, že tedy budeme vypisovat novou výzvu Poslanecké sněmovny a o jejím termínu vás budu informovat za malou chvíli po oznámení dalších výsledků.

 

297.
Návrh na volbu členů Rady České televize

V případě České televize opět kvorum 97. Ivan Douda získal 60 hlasů, nebyl zvolen. Zdeněk Holý získal 72 hlasy a nebyl zvolen. Michal Klíma 70 hlasů, také nebyl zvolen. Hana Lipovská získala 114 hlasů a byla zvolena. Pavel Matocha získal 108 hlasů, byl také zvolen. Pan Lubomír Veselý získal 111 hlasů a byl také zvolen členem Rady České televize. My jsme obsazovali tři volná místa. Všechna tři místa tedy byla obsazena. Konstatuji, že 15členná Rada České televize je v tuto chvíli plně obsazena.

 

 

298.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Ve třetí volbě jsme byli úspěšní zčásti. Bylo obsazeno jedno místo a dvě místa budeme doplňovat v kole druhém. Uspěl pan Jiří Kubíček s 98 hlasy. Do druhého kola potom postupují Čestmír Kopecký s 84 hlasy, Nataša Slavíková s 81 hlasem, Richard Němec s 56 hlasy a Jiří Voráč s 51 hlasem. Pro stenozáznam ještě doplním i výsledky ostatních kandidátů. Petr Jarchovský 34, Alena Prokopová 24, Vít Schmarc jeden hlas, Pavel Sladký jeden hlas. Tato volba tedy postupuje do druhého kola.

A nyní poslední informace k vyhlášení dalších lhůt. Za prvé k té mediální radě rozhlasové. My jsme se domluvili, že volební výbor dnes usnesením per rollam požádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby vyhlásil novou výzvu na doplnění Rady Českého rozhlasu. V tuto chvíli je tam již nově další neobsazené místo po panu Vodochodském a plus tedy přibývá ono jedno místo, které jsme dnes neobsadili. Takže ta výzva v Českém rozhlase bude na dvě místa. Měla by být vyhlášena, pokud ji pan předseda vypíše, od 1. do 15. června. Následně v druhém červnovém výborovém týdnu by proběhla veřejná slyšení a ta rozhlasová volba by mohla být připravena následně na červencovou schůzi Poslanecké sněmovny.

A ještě poslední informace k vyhlášení nových lhůt. Za prvé vyhlašuji lhůtu pro nominace poslaneckých klubů na volbu jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zde končí mandát paní Kasalové dnem 30. 6. A za druhé vyhlašuji lhůtu na volbu jednoho člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Zde končí mandát našemu kolegovi panu poslanci Kottovi 13. 7., takže to chystám s předstihem. Lhůta pro RRTV a Státní zemědělský fond bude do 16. června do 12 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já teď přečtu omluvy, pak se s přednostním právem přihlásil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Takže předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá od 17.30 dnes do konce jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá z odpoledního jednání z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou do konce jednacího dne z důvodu návštěvy lékaře. Pan poslanec Petr Vrána se omlouvá mezi 14.30 až 19. hodinou do konce jednacího dne z důvodu návštěvy lékaře.

Nyní s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě že všichni respektujeme demokratickou tajnou volbu parlamentu, výsledek voleb je legitimní. Ale současně mi také dovolte vyslovit soud, že je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize. A k tomu bych rád dodal, že za to nese stoprocentní, plnou odpovědnost sociální demokracie. (Poslanec Birke z pléna: Jak jinak.) Já vím, že tak nevolili a že budeme slyšet, jak jsou ty volby tajné a že oni si přáli něco jiného. Ale byl jsem příliš dlouho součástí různých koalic, abych věděl, čemu se dá zabránit a čemu se zabránit nedá. A vy jste, kolegové ze sociální demokracie, měli možnost tomu zabránit. A vy jste to neudělali. A možná vidět něco, co pokládám za špatné, a nezabránit tomu, je možná o něco větší zločin, než se na té špatnosti příliš podílet. Opravdu ušetřete nás svých slov o tom, jak byly volby tajné a jak vás to či ono mrzí, že jste si tam přáli něco jiného. Vy, klub sociální demokracie, vedení sociální demokracie, nesete stoprocentní politickou odpovědnost za výsledek volby do Rady České televize.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (O slovo se hlásí několik poslanců ČSSD a KSČM.) Nyní jenom přednostní práva, prosím vás. Takže nyní tedy s přednostním právem vystoupí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Ale v případě, že nemáte za ČSSD předsedu klubu, tak místopředseda klubu v tom případě. Ale tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, obrátit na volební komisi a jejího předsedu kolegu Kolovratníka, jestli by nebylo lepší vyhlašovat ty výsledky voleb rovnou od stolu při počítání výsledků někým ze členů volební komise prostřednictvím Parlamentních listů, které ty výsledky psaly už v jednu hodinu. Myslím si, že to není úplně dobře a že by bylo dobré si udělat ve volební komisi alespoň takový pořádek, nebo taková opatření - nebo možná stačí jenom prosba: neblbněte, nevysílejte to dřív, než to vyhlásí předseda volební komise oficiálně na mikrofon ve Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem místopředseda klubu ČSSD Ondřej Veselý. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím pochopitelně k panu kolegovi Kalouskovi. Možná, že jste opravdu v politice dlouho a zažil jste různé moresy, ale ČSSD nikdy nedělala to - a nemá žádnou páku a žádný recept na to, jak to dělat - aby s někým šla za volební plentu a říkala mu, jak tam má škrtat. Nikdy jsme nedělali metody - a možná, že to v TOP 09 je běžné - že bychom říkali někomu, že má fotit volební lístky, jak volil. Nikdy jsme nic takového nedělali. My máme svědomí čisté. A o tom, kdo byl zvolen, rozhodla Sněmovna. V té Sněmovně má ČSSD 14 hlasů, vy o něco méně, ale každopádně ani naše dva kluby dohromady nedají stovku ani náhodou. Takže prosím, oslovujte ty, kdo takto volili, protože já si nejsem vědom toho, že by někdo z ČSSD něco takového dělal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP