(12.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Věřím, že nemusím připomínat, že ne všichni z těch, kteří jsou v tom výběru, si uvědomují, k čemu vůbec veřejnoprávní televize slouží. Jedna nejmenovaná kandidátka se takto přímo i veřejně vyjadřovala. A já nechci odrazovat od volby kohokoli, resp. někoho doporučovat. Já chci apelovat na vás, na vaše svědomí, na to, že to rozhodnutí, které teď budeme činit, má velké dopady i na fungování naší společnosti, a já pevně věřím tomu, že máte velký zájem na tom, aby i nadále naše společnost byla zcela svobodná a demokratická, a k tomu právě i veřejnoprávní média mají přispívat. Proto prosím neberme tu volbu na lehkou váhu. Jakkoli tady někteří se teď usmíváte nad tím, tak skutečně prosím, jednejte podle slibu, který jsme všichni na začátku svého mandátu dali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl reagovat jenom vaším prostřednictvím na pana předsedu Michálka. On to řekl trošku nepřesně. Já jsem sám osobně s panem předsedou Michálkem jednal, on mluvil o zástupcích vládní koalice, o kandidátech a o volbě do Rady České televize zejména, to znamená, není to tak, že zástupci vládní koalice, jak říkal pan předseda Michálek, nechtěli jednat nebo nejednali s Piráty. To za prvé. Prosím o případné opravení této informace.

A za druhé, klub ČSSD jako vždycky bude volit ty kandidáty, kteří dali najevo, že budou respektovat nezávislost České televize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení tajné volby. Poslední bod, kterým se nyní budeme zabývat, má číslo 298. Jde o

 

298.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Prosím pana předsedu Martina Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A to je nový volební bod. Do Rady Státního fondu kinematografie budeme obsazovat nově tři místa. Sekretariát volební komise obdržel 12. února dopis ministra kultury Lubomíra Zaorálka s nominacemi na členy této rady. Podle zákona je to zde tak nastaveno, že návrhy Sněmovně předkládá osobně ministr kultury. Volební komise 3. března v usnesení číslo 154 tyto návrhy přijala standardním způsobem, životopisy kandidátů včetně koncepce jejich práce byly zaslány předsedům poslaneckých klubů i členům volební komise, a to 13. února 2020.

V usnesení číslo 154 pro vás tedy konstatujeme devět nominací ze strany ministra kultury. Pod čarou přidám tedy informaci, kolik nominací získali od kulturních institucí směrem k ministerstvu, než to bylo postoupeno nám do Sněmovny. Může to mít nějaký dopad pro vaše rozhodování.

Petr Jarchovský se třemi nominacemi, Čestmír Kopecký se třemi, Jiří Kubíček devět, Richard Němec s osmnácti, Alena Prokopová s osmi, Vít Schmarc se čtyřmi, Pavel Sladký s deseti, Nataša Slavíková se šesti a Jiří Voráč s osmi nominacemi.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou, o které bychom měli rozhodnout hlasováním. Volební období, tříleté funkční období, těm zvoleným mohlo začít nejdříve 6. dubna. Tato lhůta již uplynula, takže tam nemáme žádný časový konflikt a v souladu se zákonem funkční období nově zvolených členů započne dnem zvolení a bude v délce tří let. Připomenu tedy, že z devíti navržených nominací vybíráme tři kandidáty.

A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a poté nechal hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Nehlásí, stahuje svoji žádost. Nikoho dalšího nevidím, takže rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 54 přihlášeno 180 poslanců, pro 109, proti 19. Tajnou volbu jsme schválili.

 

A nyní prosím, pane předsedo, abyste nás seznámil s lhůtami a časy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Povím to odzadu. Výsledky voleb bych standardně vyhlásil ve 14.30 před zahájením odpolední části programu. A ještě jednou opakuji: na vydávání lístků dávám hodně času, půl hodiny, třicet minut, to znamená do 13.15, takže prosím, kolegyně a kolegové, nemusíte teď spěchat do fronty, můžete si zajít na oběd a přijít třeba až za tu necelou půlhodinu. Volební místnost bude otevřena do 13.15. A prosím o kolegiální přístup k dodržení těch bezpečnostních rozestupů a vlastní propisky k označování lístků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se znovu ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP