(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Ventruba s interpelací rovněž na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Děkuji, pane předsedající za slovo. Vážený pane ministře, pane docente Havlíčku, dovolte mi, abych navázal na své interpelace vašich dvou předchůdců na postu ministra dopravy, tedy pány inženýra Ťoka a doktora Kremlíka, ve věci problému, který se časově táhne už přes dvacet roků, a to ve věci výstavby dálnice Brno-Vídeň, tedy dálnice D52. Vy asi dobře víte, že zatímco Rakousko, je již roky se svou částí hotového projektu prakticky u hranic, na české straně se to stejné nedaří. A jak mi sdělil ministr Ťok, když byl pozván na otevření rakouské dálnice k české hranici, cituji, řekl mi: "Musím přiznat, že jsem se za naši republiku v této věci styděl."

Takže se vás, pane ministře, táži, za první: Jaká je aktuální situace výstavby této dálnice? Za druhé: Existují ještě, a případně jaké jsou, překážky dobudování dálnice? A za třetí: Kdy bude dálnice Brno-Vídeň podle vašeho odhadu na území ČR dokončena a zprovozněna? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za otázku, byť se na ni neodpovídá úplně lehce, protože tento úsek té silnice, to je typický příklad panoptika prostě výstavby českých dálnic, silnic. A teď to vůbec nemyslím ani politicky, ideologicky. Když se podíváte, prostě historicky to je nesmírně komplikované. A také proto tady věřím, že příští týden už konečně projednáme 416, která by měla celou řadu těchto věcí vyřešit. Věřím, že jednou provždy. A vyvíjí se zatím ta diskuze na hospodářském výboru velmi, velmi dobře.

A teď tady nechci vůbec nic na nikoho házet, co kdo pro to udělal nebo neudělal. Ta situace je značně komplikovaná, protože nejblíže k realizaci z toho je stavba tzv. 5206.1 Mikulov, čili obchvat, která má už vydané pravomocní územní rozhodnutí. V únoru 2019 Krajský soud v Brně zamítl žalobu ekologických organizací, protože nepochybně víte, že tam je vlastně to nejslabší místo. A obecně zdaleka nejenom na této dálnici. Nic proti ekologickým organizacím, ale to, co se odehrává na Moravě - a to je zajímavé, když se podíváte na tu mapu, my už máme speciální mapu, kde máme všechny diskuze a problémy ekologických organizací na všech úsecích dálnic, silnic atd., všechno je téměř na Moravě, v Čechách naprosté minimum. Je to dáno jejich aktivitou a jejich sídlem, a řekněme prostě možná i jejich ambice, nevím, jakými všemi. A to, co se zde odehrává, prostě není normální. Ne to, že někdo má jiný názor, problém je v tom, že to legislativní řešení je v podstatě nedělatelné v současné době.

Znova říkám, proto chceme tu 416 dotáhnout, aby to jednou provždy bylo. A nepomáhají ani osobní interpelace, komunikace, nic. Je to cílené. Takže potvrdila se tedy podle zákona o ochraně přírody a krajiny k této stavbě tato výjimka a u stavby teď probíhají majetkoprávní vypořádání. I to je třeba věc té 416, která by to měla řešit okamžitě, rychle, už by se dalo začít stavět, a poté vlastně řešit ty majetkoprávní vztahy, ať už ve smyslu výkupu, nebo třeba vyvlastnění atd., aniž by kdokoliv o cokoliv přišel. Pokračuje se tedy v projektové přípravě Mikulov - jih a státní hranice. A ten nejkomplikovanější úsek je přechod Nových Mlýnů, který je plánován jako poslední, tedy realizován. To určitě sledujete. V rámci výstavby bude využita ta stávající silnice, to je ta jednička 52 pro směr od Mikulova do Brna. Ke stávající hrázi bude přisypán druhého jízdního pásu na straně k horní nádrži toho vodního díla. Čili z důvodu poměrně náročné přípravy toho projekčního řešení je počítáno s dlouhodobějším zachováním provozu toho tahu D52 na stávající jedničce s režimem umožňujícím i nějakou místní dopravu.

V předstihu je řešeno vymístění pro pěší atd., tím nechci zdržovat, s tím, že po vyhodnocení vlastně všech variant byla zvolena varianta přechodu přes vodní hráze pomocí estakády. Ta stávající silnice 1/52 zůstane zachována pro místní dopravu a jako také doprovodná komunikace pro dálnice. Doporučená varianta není v souladu s platným stanoviskem EIA, která variantu samostatné estakády zatím neřešila. Čili dalším krokem bude zpracování technické studie pro potřebu EIA a následně RUR (?). Čili předpokládané zahájení realizace té poslední stavby, což znamená ty vlastně Nové Mlýny, je nejdříve v roce 2024.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Děkuji vám, pane ministře za odpověď. Vím, že to nemáte vůbec lehké. Vím, co to je za projekt. Ale já vám přeji, nebo vám budu držet palce, aby to co nejrychlejší dokončení té novodobé vlastně alternativy evropské kupecké stezky sever-jih, se vám podařilo co nejdřív, a že pro to uděláte maximum. Mockrát děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vlastimil Válek s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Než vám dám slovo, tak přečtu omluvy. Omlouvám dnes pana ministra vnitra Jana Hamáčka od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pana ministra zahraničních věcí, pana Tomáše Petříčka, z jednání od 17.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Richter se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Tak já si příště vyberu buď pana ministra Havlíčka, nebo pana ministra Vojtěcha, protože ti sem pravidelně chodí, je to určitě za odměnu. A budu si vybírat pánové už jenom vás. Nicméně o to jednodušší pak může být moje - děkuji za ocenění - o to jednodušší může být moje interpelace.

Jde mně o odměňování pracovníků v sociálních službách. Já nic nekritizuji. Jenom bych se chtěl dozvědět, kde se dá získat přesná informace, jak budou ti pracovníci odměněni, protože ty informace, které se objevovaly v médiích, které se objevují v televizi, jsou různě upraveny a modifikovány, tak jsou nepřesné. Ti zaměstnanci jsou nejenom v zařízeních zřizovaných krajem, ale i jsou v soukromých zařízeních. Jsou různé obavy, že někteří dostanou, někteří nedostanou. Ty informace se mění. A oni byli v určité fázi jejich očekávání. A i když chápu, že to cimrmanovské jaksi navázání fáze zklamání na fázi očekávání je nezbytné, tak v tomto případě bych byl rád, kdyby to nenastalo. A proto naprosto asertivně a opravdu jenom s cílem mít přesné informace prosím paní ministryni, jestli by mohla zveřejnit a poskytnout přesné informace, jak budou ti pracovníci odměňováni. Nejhorší je nejistota a nejhorší je očekávání něčeho, co pak nenastane. A rád bych, aby v tomto případě k tomu nedošlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Někdo si tam nechal mobil, předpokládám, ale už odešel, takže... je tam, myslím si, že se tam neztratí.

Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka, ale nevidím ho tady, takže jeho interpelace propadá. Pan poslanec Lukáš Černohorský bude interpelovat pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže děkuji za slovo. Nedávno vydala Česká národní banka prohlášení, ve kterém říká, že zveřejnění informací o příjemcích v programu COVID III nejde o porušení bankovního tajemství, pokud jde o jména příjemců, a že je možné k něčemu takovému přistoupit i u programu COVID I a COVID II. Chtěl bych se tedy zeptat, zdali je možné, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam příjemců, zdali tak hodlá udělat, a pokud ne, tak co mu v tom brání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím pana vicepremiéra. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den ještě jednou. Vyřešeno. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých oficiálních webových stránkách seznam příjemců podpory v rámci programu COVID I i COVID II a tento seznam bude průběžně aktualizován.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak to byla rychlá interpelace. Dalším v pořadí je paní poslankyně Dana Balcarová, která není přítomna v sále, aspoň ji nevidím, takže její interpelace propadá. Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka - taktéž není přítomen v sále. Pan poslanec Jan Lipavský není přítomen v sále. Paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová není přítomna v sále. Pan poslanec Marian Jurečka není, pan poslanec Jan Pošvář také není. Pan poslanec Petr Bendl není přítomen. Paní poslankyně Věra Kovářová není přítomna. Pan poslanec Petr Beitl není přítomen.

Pan poslanec Vlastimil Válek je přítomen a bude interpelovat pana nepřítomného ministra školství Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP