(17.50 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Teď si nejsem jistý, jestli COVID se nešíří Poslaneckou sněmovnou anebo jestli je to jaksi reakce na texaský masakr motorovou pilou. Nicméně jsem rád, že jsem se dostal nečekaně na řadu.

Moje interpelace se týká asistence logopeda ve školkách a vůbec problematiky spojené s vývojovou dysfázií u dětí. Tento problém se týká dětí od řekněme dvou do sedmi let. Skupina těchto dětí je obrovská. Bohužel neexistuje pacientské sdružení, které by prosazovalo zájmy těchto dětí. A já mám řadu konkrétních dotazů, které asi nemá smysl tady číst. Já jsem je zpracoval písemně a přichystám je jako součást asi písemného dotazu, protože když je tady budu číst, tak se bude na ně panu ministrovi těžce odpovídat.

Principiálně se domnívám, že by stálo za zvážení zřízení center komplexní péče o děti s neurovývojovými vadami. A chtěl bych se zeptat, jestli o tom neuvažuje ve spolupráci ministerstev školství a zdravotnictví. Domnívám se, že by měla v této oblasti být stimulace mateřských škol a základních škol, aby tady tu logopedickou průpravu těmto dětem nabízeli, protože tady jde o malé děti, které, když jsou včas léčeny, tak se pak dramaticky zlepšuje jejich schopnost se učit. Čímž, ať jsem tedy pragmatik, se zvyšuje jejich nasazení na trhu práce a zvyšuje se tím pádem výběr daní státu. Ať to máme ekonomicky provázané.

Další se týká speciálních pedagogických center pro vady řeči, které je v Brně na Veslařské, které se velmi liší ve svém posuzování a rozhodování od ostatních center. Na toto centrum byly stížnosti v Jihomoravském kraji na městě a ty stížnosti v podstatě nejsou řešeny. Nevím, jestli je to selhání centra, nebo jednotlivce, ale rád bych, aby to bylo vyřešeno.

A konečně přítomnost asistenta v logopedických školách, si myslím, že je něco, co bychom měli podporovat. (Čas.)

Tyto čtyři body já shrnu a předám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Munzar, ten je omluven. Pan poslanec Ondřej Polanský není přítomen. Pan poslanec Jan Farský není přítomen. Pan poslanec Jiří Valenta není přítomen.

A pan Jiří Mihola je přítomen. Takže pan Mihola bude interpelovat pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Tak ještě jednou hezké odpoledne. Mám dotaz na pana ministra, vicepremiéra Karla Havlíčka. V jakém stadiu je příprava transformace Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost? A to zejména s ohledem na čerpání jiných finančních zdrojů, které potřebujeme k financování doplnění infrastruktury ČR, výstavbě dálničních a silničních sítí tak, aby jich bylo více a byly kvalitnější. Tento krok je nezbytný s ohledem na pomalost výstavby dálnic, a proto kladu i podotázku. Dokdy je ministerstvo schopno transformaci uskutečnit? Sám považuji takový rozumný termín do dvou let. A jsem zvědav. Očekávám tedy od této transformace i zrychlení přípravy některých dopravních staveb, které dnes trvají i dvacet let, což je podle mě do budoucna nepřijatelné.

Na legislativních změnách, které jistě budou tento proces doprovázet, jsme ochotni jako konstruktivní opozice participovat s cílem zlepšit a zrychlit dopravní dostupnost pro celou naši zemi. Od této změny očekáváme i větší odpovědnost, a to zejména z hlediska profesionality lidí. Pracovníci v nově vzniklé akciové společnosti budou moci být za kvalitní práci i lépe zaplaceni, což přispěje k větší profesionalitě. To samozřejmě dnes nejde, protože ŘSD je příspěvkovou organizací. Nakonec jsem z Brna. Očekávám od této transformace, že přispěje k tomu, že se jednou přiblížíme k ideálu pozemní jízdní doby mezi Prahou a Brnem, která by měla být do budoucna ne víc jak jednu hodinu a čtvrt.

Děkuji předem panu ministrovi za odpovědi na tyto mé otázky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A tohle byla poslední dnes položená interpelace. Já poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji. Děkuji za dotaz. Tam je vícero věcí. Nejsem si úplně jistý v tom, že transformace ŘSD úplně zásadním způsobem urychlí spojení mezi Prahou a Brnem. Samozřejmě to je nějaká konsekvence. Tam je třeba - nejde samozřejmě jenom o tu Prahu, Brno, ale o všechny dálnice, silnice a tak dále - dotáhnout legislativně všechny zákony do podoby, jak očekáváme.

Já tady opakovaně dneska řeknu, že považuji za nesmírně důležité, abychom se rozumně shodli a dohodli v příštím týdnu a v těch dalších týdnech na 416, která je prostě zcela zásadní v tomto. A já mám dobrý pocit z toho, že se na hospodářském výboru postupovalo velmi konstruktivně a že skutečně všichni odhodili trošku ty politické šarvátky a dívali se na to věcně, protože tady budujeme zákon, který tady bude pro další generace. Buď ho uděláme dobře a všichni další, kteří tady budou vládnout, tak budou mít jednodušší situaci. Anebo to uděláme špatně a budeme se tady, nebo někdo jiný za pár let, bavit možná úplně stejně.

Ta dobrá zpráva nicméně mezi tou Prahou a Brnem je ta, že do roku 2021 skutečně tu D1 opravíme, zmodernizujeme. To znamená, dneska těch sedm úseků, na kterých se pracuje, 71 kilometrů funguje dobře. A pokud určitě dneska projíždíte třeba po dálnici D1, tak věřím, že snad uznáte to, že se tam opravdu jede, že se tam opravdu pracuje. Že tam je těžká technika, která tam v minulosti nebývala. My to skutečně kontrolujeme na denní bázi. A zatím musím zaklepat, mám z toho dobrý pocit. A je opravdu velká šance, že do toho roku 2021 dokonce všechno bude hotové. To je k té D1.

Co se týká té transformace, tak ona běží dle toho harmonogramu, který možná jste měl možnost někdy vidět, nebo vám to kolegové říkali. Přičemž z mého pohledu nejdříve posuzujeme vůbec všechny přínosy a nevýhody toho úplně zcela zásadního kroku, to znamená, jestli to půjde do akciovky, nebo třeba do státního podniku z pohledu ekonomiky, fungování kontrolingu a tak dále. Co všechno v tom je.

Že se to má transformovat, na tom se asi všichni shodneme, že ten současný model i s ohledem na tu motivaci těch pracovníků a tak dál není úplně v pořádku s ohledem na to, jak je to významná instituce, pod kterou jdou tady na projekty řádově za 55 miliard korun ročně. S tím souhlas. Nicméně v další fázi posuzujeme přínos fázování té transformace v jednotlivých letech a bude to nepochybně vyžadovat i legislativní úpravu zajištění infrastruktury proti zcizení a tak dále. Ošetřit problematiku příjmů, mýta, dálničních kuponů. Je to opravdu velký projekt a je třeba ho opravdu velmi, velmi dobře promyslet. Protože ať už ta varianta akciové společnosti, nebo státního podniku přináší jak tedy plusy, tak samozřejmě určitá rizika, a nejsou to rizika malá. A tady prostě nebudeme mít vícero střel. Musíme se do toho terče trefit a musí se opravdu velmi, velmi dobře promyslet. Takže souhlasím i s tím, že nechť se to diskutuje napříč politickými stranami, to je dlouhodobá záležitost.

Navíc prostě vytváříme tady službu. A ŘSD v podstatě je jedna z nejvýznamnějších služeb toho státu, která vlastně, kde je to úplně fundamentální koncepční změna. Takže řešíme tam prostě mimo jiné i navýšení o DPH a tak dále. Což jsou celkem důležité věci, které možná v první fázi se zdají jako podružné, ale ve finále je to zcela zásadní pro rozpočet a pro ceny a tak dále.

Čili abych byl ještě trochu konkrétnější, tak nejpozději k 1. lednu 2021 chceme přijít s jasnými transformačními kroky tak, abychom to mohli ukázat. Můžeme to vytvořit, nějaký prostě i výbor parlamentní, který se na tom shodne, a my to budeme chtít prezentovat, jako třeba teď prezentujeme Dukovany. A chceme to s předstihem, než se spustí ta vlastní příprava, ukázat všem parlamentním stranám a říct ano, prostě toto je cesta, která je dělatelná pro všechny. Tak asi s tímhle bychom rovněž přišli s nějakým předstihem a diskutovali bychom to. Takže děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Není zájem. Nebo je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já už bych chtěl jenom poděkovat panu vicepremiérovi za odpověď. Přeji hodně úspěchů tady v té věci, která se týká nás všech. A znovu zdůrazňuji, jsme připraveni jako konstruktivní opozice tu transformaci a související záležitosti podporovat. Takže děkuji ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Já vám děkuji všem. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Já končím dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v devět hodin ráno bodem 258 - zákoník práce, třetí čtení. Pěkný večer.

 

(Jednání ukončeno v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP