(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Právě jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s náhradní identifikační kartou.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec - pracovní důvody, Dominik Feri do 11 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Foldyna - zdravotní důvody, Miroslav Grebeníček do 14 hodin - pracovní důvody, Pavel Jelínek - rodinné důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Marie Pěnčíková - pracovní důvody, Vít Rakušan - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg do 10.30 - osobní důvody, Julius Špičák do 11 hodin - pracovní důvody, Kateřina Valachová - zdravotní důvody, Lubomír Volný - osobní důvody, Petr Vrána - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jan Hamáček do 10 hodin - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Dodatečně ještě dorazila omluva paní poslankyně Lenky Kozlové ze zdravotních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů 258, sněmovní tisk 689, zákoník práce, třetí čtení; bod 3, sněmovní tisk 875, prominutí sociálního pojištění, zkrácené jednání; bod 2, sněmovní tisk 874, daňové zákony, zkrácené jednání; bod 1, sněmovní tisk 868, kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, také ve zkráceném jednání. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 252 až 257, sněmovní tisky 502, 553, 572, 589, 622 a 643. Po bloku třetích čtení bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze.

Já vás všechny poprosím, abyste už zaujali svá místa. Poprosím vás o klid v sále. Ještě jednou prosím, aby ti, co diskutují, diskusi přenesli do předsálí. Nechci jmenovat, hlavně ty stojící, co mluví nahlas!

Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem k pořadu schůze. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení následujících bodů. Předem upozorňuji, že se to týká až variabilního týdne.

Jde konkrétně o bod 67, tisk 790, Ministerstvo obrany, novela zákona o Vojenské policii, první čtení, bod 68, tisk 800, Ministerstvo obrany, novela zákona o Vojenském zpravodajství, první čtení, na středu 17. 6. po již pevně zařazeném bodu 382 jako druhý a třetí bod dopoledního jednání. A dále body z bloku Ministerstva životního prostředí, konkrétně bod číslo 39, tisk 676, novela zákona o odpadech, dále bod číslo 40, tisk 677, novela zákona o výrobcích s ukončenou životností, dále bod 41, tisk 678, zákon související s novelou zákona o odpadech a výrobcích s ukončenou životností, a bod číslo 42, tisk 679, novela zákona o obalech. Vše jsou to zákony ve druhém čtení, které navrhuji zařadit na středu 17. 6. jako první body od 14.30 hodin, s tím, že pouze informuji, že na grémiu jsme se dohodli, že hospodářský výbor ve výborovém týdnu projedná tyto zákony.

Dále navrhuji zařadit do pořadu schůze sněmovní tisk 866, což je novela zákona o dani z nabytí nemovitosti, zákon o opatření Senátu, který jsme projednali v úterý, druhé čtení, s předpokladem, že bude projednán ve variabilním týdnu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám prosbu pro pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictví, aby ten návrh stáhl a projednali jsme ho v úterý na grémiu, jinak uděláme grémium teď a budeme zdržovat všechny ostatní. Jedná se o variabilní týden, v úterý máme grémium, můžeme tam v klidu o tom podebatovat. Zařazení mnohých z těch zákonů bych podpořil, některých ne, u některých jsme se už dohodli, ale poprosil bych ho, aby to v této chvíli stáhl, abychom si to v úterý v klidu probrali na grémiu, a pak může přijít grémiový návrh v úterý odpoledne. Tím, že se jedná o variabilní týden, s tím nemáme žádný problém, abychom se na ty body, na kterých se shodneme, poté připravili. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano, souhlasím s panem předsedou Stanjurou. Stahuji tento návrh. Vyřešíme to v úterý na grémiu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný hlasovatelný návrh, budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

 

Otevírám bod

 

258.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
/sněmovní tisk 689/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, pan poslanec Roman Sklenák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 689/4, který vám byl doručen dne 11. května 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 689/5.

Znovu poprosím všechny přítomné, aby se už usadili na svých místech, případně diskusi přenesli do předsálí.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o třetí čtení novely zákoníku práce. Dovolím si jen stručně připomenout vývoj projednávání tohoto návrhu. Aby se neopakovala situace z minulých let a my jsme se společně dobrali k novele zákoníku práce, což je bezesporu jeden z nejdůležitějších zákonů vůbec, tak jsme na podzim minulého roku... (Odmlka kvůli hluku v sále. Předsedající zvoní zvoncem.) ... uzavřeli na úrovni předsedů koaličních stran, to znamená pan premiér Babiš, pan první místopředseda vlády Hamáček, předsedů koaličních poslaneckých klubů, pan předseda Faltýnek, pan předseda Chvojka, já jsem se k tomu přidala jako předkladatelka a potom všechny čtyři hlavy takzvané tripartity, pan prezident Hanák za Svaz průmyslu a dopravy, pan předseda Wiesner za Konfederaci zaměstnavatelských svazů, pan předseda Středula za ČMKOS a pan předseda Dufek za ASO. Všechny tyto osoby se shodly, že budou podporovat při projednávání tohoto návrhu tu verzi, kterou vláda schválila na podzim minulého roku, a že podpoří pouze ty pozměňovací návrhy - byla to písemná dohoda, podepsaná všemi osobami, které jsem vyjmenovala - na kterých bude jednomyslná shoda všech těchto osob. V gentlemanské dohodě, která se uzavřela vůbec poprvé písemně, se všechny tyto osoby zavázaly, že budou ve Sněmovně podpořeny pouze ty pozměňovací návrhy, na kterých je shoda všech zúčastněných.***
Přihlásit/registrovat se do ISP