(11.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Takže mluvit o potravinové soběstačnosti stejně jako o dalších soběstačnostech, o potravinové bezpečnosti dokonce bych řekl, stejně jako o lékové bezpečnosti, abychom nemuseli stát někde ve frontě v Číně nebo v Indii na paralen, si myslím, že je dnes velmi důležité. A tato nedávná skutečnost opodstatňuje ten návrh zákona, který zde dnes projednáváme.

Dovolte ještě, abych se vrátil k několika dalším věcem. Dvojí kvalita potravin. Bylo to velké téma, dneska to velké téma skončilo. Evropská unie a státy Evropské unie, hlavně ty velké, dělají, že to téma neexistuje. A já tvrdím, že pořád tady jíme potraviny na daleko nižší úrovni, zdravotnické, zemědělské, jakékoliv jiné, než se prodávají v západní Evropě. Je potřeba s tím něco dělat. Já jsem to už říkal. Potkal jsem se s jedním člověkem, který žije ve Švýcarsku, a zeptal jsem se ho, jestli si dá se mnou kolu. A on říkal, že ne, protože oni tam mají cukr a my kukuřičný sirup, že ne. Takže prostě i ti lidé v té západní Evropě si uvědomují, že ten rozdíl v těch potravinách je. A z toho důvodu si myslím, že bychom s tím měli něco dělat.

České potraviny jsou přece v daleko lepší kvalitě. Možná pravice může argumentovat, že budou o něco dražší, ale já si nemyslím, že v konečné fázi tomu tak bude. Určitě, pokud si je budeme kontrolovat, tak budou daleko zdravější a budou daleko lepší pro české občany. Já vám tady jenom ukážu dvě tabulky. (Ukazuje do sálu tabulky.) První je spotřeba pesticidů v kilogramech účinné látky. Ta červená čára je Česko. My jsme ve spotřebě pesticidů v zemědělství na daleko nižší úrovni, než jsou ty západní země. A proč? No protože oni to nejedí, oni to vyvážejí, tak to tam můžou dávat. Stejně tak spotřeba umělých hnojiv v kilogramech, kde jsme prostě na daleko nižší úrovni než západní země. Protože oni to nejedí a tam to taky neprodávají, ale vyvážejí to k nám. My jsme prostě jako spotřebitelé pro tyto partnery jenom nějaká třetí země.

Dovolte, abych se ještě vrátil k českým zemědělcům a k českému venkovu. Já se ptám, pane ministře - a to není nic osobního vůči vám, ptal bych se každé vlády, která tady byla a která tady bude - jakou máte koncepci pro český venkov. Dřív tady byla zemědělská, živočišná výroba. Ta skoro vymizela, protože společná zemědělská politika Evropské unie dává dotace jen některým zemím - na mléko, na vepřové, na hovězí a podobně. My dovážíme kuřecí maso z Polska. Když tam objeví veterinární správa salmonely, tak nám Evropská unie řekne: proč to vlastně kontrolujete, co si to dovolujete? Ale my tady prostě nemáme tolik našeho masa, tolik našich živočišných komodit, abychom je nemuseli dovážet.

Jaká je tedy koncepce pro český venkov, kdy nám lidi, kteří nemají práci - tam vám stačí jeden traktorista, který zaseje řepku, pak ji sklidí, zaseje kukuřici, pak ji sklidí a odveze do bioplynky. Takže to zemědělství souvisí i se zaměstnaností na venkově. Lidi prodávají domy na venkově a stěhují se do velkých měst. Takže tady bude velké Brno, velká Praha, ale na tom venkově nebude žít nikdo. Tak jaká je koncepce? Kdo tam bude žít? Jak zajistíme, aby ti lidé žili v prostoru celé České republiky, aby se tam živili?

Já jsem z Hané, z Prostějova, a na Hané bylo několik cukrovarů. Přišly evropské dotace, aby z těch cukrovarů udělali brownfield. Takže dneska jak když ve fotoshopu kliknete, a jsou pryč. Ve Francii dostali evropské dotace, aby postavili nové cukrovary.

Já jsem teď našel - to je jenom tak mimo, mimo soutěž - nějakou knihu poezie z roku 1908, kde psali "širé lány cukrovky na Hané". Tak to už neplatí. Nebo platilo to 200 let, ale teď za společné zemědělské politiky už to neplatí a pravděpodobně už to nikdy platit nebude. My jsme vyvezli výrobu cukru - nechali jsme si ji vyvézt - do Francie a s tím samozřejmě i zaměstnanost na tom venkově. A s tím to všechno souvisí.

Takže já se na to oprávněně ptám, co budete dělat, aby ti lidé na venkově měli práci. A já myslím, že můžou mít práci, že můžou vyrábět české potraviny. A to souvisí jak s živočišnou, tak rostlinnou výrobou.

Takže dovolte, abych řekl za hnutí SPD, že my tento zákon podporujeme. Podporujeme tuto debatu, tuto diskuzi a vždycky to podporovat budeme. I když se to možná podaří zaparkovat ve druhém čtení a ten zákon se nebude dál projednávat, tak my ho budeme iniciovat znovu a znovu a znovu, protože k tomu máme velmi vážné zemědělské, společenské, ekonomické důvody. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Radimu Fialovi. Kolega Kováčik ještě posečká, protože mám dvě faktické poznámky. Pan kolega Jiří Bláha a pan kolega Černohorský. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil předřečníky. Myslím si, že všechny věci tady budou řečeny. A já všem rozumím. Rozumím i panu Bendlovi, o čem hovoří prostřednictvím pane předsedajícího.

Navázal bych na kolegu předřečníka, který říkal velké širé rodné lány. To byla básnička, kterou jsme se učili jako malí. Velké širé rodné lány, jak jste krásné na vše strany, že. To jsme se všichni učili, nebo alespoň naše starší ročníky.

A já bych doplnil jednu zásadní věc. Z našich vesnic se staly noclehárny. Ano, lidi z vesnic pracují ve městech, protože na vesnici není práce. A to je to základní, co pochopili od nás na západ, že si udržují tu práci ve vesnicích. Čím si ji můžou udržet? Jedině tím, že využijí půdu, že využijí živočišnou výrobu a všechny ty věci, které se spojí dohromady. A tím pádem tam může fungovat prodejna, může tam fungovat i ten holič, možná že i doktor, může tam fungovat kulturní dům, může tam fungovat hospoda. Ti, kteří dneska nefungují, protože v okamžiku, kdy odjíždím ráno za prací do města a vracím se večer po páté hodině, tak nevyužiji ani jednu ze služeb, která dřív běžně na vesnici fungovala. Už ani školky, ani školy nejsou v permanenci, protože samozřejmě naložím děti a odvezu je do města.

Takže první věc, pojďme se věnovat těm lidem, připravit jim práci na vesnicích, bydlení a samozřejmě pojďme se věnovat tomu, aby na těch vesnicích byla práce pro lidi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo kolegu Černohorskému, konstatuji omluvu paní poslankyně Heleny Langšádlové od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom vaším prostřednictvím pane předsedající opravit pana předsedu Fialu, který tady říkal, že nám Němci zabavili nějaké roušky. To se už dávno vyvrátilo. Oni je nezabavili, pouze zastavili špatně proclený kamion, který poté, co opravil papíry, pustili dál. Jediný, kdo zatím zabavil zdravotnický materiál mířící do České republiky, bylo Maďarsko a byly to roušky, které mířily pro Moravskoslezský kraj. Ale nenašel se jediný případ, že by Němci zabavili kamion s rouškami či jakýmkoliv zdravotnickým materiálem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana poslance Radka Kotena a pak s přednostním právem zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP