(12.10 hodin)
(pokračuje Nacher)

Já říkám, že ty potraviny, to bude teď druhá a třetí vlna, až se budou blížit nějaké další podobné krize. Takže ta debata je legitimní. Neříkám, nejsa odborník, že je to v tom ideálním stavu, ale právě proto se to vrací do druhého čtení. Ale myslím si, že určitě to není o nějaké regulaci v takovém tom primitivním slova smyslu, ale je to legitimní debata o potravinové soběstačnosti. Já jsem rád, že ji tady vedeme kultivovanou formou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Jana Levová, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na svou předřečnici nebo předřečníka ohledně nás poslanců, kteří bychom měli jít příkladem. Když jsem nastoupila na začátku tohohle volebního období, tak jsem přesně tohle měla na mysli, když jsem říkala, že bychom se měli soustředit na to, co tady máme v restauracích, kdo nám dodává a co se tady pro naše i pro zaměstnance prodává. My jsme tady z různých krajů. Já si myslím, že každý poslanec by měl mít zájem na tom, aby se tady prezentovaly výrobky, zboží, plodiny a maso výrobců z jejich krajů. Dokonce jsem šla tak daleko, že jsem se začala i pídit, co by s tím šlo udělat. Tak prosím vás, nic. Ještě než jsem začala, tak jsem skončila. Ještě než jsem začala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Ano, my máme v zemědělském programu jako Trikolóra snahu o zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky a snahu o zvýšení podílu českého zboží ve velkých řetězcích. My máme nějaký program. Tyhle trapné osobní útoky od pana Bendla jsou jenom důkazem toho, že vy naprosto žádný zemědělský program nemáte a jediné, na co se spoléháte, je, že tady budete něco povídat o socialismu a osobně útočit. Vy osobně jste ministrem zemědělství byl. Já jsem s tím konfrontován i teď, když jezdím po té republice dodávkou, jak se ti lidé na těch vesnicích a ti zemědělci k tomu staví. Vám bylo úplně jedno, jaký je podíl českých zemědělců na trhu. Podle toho to vaše ministerské vládnutí vypadalo. Tak si mě tady laskavě teď neberte do úst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Tak když už jsme u těch osobních útoků, asi by měl každý začít u sebe, než tu začne obviňovat jiné kolegy. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Nachera.

Určitě je boj o potravinovou soběstačnost legitimním politickým tématem, bezesporu ho veďme. Já si myslím, že je to velmi nákladný projekt, který má více minusů než pozitiv, zejména pro české spotřebitele, kteří prostě dneska netrpí nedostatkem potravin, netrpí nedostatkem kvalitních potravin. Prostě dneska ten vějíř, ve kterém si mohou vybrat, mají nesmírně široký. Já jsem za to rád, je to jeden benefit kapitalismu, že máme takovouhle svobodu volby jak nabízet, tak nakupovat, co chceme. Já ji prostě lidem nechci omezovat. Já nechci omezovat kapitalismus, já nechci omezovat jako Trikolóra kapitalismus. Já jsem prostě pro volný trh, pro co nejméně regulací a dotací. Ale jestli to kolega Nacher myslí vážně, tak by asi měl začít ve svém hnutí. Může třeba navrhnout, aby se přestala podporovat produkce průmyslových plodin na našich polích, řepky, kukuřice, které jsou využívány pro jiné účely než pro produkci potravin, a bezesporu na těch polích bude hned víc místa pro to, abychom produkovali plodiny pro české potraviny. Těším se na to.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Milan Feranec, zatím poslední přihlášený s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Ono se asi nedalo čekat, že takový zákon nebude předmětem šílených politických debat, ale já chci reagovat na to, co říkal pan kolega Bendl, bývalý ministr zemědělství, kde odhalil, o co tam vlastně jde. Jde o ty zpracovatele. Já si vás vážím, pane bývalý ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ale když se na ten návrh podíváte, tak je to o surovinách. Není to o výrobcích. V tomto smyslu ten zákon je proti těm zpracovatelům. Možná když to pochopíte, najednou ho budete obhajovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, to byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Do rozpravy je přihlášen pan ministr Toman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den ještě jednou. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, já už tady nechci zdržovat. Já chci poděkovat všem za ty podněty, které tady padly, a těším se na zemědělský výbor, že to tam všechno probereme a dáme ty věci dohromady. Jenom několik poznámek, jestli dovolíte.

Zákazník nerozhoduje o ničem, rozhoduje řetězec. Zákazník si kupuje to, co mu řetězec nabídne. To je za prvé. Věřte, že s tím mám zkušenosti.

Za druhé, prosím, tady se neustále mele řepka. Já jenom chci říct jednu věc - 66 % řepky se zpracovává v potravinářství, to znamená, je to úplně mimo, to, co vy tady říkáte. To je za druhé.

Za třetí, prosím pěkně, bavme se konkrétně o soběstačnosti, ale řekněte si to obráceně. Snížení závislosti na dovozech. Snížení závislosti na dovozech. To je za prvé. Za druhé, zažil jsem mnoho liberalizačních teorií od roků devadesátých. Dopadlo to v zemědělství přesně podle nich. My jsme si to zemědělství zničili, protože jsme si ho nechránili.

A ještě druhá věc, nebavíme se jenom o produkci potravin, ale my se bavíme o krajině. Znova si řekněte - jestliže nebudeme mít jablka do supermarketu, nemáme sady. Jestliže nebudeme mít zeleninu v supermarketu a obchodech, nemáme zeleninu na poli. Jestliže nebudeme mít chmelnice, nebudeme produkovat pivo. Jestliže nebudeme pěstovat brambory, nevím, co tam místo toho budeme dělat. Takže to je ta rozmanitost krajiny, po které všichni voláte, ale nechcete dovolit zemědělcům, aby ty produkty uměli prodat. Takže já bych si přál, aby zemědělci to mohli prodávat a ne pouze produkovat. Takže o to tady jde.

A pak se bavíme o těch dotacích. Prosím pěkně, nechme tu debatu na zemědělský výbor. Do ostatních věcí, nechci nikoho omezovat, ale pojďme se bavit ve prospěch českých, moravských a slezských zemědělců a zpracovatelů a ve prospěch celé této země. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá pan zpravodaj, nemá pan ministr. A protože zazněl návrh na opakování druhého čtení, tak o tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat o opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 156 přihlášeno 171 poslanců, pro 151, proti 19. Návrh byl přijat a budeme opakovat druhé čtení. Tím končím pro tuto chvíli projednávání tohoto návrhu.

 

Omluva - paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se z rodinných důvodů omlouvá v době od 11.55 do 18 hodin, resp. do konce jednacího dne z rodinných důvodů, jak jsem říkal.

 

Přistoupíme k bodu číslo 253. Jde o

 

253.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 553/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je pan ministr zemědělství Miroslav Toman, zpravodajkou garančního výboru je paní poslankyně Margita Balaštíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 553/3, který nám byl doručen 5. března 2020. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 553/4.

Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP