(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hezké odpoledne. Zahajuji tedy odpolední blok jednání schůze Poslanecké sněmovny. Já nejprve přečtu omluvy. Takže mezi 14.30 a 19. hodinou se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

S náhradní kartou hlasuje místopředseda Vojtěch Pikal, karta č. 19.

Dále místopředseda Sněmovny Petr Fiala se omlouvá mezi 14.30 a 18. hodinou z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. A pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

A nyní, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Týká se to dvou bodů, Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie a Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já za slovo děkuji. Přeji dobré odpoledne.

 

298.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

U volby členů Rady Státního fondu kinematografie jsme obsazovali dvě místa, Sněmovně se podařilo obsadit jedno místo a jedno tedy zůstane neobsazené. U této volby se dostavilo 182 poslanců a poslankyň, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 92 a pan Čestmír Kopecký získal 116 hlasů, to je ten jeden, který byl zvolen. Další neúspěšní kandidáti - Richard Němec 58, Nataša Slavíková 81 a Jiří Voráč 49. Tohle byla dvoukolová volba na tři místa, my jsme jedno místo obsadili před týdnem, dnes tedy druhé. A zopakuji, že tedy jedno místo zůstalo neobsazené, nový návrh Sněmovně bude muset opět poslat ministr kultury.

 

299.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

U druhé volby byly počty stejné, tedy 182 volících, chcete-li volitelů, kvorum bylo 92, na člena Nejvyššího kontrolního úřadu byl panem prezidentem Miloslavem Kalou Sněmovně navržen pan Michal Šmucr a ten získal 105 hlasů, takže byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Zvolený kandidát se své funkce ujme momentem složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, předpokládám, že se tak stane po dohodě o vhodného termínu v první polovině příštího týdne.

A poslední informace od voleb, na žádost poslaneckých klubů s předstihem vyhlašuji novou lhůtu pro poslanecké kluby na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, je to s předstihem na tu červencovou schůzi, takže v tuto chvíli lhůta bude na úterý 7. července standardně do 12 hodin, tak aby ten bod pak mohl být zařazen případně třeba už na středeční jednání Poslanecké sněmovny, tedy 8. července. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

 

43.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka,
Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších
na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 669/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jiří Mašek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, představení tisku 669. Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Obsahem zákona je zákaz ozbrojených skupin, které zároveň mají povahu paramilitární ozbrojené složky, jsou určeny k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládají se zbraněmi, usilují o získání přístupu ke zbraním nebo organizují osoby, které se zbraněmi nakládají.

Dále obsahem zákona je zřízení systému střelecké přípravy, jehož účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi. Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt, držitel zbrojní licence podle zákona o zbraních, který získá akreditaci pro konkrétní kurz. Účast na takových střeleckých kurzech bude vždy dobrovolná.

Dále je obsahem zákona nastavení výslovných pravidel, za nichž mohou příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů nosit služební zbraň v době volna nebo v době volna použít soukromou zbraň jako zbraň služební.

Dále potom ustanovení možnosti vládě přijmout v době vyhlášení krizového stavu nařízení, kterým upraví nakládání se zbraněmi nad rámec zákona o zbraních i tohoto zákona.

Česká republika je v současné době jedním z nejbezpečnějších míst pro život na světě. O vnitřní bezpečnost se stará především Policie ČR, o vnější bezpečnost potom Armáda ČR. Nelze však vyloučit vznik mimořádné situace, kdy bude potřeba více, a to pomoc nás občanů. Legislativně je taková pomoc ošetřena například ustanovením článku 3 odst. 2 zákona 110/1998 Sb., což je ústavní zákon o bezpečnosti, nebo paragrafem 18 zákona 273/2008 Sb., zákon o Polici ČR, kdy občan může být vyzván k tomu, aby se sám podílel a pomohl své vlasti s řešením nastalé situace.

Po zrušení prezenční vojenské služby jsme však v nastalé situaci, kdy sice máme v zákoně zakotvenu možnost občana k tomu vyzvat, ale ten již nemá potřebné schopnosti, aby své zemi mohl účinně pomoci. V České republice máme více než 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů a všichni z nich složili úspěšně zkoušku odborné způsobilosti. Tato zkouška však není testem schopnosti zbraň použít v krizové situaci.

Na základě usnesení vlády České republiky v rámci komplexní rekodifikace problematiky držení zbraní civilními osobami se zpracovávají návrhy nového zákona o zbraních, zákona o munici a změnového zákona odbornými strukturami Ministerstva vnitra. Skupina poslanců napříč politickým spektrem připravila návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Materiál byl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zpracován s cílem vycvičit v České republice výhradě na dobrovolné bází osoby z okruhu držitelů zbrojních průkazů, tedy osoby bezúhonné a spolehlivé, které vytvoří stanovenou zálohu státu. Tyto osoby stát může požádat o pomoc v případě nouze.

Výše uvedené zákony jsou nyní předmětem projednávání v Legislativní radě vlády, v Poslanecké sněmovně budeme projednávat tisk 92, implementační novelu zákona 119/2002 Sb.

Skupina poslanců ze všech parlamentních stran posoudila přijetí výše uvedeného zákona jako prioritní a v zájmu bezpečnosti občanů České republiky. Přepracovala původní návrh Ministerstva vnitra tak, aby korespondoval s nyní platnou právní úpravou, tedy zákonem 119/2002 Sb., zákonem o střelných zbraních a střelivu, a předkládá jej Poslanecké sněmovně již nyní. Přijetím zákona se vytváří potřebný rámec, který stanoví základní pravidla fungování systému dobrovolného výcviku občanů, vlastní naplnění potom nechávají předkladatelé formou zmocnění na nařízení vlády, které vyspecifikuje podrobné fungování systému, jako jsou přesné podmínky střeleckého výcviku, rozsah kurzu, podmínky akreditace atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP