(14.10 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 37. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 862.

A proč žádám o pevné zařazení tohoto tisku? Minulý týden ve středu nebo ve čtvrtek zasedal naposledy Ústřední krizový štáb, kde se řešily i nákupy pro státní hmotné rezervy. Jsou to ty nákupy, které mají být pořízeny v rámci nařízení vlády v rámci veřejného výběrového řízení. V rámci diskuze bylo také zmíněno, že může být velmi problematické - a kdo má znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, víte, jak je problematické některé zakázky naplnit. Může nastat situace, kdy se koronavirus vrátí do České republiky, řekněme na konci prázdnin, na začátku podzimu, s respiračními chorobami. Můžeme také říci, jaký bude vývoj například v Polsku, kde je podle mých informací více než 100 tisíc nakažených, možná už ke 120, 150 tisícům, přičemž polská vláda tyto informace tak úplně nezveřejňuje z důvodu toho, že mají o tomto víkendu proběhnout volby. Ale vzhledem k tomu, že jsme otevřeli hranice, mnoho českých občanů jezdí do Polska tu si koupit levnější jahody, tu za nákupy, a při styku s občany mohou poměrně lehce zavléci tuto nákazu zpátky do České republiky, včetně pendlerů.

Tento sněmovní tisk je sněmovní tisk 862. Hovořili jsme o něm, měl být původně projednán v tom zkráceném zrychleném řízení, na to nedošlo. Můžeme o této věci diskutovat a jsme na to připraveni jak ve výboru pro bezpečnost, kde jsem toto téma už také nastínil, že je potřeba se zabývat novelou tohoto zákona a umožnit alespoň pro státní hmotné rezervy provést nákupy ochranných pracovních pomůcek pro případ, že by se druhá vlna vrátila.

V případě, že nebudeme chtít toto řešit, musíme standardně postupovat podle nařízení vlády, to znamená podle veřejného zadávacího řízení. A jak jsem zmínil, kdo znáte, jaké úskalí tam je - a jsou to nákupy přes čtyři miliardy korun - jaké úskalí tam je, tak může nastat situace, kdy na podzim, kdy bychom ty ochranné pracovní prostředky potřebovali pro naše zdravotníky, policisty, hasiče, ale i učitele, pracovníky sociálních služeb, pracovníky v obchodech a další, prostě nebudou a budeme v situaci tak, jako na začátku této krize, kdy se ve státních hmotných rezervách někde vzadu v regálu krčila jedna paleta s pár tisíci ochrannými pracovními pomůckami. Poté se nákupy musely řešit nákupy v zahraničí.

Zde bychom měli možnost poměrně jednoduchou změnou zákona, kterou bychom byli schopni projednat se souhlasem předkladatele i ve zkrácených lhůtách, ještě do, řekněme, parlamentních prázdnin, a umožnit tak státním hmotným rezervám předzásobit se pro případné druhé kolo pandemie. Samozřejmě chápu, že nemusí být vůle, ale kde není vůle, není ani cesta. Může nastat ta situace, o které se zmiňuji. Zmiňuji to jako člen Ústředního krizového štábu, který ve čtvrtek ukončil svoji činnost.

Cítím potřebu vám tuto informaci předat a je na vás, především vládních poslancích a poslankyních, jak se k tomu zachováte. Je to vaše volba. V případě, že druhé kolo pandemie přijde a nebudeme mít naše občany čím chránit, je to také naše prohra. Prohra, ze které bychom měli vyvodit svoji politickou odpovědnost.

Děkuji vám za případnou podporu a navrhuji tento bod zařadit na středu 17. 6. v 18 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě jednou poprosím o klid v sále, už začala schůze. K pořadu schůze, pane kolego? Tak prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl poprosit o změnu pořadí bodů, respektive senátních vratek, tak, aby bod 868, kompenzace poskytovatelům hrazených zdravotních služeb, byl zařazen až po projednání bodu sněmovní tisk 875, prominutí sociálních odvodů zaměstnavatelům v souvislosti s pandemií. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já to budu brát jako protinávrh k tomu gremiálnímu návrhu. Hlasovali bychom o něm jako o prvním. Jestliže proti tomu není námitka. Jestliže už se nikdo nehlásí... ještě máme dva. Tak pan poslanec Lipavský byl možná o trošičku rychlejší. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid v sále. Děkuji. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já opravdu neslyším, co se tady na mikrofon říká, a vy také nemáte přehled o tom, co vlastně pan poslanec navrhuje. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Já navrhuji na pátek 19. 6. po pevně zařazených bodech bod, který se nazývá Informace vlády o pomoci společnosti Smartwings. Už jsem to zde dvakrát navrhoval, ani jednou to neprošlo. Chvíli už to vypadalo, že se tím zabývat nebudeme, ale po víkendu se ukazuje, že je to opět aktuální otázka.

Chtěl bych říct, že Poslanecká sněmovna stále nedostala žádné konkrétní informace. To, co se objevuje v médiích, jsou různá protichůdná vyjádření. Včera jsme se dozvěděli, že by to český stát mohlo stát až 1,2 miliardy, nicméně k tomu neexistuje žádný detailní rozpad. Nelze ani zjistit, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu k takovému číslu dospělo. A já se domnívám, že je to informace naprosto zavádějící. Dočkali jsme se dokonce toho, že vyšel celostránkový inzerát v novinách, který jaksi vytváří nátlak na vládu. Nadhazují se různé mediální vějičky typu přejmenování společnosti.

A ty argumenty stále platí. Ta společnost prostě vede někam do daňových rájů. Není vůbec jasné, jak se bude vyvíjet ekonomika. A já se prostě domnívám, že v situaci, kdy jde vláda žádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby se sekera státního rozpočtu navýšila na půl bilionu korun, musíme každou korunu obracet dvakrát. Takže to by bylo stručné zdůvodnění toho, proč se tím tématem máme zabývat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pak se hlásil ještě pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Milé kolegyně, milí kolegové, drahá vládo, navrhuji zařadit na program jednání této Sněmovny nový bod s názvem Plánovaná akvizice společnosti Leo Express Českými dráhami. Důvod je ten, že jsme se dozvěděli, že údajně probíhají intenzivní jednání mezi Ministerstvem dopravy, Českými dráhami a společností Leo Express, tak aby se akvizice stihla ještě v tomto roce.

Zajímá nás především důvod této akvizice, konkrétně jaký strategický zájem tímto projektem vláda České republiky sleduje. Kromě zanedbatelného tržního podílu má tato společnost účetní hodnotu, která osciluje někde kolem nuly, je dlouhodobě předlužená a finance na provoz shání velmi složitě. Možným dalším rizikem je mnohamiliardový kontrakt, který společnost Leo Express uzavřela loni s čínskou firmou CRRC na dodávku 33 kusů elektrických osobních jednotek, které nejsou v Evropské unii nikde homologovány. Čína by se tak přes naši státní firmu dostala na evropský železniční trh, o což velmi usiluje. Získá v Českých dráhách stabilního, ale podřízeného, partnera.

Homologaci navíc provádí dceřiná společnost Českých drah, Výzkumný ústav železniční, což by mohlo vyústit ve střet zájmů a také kompromitování jinak dobré pověsti tohoto ústavu. Kromě toho se údajně v procesu homologace objevily problémy s kompatibilitou s evropskými normami. V případě, že by k akvizici došlo, tak tato koule u nohy může velmi ohrozit rating, který vydává firma Moody's Českým dráhám, a stáhnout jej až do spekulativního pásma, čímž by se dluhopisy staly do 14 dní splatné.

Navrhuji proto pevně zařadit tento bod jako první bod zítřejšího odpoledního jednání a děkuji vám za jeho podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP