(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit a budu navrhovat zařazení mimořádného bodu na pátek jako první bod jednání, a sice Informace vlády o dosavadním plnění státního rozpočtu, tak abychom jako Poslanecká sněmovna dostali podrobnou informaci o tom, jak dosavadním způsobem je využíván i ten schodek 300 miliard korun, který tady byl schválen, protože jsme se dozvěděli, že je plánována mimořádná schůze na 23. června k dalšímu navýšení schodku státního rozpočtu. Já si myslím, že by bylo fér předtím, ať je tam nějaká částečná i časová rezerva, kde můžeme potom promyslet, jaký způsob zvolíme k tomu 23. červnu, tak kdyby tady vláda a ministryně financí, jednotliví resortní ministři za ekonomické resorty řekli, jakým způsobem v této chvíli byla využita ta 300miliardová deficitní částka, na jaká konkrétní opatření to bylo, abychom dostali tuto informaci nejenom my, ale i veřejnost, která toto bedlivě sleduje. Takže jestli mohu poprosit jako první bod jednání v pátek před těmi třetími čteními, která tam jsou naplánována. Myslím si, že tento bod se dá v pohodě za hodinu stihnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze - prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Vážené kolegyně a kolegové, já bych ráda velmi podpořila návrh nového bodu kolegy Polanského navržený na zítřek, první bod ráno. A týká se to té plánované akvizice společnosti Leo Express s Českými dráhami. Proč tady vystupuji a chci k tomu vaši pozornost? Jde o další snahu o vstup čínských firem na evropský trh. Z principu jde o to, že Leo Express vlastně se už zavázal ke koupi těch vozů, které nejsou ale v EU homologované. Jediné, o co mi jde, abyste si uvědomovali, že nejde jen tak o nějakou koupi nějaké společnosti, která jezdí z Prahy do Ostravy a není zas tak významná, nepřepraví ani jedno procento cestujících, co České dráhy. Já chci, abyste si uvědomili, že jde o strategickou otázku, že jde o to, jak se ten čínský výrobce snaží získat homologaci a snaží se dostat na trh celé Evropské unie přes tuto zdánlivě ne tak podstatnou akvizici -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, při všem respektu, paní poslankyně. Navrhujete nějaký bod k pořadu kromě toho, že se přidáváte ke kolegovi? To bych nemohl umožnit vaše vystoupení.

 

Poslankyně Olga Richterová: Přidávám se ke kolegovi, ale chci opravdu říct, že to není žádná maličkost, Leo Express je strategická otázka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Rozhodneme hlasováním. Ještě někdo k pořadu schůze? Jestliže nikoho nevidím, přivolám naše kolegy z předsálí a vypořádáme se s jednotlivými návrhy, tak jak zazněly.

 

Není-li námitka, tak tentokrát netradičně nebudeme jako první hlasovat gremiální návrh, protože je zde nejprve protinávrh pana poslance Třešňáka, abychom ty sněmovní vratky, jestli to můžu říct takhle zjednodušeně, abychom změnili pořadí a nejprve bychom projednávali tisk 875 a až potom tisk 868. Takže nejprve tento drobný protinávrh ke gremiálnímu návrhu budeme hlasovat jako první.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 207, přihlášeno je 184, pro 76, proti 2. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu, který předložilo grémium, to znamená nejenom ty vratky, ale i ostatní body.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. (Na požadavek ze sálu:) Grémium. Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno je 185, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Ondráčka, abychom bod 78, tisk osm set šedesát...

 

Pardon, napřed pan předseda Rakušan. A má narozeniny, já jsem ho přeskočil, omlouvám se. Navrhuje, abychom bod 190, tisk 730, zařadili v pátek jako první bod. Jedná se o zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 209, přihlášeno je 185, pro 79, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy návrh pana poslance Ondráčka, abychom bod 78, tisk 862, o zadávání veřejných zakázek, zařadili ve středu 17. 6. v 18.00.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 210, přihlášeno je 186, pro 28, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Teď je zde návrh pana poslance Lipavského, abychom zařadili nový bod. Máme ho zařazený ve schůzi? Nemáme, je to nový bod - Informace vlády o pomoci společnosti Smartwings. Nejprve tedy hlasujeme o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 211, přihlášeno je v tuto chvíli 186 poslanců, pro 82, proti 6. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Polanského na zařazení nového bodu Plánovaná akvizice společnosti Leo Express s Českými dráhami.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 186, pro 79, proti 11. Návrh nebyl přijat. Pevné zařazení nebudeme hlasovat.

 

A jako poslední je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom zařadili nový bod Informace vlády o dosavadním plnění státního rozpočtu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 213, přihlášeno je 186, pro 77, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy, které zde zazněly k pořadu schůze, a budeme pokračovat dle jeho schváleného konečného znění. Otevírám bod číslo 389, kterým je

 

389.
Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
/sněmovní tisk 868/2/ - vrácený Senátem

Sněmovní tisk 868/2 vrácený Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 868/3. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty.

Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Goláně a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Všechny přítomné poprosím, asi už popáté, o klid v sále. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. (Předsedající zvoní pro utišení v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP