(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Jan Bartošek od 17.30 z pracovních důvodů, Jiří Běhounek do 16 hodin - pracovní důvody, Marian Bojko - zdravotní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Lukáš Kolářík - zdravotní důvody, Radek Koten do 15.30 - rodinné důvody, Jiří Mihola do 17 hodin - pracovní důvody, Miroslava Němcová od 14.30 do 16.00 - pracovní důvody, Ivana Nevludová - osobní důvody, Petr Pávek do 17 hodin - pracovní důvody, Zdeněk Podal - pracovní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Lubomír Volný - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová do 16 hodin - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

S náhradní kartou číslo 6 hlasuje paní poslankyně Valachová, s náhradní kartou číslo 21 hlasuje pan poslanec Ferjenčík. Tak.

Dnes máme 16. června a narozeniny dnes slaví náš kolega - pan předseda Vít Rakušan, který je přítomen. Všechno nejlepší k narozeninám. (Potlesk.)

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme zařadit do pořadu schůze nové body, a to návrhy zákonů vrácené Senátem. Jedná se o tyto sněmovní tisky:

sněmovní tisk 868/2 - kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby,

sněmovní tisk 874/2 - daňové zákony,

sněmovní tisk 875/2 - prominutí pojistného na sociální zabezpečení;

dále navrhujeme zařadit do pořadu schůze nový bod: Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID.

A navrhujeme následující postup: dnes, v úterý 16. června, projednávat body v pořadí: nejprve zákony vrácené Senátem, dále bod 370 - zřízení stálé komise - hybridní hrozby, 356, tisk 805 - změna rozpočtu SFRB, a 387, tisk 866 - daň z nabytí nemovitosti, druhé čtení. Dále bod 17, sněmovní tisk 654 - zákaz chemických zbraní, druhé čtení.

Ve středu 17. 6. předřadit před již pevně zařazený bod 382 body: 262, tisk 544 - řešení daňových sporů, třetí čtení, bod 263, tisk 559 - novela zákona o bankách, třetí čtení, bod 50, sněmovní tisk 756 - elektronizace veřejné moci, prvé čtení, bod 217, tisk 794 - o hasičském záchranném sboru, prvé čtení. Dále nový bod Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID - to vše zařadit pevně na středu 17. 6. ve 14.30 hodin před již pevně zařazené body 39, 40, 41 a 42.

Bod 378 - návrhy na státní vyznamenání zařadit pevně na pátek 19. 6. po bloku třetích čtení.

Na závěr mám pro vás ještě organizační sdělení: ve středu 17. června bude 49. schůze Poslanecké sněmovny přerušena, a to do pátku 19. června do 9 hodin. Ve čtvrtek 18. června bude od 9 hodin zahájena 51. schůze Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou.

Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze v této fázi. Pan předseda Rakušan. (V sále je hluk.) Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v sále.

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já vám především děkuji za hezké zatleskání k mým narozeninám, a teď si jdu vyprosit od vás jeden dárek. Já bych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 190, sněmovní tisk 730, na pátek ráno jako první bod.

Jedná se o novelu zákona číslo 329/2011 Sb., o poskytnutí dávek osobám se zdravotním postižením. Ona nás trochu přerušila ta covid krize, kdy jsme se snažili už tento tisk projednat předtím. Ten tisk má podporu mnoha z vás zcela napříč politickým spektrem. Jedná se o úpravu zákona, který by garantoval příspěvek a zdravotní průkaz v případech, které to vyžadují, osobám i mladším, než je jeden rok věku. Týká se to rodin, které se potkaly s velkým traumatem, a to... (V sále je trvalý hluk. Řečník se obrací na předsedajícího.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, opravdu prosím o klid, ať vás nemusí přednášející překřikovat.

 

Poslanec Vít Rakušan: Já vám skutečně děkuji. Týká se to rodin, které se ocitly v problémech, narodilo se jim postižené dítě nebo se jim narodilo dítě nedonošené, které trávilo první týdny života v inkubátoru, a tyto rodiny zatím nemají do jednoho roku dítěte nárok na proplácení např. nejrůznějších kompenzačních pomůcek, nemají nárok na proplácení ani finančních dávek, které by přináležely dětem, které jsou starší jednoho roku.

Já jsem daný návrh konzultoval s odbornou veřejností. Konzultoval jsem ho s neonatology, konzultoval jsem ho s pediatry, konzultoval jsem ho i s terapeuty v oblasti rodinných traumat a všichni se shodují v jednom. I děti do jednoho roku věku prostě mohou být diagnostikovány i jako děti s vážným postižením, které si prostě státní garance a kompenzace zaslouží. Samozřejmě nelze odhadovat, kolik v aktuální rok bude žádostí, které budou činit nárok na státní rozpočet. Nicméně se nám v nějaké zprůměrované částce posledních let podařilo vypočítat, že ten nárok na státní rozpočet na jeden rok by byl nějakých 24 milionů korun. Tedy ani v této krizové době se nejedná o něco, co by si státní rozpočet nemohl dovolit. A vězte a věřte prosím, že tím skutečně pomůžete rodinám, které se například i po narození nedonošeného dítěte najednou ocitají ve zcela změněné rodinné realitě. Najednou musí otec např. přestat pracovat, nebo pracovat jenom na část úvazku, a finanční možnosti této rodiny jsou objektivně omezeny.

Já vás moc prosím jako ten zmíněný narozeninový dárek zařadit tento bod na páteční jednání. Nemyslím si, že by to bylo něco konfliktního. A pokud by se to nepovedlo dneska, tak věřte, že to budu zkoušet i v dalších týdnech. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Pan kolega vás nějakým způsobem přehlušil. Ale já vás ještě jednou prosím o klid v sále.

K pořadu schůze je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Ondráček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP