(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že vláda se rozhodla k tomuto kroku - poskytnout příspěvek, kompenzační bonus obcím - jako k určitému gestu smíru. Nechceme dále hrotit už dost vyhrocenou situaci v této těžké době pro celou zemi. Dopad kompenzačního bonusu do obcí odhadujeme teď podle konkrétního plnění a samozřejmě se započtením multiplikačního efektu, že lidé peníze utratí, myslím teď OSVČ, malá eseróčka, asi 4,5 mld. a kompenzační bonus pro obce je 1 200 korun na hlavu, čili je to 12,8 mld., takže je to dvaapůlkrát více, než vlastní kompenzační bonus obsahuje.

Co se týče krajů, chtěla bych připomenout, že tady existuje dohoda na úrovni premiéra a úřadujícího předsedy Asociace krajů, že se poskytne pro letošní a příští rok na rekonstrukce nebo opravy silnic II. a III. tříd částka ve výši 12 mld. Dále se poskytne 2,4 mld. na takzvané měkké sociální programy, a k tomu bych ještě ráda připomněla, že byly nakoupeny ochranné pomůcky ve výši 1,8 mld. Počítá se s alokovanou částkou 5,2 mld. na pracovníky v sociálních službách, na odměny pro ně, a 1,2 mld. pro záchranáře. Proto vlastně byla zaměřena pomoc - kompenzační bonus pro obce - pouze na obce. Bez rozdílu velikosti jsme se nakonec rozhodli, že to dostane každý, na hlavu 1 200 korun. Upřednostňovali jsme řádný legislativní proces, debatu v prvním čtení, nechtěli jsme podporovat, když bych se na to měla podívat jako právník, nedovolený přílepek k daňovému balíčku, ale je to na vůli této Sněmovny, jak rozhodne.

Každopádně musím připomenout, že nedílnou podmínkou, aby tato částka mohla být prostřednictvím krajů poskytnuta, je schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přečtu omluvy. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Petr Bendl od 15.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jan Birke mezi 16.45 a 18.00 z pracovních důvodů.

Ptám se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Vostrá? Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu. Pan senátor Nytra by chtěl vystoupit v rozpravě. Já jsem ho přeskočil. Já se hluboce omlouvám. Pane senátore, prosím, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane předsedo, trochu jste mě zviklal.

Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, paní ministryně vlastně shrnula v kostce, proč tady před vámi stojím. Jak zmínila, vůči daňovému balíčku jako materii, kterou jste schválili, tuším, před 14 dny, v Senátu nebyla žádná připomínka ani žádná diskuse. My jsme pouze do této předlohy vložili samostatnou část týkající se novely zákona o kompenzačním bonusu, zákona č. 159/2020 Sb. My jsme přivítali kvalitní návrh vlády z pondělka minulého týdne o kompenzaci obcím. Vzali jsme ho za svůj. Opět, jak potvrdila paní ministryně, v podstatě věcně do písmene a do tečky jsme ho přepsali do pozměňovacího návrhu v rámci urychlení celého legislativního procesu. Já si myslím, že v podstatě není důležité poměřovat si velikost ega, kdo má zásluhu na pomoci obcím, protože hlavně malé obce dneska opravdu, co se týká rozpočtu, velice strádají. Vláda připravila kvalitní návrh, Senát ho přeměnil do pozměňovacího návrhu a je na vás, jestli dneska tento návrh schválíte, a vlastně tím ukončíme legislativní proces. Tímto bych vás chtěl o tento krok v zájmu našich obcí a měst velice požádat.

Děkuji za pozornost. (V sále je silný hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane senátore. Rozprava je již otevřena. První je do ní přihlášen pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já bych řekl pár slov k té vratce z horní komory.

Já si myslím, že po tom, co jsem tady slyšel, jsem rád, že vítězí zdravý rozum, protože já už jsem tady několikrát kritizoval přístup kompenzací směrem k obcím, a řeknu vám proč. Říkat, že malé obce jsou na tom špatně - je potřeba říct, že všechny obce jsou na tom špatně, protože daně budou klesat, to znamená i podíl obcí na RUD bude pořád stejný, ale v absolutní hodnotě nižší. Pokud vidím predikce České národní banky, osmiprocentní pokles růstu, tak si myslím, že to dopadne na všechny rukou nerozdílnou. Samozřejmě malá obec - malé náklady, velká obec - velké náklady. A tady šlo o to, že my už vlastně dneska víme, že hospodářská krize, která vznikla díky části nouzového stavu, díky i, řekl bych, vývoji ekonomiky v Evropě a ve světě, speciálně automobilového průmyslu, že něco přijde, tak ten výpadek, kde jsme se podíleli 30 % na dani z fyzických osob ze závislé činnost, už byl příliš mnoho. A řeknu vám, jak by to dopadlo. Obce, které syslily v uvozovkách peníze, tak si myslíte, že by je fakt v letošním a příštím roce proinvestovaly? Já si myslím, že ne, protože tam se nedovedou na investicích dohodnout. Tam možná není natolik kompetentní zastupitelstvo, vedení obce, aby byli schopni investice realizovat. Oni by udělali jednoduchou věc, kdyby jim chyběly v rozpočtu peníze, tak si tyto rezervy na investice prostě rozpustí v provozu. Normálně to projedí. Ti, co normálně investovali a chovali se racionálně a věděli, že sice nějaký pokles ekonomiky přijde, ale to, že to bude takováhle rána díky tomu, co se stalo, nemohl nikdo tušit, a nakonec i řada návrhů zákonů, které jsme tady přijímali, byly i s vědomím třeba opozice s tím, že je to nutné a že je potřeba s tím něco udělat, jinak bude velký problém. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!)

Obce na rozdíl od státu si prostě nemohou zvednout státní dluh samy od sebe. Obce si prostě musí půjčit, samozřejmě se zvyšuje jejich dluhové zatížení, které s sebou přináší další komplikace, a je potřeba to vnímat tak, že prostě ten příběh není nekonečný a příští roky by nejenom nebyly proinvestiční, celé příští období, ale bylo by to období boje o přežití na obcích, aby obce dělaly základní činnosti, které mají, a na investice by si asi mohly z větší části nechat zajít chuť. Říkám to proto, že ono to na první pohled nevypadá jako velké číslo, ale ten výpadek z těch tří měsíců, když se podíváte na absolutní hodnoty, a je úplně jedno, jak velká obec to je, jsou opravdu čísla, která znemožňují další investování.

Jsem rád, že tady ten návrh byl takhle přednesen jak paní ministryní, tak panem senátorem. Myslím si, že to je správné. Ale už méně správné je říkat, že se to podmiňuje schválením státního rozpočtu, protože se bavíme o 500miliardovém schodku a propad pro stát je 13 mld., takže si nalijme čistého vína, že takhle to není.

A co se týká krajů, tak tady vidím správně těch 12 mld. do silnic II. a III. tříd, protože to budou investice, budou to prostě peníze do silnic, které spravují krajská zřízení...

Pane předsedo? (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.) Já můžu začít znovu.

Takže těch 12 mld. do komunikací II. a III. tříd je naprosto správně, protože my, co si pamatujeme historii, víme, že kraje dostaly do vínku správu silnic II. a III. tříd nejenom bez peněz, ale také s vnitřními dluhy a v řadě případů i včetně majetkového nevyrovnání s vlastníky pozemků. Takže dostaly vskutku Danajský dar, a pokud se podaří dostat těch 12 mld. do rozpočtu krajů plus další peníze, jak tady bylo řečeno, tak to bude jedině správně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP