(15.00 hodin)
(pokračuje Adamec)

Chtěl bych vás požádat, abychom podpořili senátní návrh. Podle mě je to správně. A chtěl bych poprosit, abychom si k tomu nedávali další ale, protože si myslím, že to není namístě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Faktická poznámka, paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Dovolte, abych reagovala na paní ministryni. Paní ministryně, říkáte, že nechcete dál hrotit už tak vyhrocenou situaci. Ale já se musím ptát, kdo ji vyhrotil. A také si na to odpovím. Vyhrotili jste to vy, a to tím, že jste obcím a krajům sebrali z jejich peněz, které už by měly na účtě mimo ten hospodářský propad, sebrali jste jim částku víc než 20 miliard korun. Takže senátní návrh částečně napravuje to, že obcím dává 1 200 korun na obyvatele. Tento návrh vítáme. Podpoříme ho.

Ale co nám tam chybí a chybí nám to i v tom vládním návrhu? Na kraje jste se vykašlali. Mluvíte o slibech, které projednal pan poslanec Běhounek. Ale to jsou sliby, které už jste jim dávno dali. Ale vy jim nekompenzujete ten výpadek právě z toho kompenzačního bonusu. A to je velká chyba. A ve mně to budí obavy, že jsou důvody, které vedou k tomu, proč tomu tak je. Protože na krajské komunikace se nedostane jednomu kraji, a to je Praha. A Praha bude nejvíce postižená v rámci koronavirové krize. A to vy určitě dobře víte. Proto samozřejmě také budeme navrhovat, a už i Liberecký kraj bude navrhovat, aby byl tento výpadek pro kraje také pokryt ve výši 500 korun na obyvatele.

A abych vás uklidnila, konzultovala jsem, zda v tomto senátním návrhu se jedná o přílepek. Nejedná se o přílepek, a to proto, že vy něco berete a zároveň ten pozměňovací návrh to tam vrací. V tomto případě se o přílepek nejedná. Takže doufám, že vyjádříte kladné stanovisko pro podporu tohoto senátního návrhu.

A ještě ke státnímu rozpočtu - k tomu se vyjádřím příště. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Na průběh debaty faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, tak nedělám to často, ale tady se musím trochu vlády zastat, protože ty peníze obcím a krajům nesebrala vláda. Ty jsme jim sebrali my, protože jsme si to tady odhlasovali, s vědomím toho ale, že přijde následné řešení, které ze začátku vypadalo, že prostě se na něm nedohodneme, protože řešit dotacemi tento problém podle mě nelze. Tak aby bylo jasno, my jsme schválili tady to, že těch 30 % daní z fyzických osob ze sdílené činnosti šlo na pomoc podnikatelské sféře. Říkejme to tak, jak to je. Prostě my jsme to udělali. A teď máme jedinečnou šanci to napravit vzhledem k těm obcím a krajům.

Děkuji za pozornost. (Tleskají ministři a poslanec Vondrák.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne. Nemohu tady souhlasit s mým předřečníkem, kolegou poslancem Adamcem, protože když se tady o tom hlasovalo poprvé, tak tady byl návrh z pera kolegy Jana Bartoška, pozměňovací návrh, který vlastně řešil tu situaci už před více než měsícem. A ten pozměňovací návrh vlastně tehdy dával, nebo řešil principiálně to, co budeme dořešovat tímto senátním návrhem, který tady máme. Kdyby tehdy byla většina Poslanecké sněmovny bývala slyšela ty argumenty, které tady zaznívaly, tak jsme si tu měsíc a půl trvající anabázi o debatách, jakým způsobem se to vrátí, kdy tady napřed zaznívaly sliby masivních dotací, bylo nám tady řečeno, že nemáme pravdu, že to naše řešení je naprosto špatné, že to prostě obce dostanou přes dotace, tak už tehdy bychom si mohli toto celé odpustit. Takže po měsíci a půl se dostáváme k tomu, co tady mohlo být vyřešeno dávno. Zaplať pánbůh za to. A souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že sice obce, města, to řešení je super, ale to, co bude chybět krajům, ty 3,6 miliardy korun, to nepřímo bude chybět i obcím, protože tyto peníze v drtivé většině případů přes kraje směřují právě i k obcím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, byl jsem tady dvakrát zmíněn z hlediska kompenzací. To vyjednávání nebylo zrovna lehké. Ale já pořád počítám, že 9 miliard je víc než 5. Přepočítejte si to, jak chcete, 4 miliardy evropských peněz, které byly zablokovány, budou uvolněny. Čtyři miliardy na SFDI na opravy silnic, které potřebujeme nutně, a miliardu na sociální služby. Mimochodem ještě další peníze tady byly paní ministryní zmíněny. Takže pro kraje - o tom budeme jednat ve čtvrtek, je to pro nás přijatelná záležitost, protože my nejsme schopni ze svých finančních prostředků ty silnice opravovat. A dohoda mezi hejtmany na videokonferenci byla jednoznačná. Pokud je potom o tom jiná diskuse, samozřejmě každému přeji, aby si to spočítal, a ať se na to podívá, jak chce.

Já jsem přesvědčen, že to je řešení velice správné, především proto, že všichni se zaštiťujeme tím, jak chceme podpořit ekonomiku, jakým způsobem to chceme rozeběhnout. A nevím, čím lepším než investicemi krajů. (Tleská poslanec Chvojka a poslanec Kytýr.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka paní poslankyně Kovářové.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane poslanče Běhounku, já si myslím, že by bylo ale úplně jednoduché, kdyby se ta kompenzace 500 korun na obyvatele kraje dala do zákona a byl by na to zákonný nárok. Ty miliardy, které jste zmiňoval, jak jsem konzultovala s některými hejtmany, tak z peněz Evropské unie myslím, že jste měli slíbeny. Ty ostatní miliardy na silnice jste každý rok v podstatě také dostávali. Vždycky jste to dostávali ale velmi pozdě, což je i tento případ. Protože jestli ten slib byl vyřčen, máme červen, tak jsem zvědavá, jak ty peníze stihnete proinvestovat. Ale samozřejmě krajům je přejeme.

Každopádně lepší by byla systematická úprava, která by každoročně zajišťovala právě přísun peněz pro kraje na silnice druhých a třetích tříd. Takový návrh tady ve Sněmovně leží. Je to návrh na změnu rozpočtového určení daní krajů. Zabezpečil by vám pravidelný, stabilní příjem, což je nejlepší způsob, jak si připravit tyto investice. Bohužel paní ministryně se poučila z práce opozice a zdatně obstruovala projednávání tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážená paní kolegyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě to je věc názoru. Ale ty peníze na Státní fond dopravní infrastruktury nebyly tak, jak říkáte. Ty byly každoročně velmi tvrdě vyjednávány. A letos jsme měli jednu miliardu - jednu miliardu - přislíbenou, i když kraje mají připravené projekty za 10 miliard korun. To jsou všechno ty propustky, mostky a další věci, na které se evropské peníze používat nemají a nedají, protože tam to Evropská unie neumožňuje. Takže samozřejmě je to věc názoru, jestli je dobře mít 500 korun na hlavu a dát je do těch silnic, anebo mít tenhle příslib a stejně ještě z vlastních prostředků dofinancovat. Já nemůžu za to, že kraje ty silnice dostaly tak podfinancované, že potřebovaly 20 miliard na to, aby to vůbec daly dohromady.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová bude reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: No a to je právě ono, pane poslanče Běhounku prostřednictvím pana předsedajícího. Každý rok částka, kterou jste vyjednávali s vládou, byla neznámá, v nestejné výši. A jestli jste dostali slíbenu tedy jednu miliardu v době, kdy ještě byl hospodářský růst, tak to je tedy opravdu hodně málo. Proto si myslím, že ta kombinace, kompenzujte 500 korun na hlavu krajům, dejte jim na silnice, tak jak jste to vyjednal vy, a zároveň přijměte novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která systémově, pravidelně zabezpečí krajům finanční prostředky na opravu silnice druhých a třetích tříd.

A musím konstatovat, že to je moje poslední poznámka týkající se krajů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP