(18.00 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Dnes to tu tedy, byť se zpožděním, máme. Je to dobře, protože já tu daň považuji za velmi nespravedlivou. Musíme si uvědomit, že ta daň je několikanásobné zdanění stejné věci, stejného člověka, stejného příjmu. Ten člověk, který si chce pořídit bydlení, musí nejdříve na to bydlení vydělat. Je zdaněn daní z příjmu, poté si začne stavět, nebo koupí hotovou nemovitost, platí v tom DPH. Pak ještě daň z nemovitosti, kterou platí obcím, a tato čtvrtá daň tam už opravdu byla jako několikanásobné zdanění jednoho předmětu daně.

Takže v tomto smyslu to vítám. Bohužel, nebylo by to hnutí ANO, které v jedné kapse ty peníze daňovému poplatníkovi nechává, ale od stejného člověka z druhé kapsy je chce vytáhnout, a to prostřednictvím zrušení daňových odpočtů, odpisů. Myslím si, že to je velmi špatný krok, z několika důvodů. A to zejména v té době krize, kdy trh nemovitostí, jak vidíme, na tom není dobře, nebyl dobře ani před samotnou koronakrizí. A uvědomme si, že i Česká národní banka přistoupila k poměrně přísnější regulaci poskytování hypoték prostřednictvím doporučení komerčním bankám, kdy jim brání v tom, aby poskytovaly stoprocentní hypotéky tomu, komu uváží banky půjčovat. Je tam omezení, co se týče hodnoty úvěru k ceně nemovitosti, k příjmům toho, kdo o to žádá, k jeho celkovému zadlužení. Koneckonců Česká národní banka to chce zahrnout i do zákona, aby to byla zákonná možnost takto regulace, myslím, že třetí bod na našem jednání se tohoto tématu právě týká.

A v takové chvíli, kdy skutečně dochází i ze strany státu nebo státní instituce, České národní banky, k tomu, že ten trh je více regulován, ceny nemovitostí v některých, zejména větších městech byly obrovské a obecně je problém zejména pro mladší generaci nebo ty, kteří si kupují první byt, si skutečně tu nemovitost pořídit z hlediska její vysoké ceny, tak v tomto případě rušit něco, co bylo jistou pomocí pro ty, kteří si chtěli pořídit vlastní bydlení, a sice zrušit jim možnost odečtu úroků z hypotéky, je věc, která určitě tomu, aby si lidé pořizovali vlastní bydlení, nepomůže. A já si myslím, že když si lidé pořizují vlastní bydlení, přestože to je na dluh, tak pokud je to rozumné racionální rozhodnutí a ti lidé mají šanci hypotéku splatit, tak je to možná jeden z vůbec nejrozumnějších způsobů, na co se zadlužit.

My se často divíme, nebo vidíme velmi smutné případy, kdy se lidé zadlužují na dárky na Vánoce, kdy se lidé zadlužují na dovolené a podobné věci, ale pokud se zadlužují na nákup nemovitosti a stávají se vlastníky a začínají pečovat o svůj vlastní majetek, tak si myslím, že to má i nějaký vyšší celospolečenský pozitivní efekt. V tomto smyslu opravdu nerozumím, proč zrovna v této chvíli, v době, kdy skutečně si člověk nemůže dovolit pořídit bydlení většinou jinak než prostřednictvím hypotečního úvěru, proč chce vláda házet klacky pod nohy těmto lidem, kteří se o sebe chtějí postarat, kteří jsou zodpovědní a pořizují si svoje vlastní bydlení.

Takže já taky velmi budu hlasovat pro jakýkoliv - a je jich tady několik návrhů vložených v systému, které vracejí, nebo chtějí vyjmout z vládního návrhu právě to, aby mohli nadále lidé daňově si úroky odpočítat - tak budu hlasovat pro každý pozměňovací návrh, který tuto možnost samozřejmě zachová. Doufám, že se najde v Poslanecké sněmovně většina. Protože je to skutečně pomoc těm lidem. A pokud bychom na jedné straně zrušili daň z nemovitostí, ale na straně druhé zrušili odpočty, tak se nic neděje a ten trh příliš nerozpohybujeme a určitě nezvýšíme možnost pořídit si bydlení pro zejména mladé lidi, střední třídu, naopak jim to zkomplikujeme.

Protože návrh na to, aby se zachovala možnost odpočtu úroků z hypoték, protože ten pozměňovací návrh podala celá řada kolegů z celé řady politických klubů, tak jsem se samozřejmě v tomto směru neopakoval, nemělo to smysl. Podal jsem jiné tři pozměňovací návrhy, které podle mého názoru vylepšují vládní podobu toho zákona.

Je to jednak pozměňovací návrh, který sjednotí lhůtu pro přechodné období s navrženým zvýšením daňového testu při prodeji nemovitosti.

Druhý pozměňovací návrh se zabývá tím, že směřuje ke snížení lhůty daňového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitostí na sedm let ve srovnání s vládním návrhem, který jej prodlužuje na deset let, takže já to měním na sedm. Jsou tam i pozměňovací návrhy kolegů, třeba kolega Munzar navrhuje pět let, sedm let je jakýsi kompromis. Ale zvýšení na deset let samozřejmě také způsobí spíše problémy na trhu nemovitostí, než aby ho nějakým způsobem oživilo.

A konečně třetí pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je pozměňovací návrh směřující k odpuštění daně z příjmu poplatníka, který použije část prostředků získaných z prodeje nemovitosti na nákup dalšího bydlení. Protože jak říkám, když si člověk pořizuje bydlení, ať už na hypoteční úvěr, nebo ze svých vlastních úspor, tak si myslím, že to je pozitivní věc a že to má větší společenský efekt. Protože každý, kdo vlastní a stará se o svůj majetek, kultivuje ho, tak to má samozřejmě nějaké - ekonomickými slovy - pozitivní externality směrem k celé společnosti.

Takže děkuji pěkně za pozornost a moc prosím, abychom na jedné straně daň nerušili, a tedy nechávali v jedné kapse lidem peníze, ale z druhé kapsy jim to brali prostřednictvím zrušení možnosti odpočtu hypoték. Jestliže chceme lidem pomoci, jestliže jim chceme více zpřístupnit bydlení a jestliže chceme rozhýbat hypoteční trh, tak tu daň zrušme bez nějakých dalších podmínek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Skopečkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Dívám se, jestli se hlásí ještě někdo z místa, nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Ano, paní místopředsedkyně vlády, ministryně financí Alena Schillerová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, já nebudu mluvit dlouho. Navážu hned na pana poslance Skopečka, protože to ve mně ještě rezonuje, ta jeho slova. Dva a půl roku tady, nebo dva a čtvrt, co jsem ministryní, nebo dva a pět měsíců, nebo šest, no vlastně dva a půl, tak slyším od vás, jak je složitý daňový systém. Jak je zaplevelený. Jak je nepřehledný. A s jakoukoli výjimkou přijdu a navrhnu na zrušení, tak je zle. A první voláte po tom: to nejde, a proto, a je jedno, že je to teď zrušení odpočtu na úvěry nebo cokoliv jiného. Takže prostě musíme si říct, co vlastně chceme. V tom úplně jasno evidentně nemáte, při vší úctě, protože se mi ještě nestalo, že byste nějakou výjimku, přišel s návrhem na zrušení nějaké výjimky, když voláte pořád - a dnes jsme měli debatu opět na rozpočtovém výboru a budeme mít příští týden, a opět budu slyšet, jak je složitý daňový systém, ale prostě ty výjimky jakékoli navržené na zrušení prostě nepodporujete.

Je tam jedna ke zrušení úvěru, zrušení umožnění úroku z úvěru. My jsme to nastavili tak, aby se to týkalo až smluv, které budou uzavřeny po 1. lednu 2022, to znamená, všechny staré smlouvy, třeba 30 let, doběhnou. A vlastně bude se to týkat, často dostávám dotazy, refinancování, tak ty samozřejmě všechny doběhnou. A ono to není úplně, je to klasická daňová výjimka. Tady někdo řekl, že ne. Je to klasická daňová výjimka. A nedosáhnou na ni všichni. Když rodiče dají peníze dětem nebo půjčí nebo jim je darují, tak prostě ti nemají žádné odpočty. A když se podíváte, tak to, že zrušíme daň z nabytí - a já už nebudu opakovat to, co jsem říkala při prvním čtení, řekneme si to možná ještě při třetím - je rozdíl té doby, kdy jsme v těžké krizi, a snažili jsme to, považujeme to za jedno z protikrizových opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP