(18.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

V podstatě ti lidé dostanou, kdo dneska platí, a taky to tu někdo řekl, tuto daň. Jenom fyzické osoby. Právnické osoby si to vyřeší převodem obchodního podílu, na to se prostě dosáhnout nedá, obejdou to. My jsme to řešili mnohokrát v minulosti a není na to žádný recept, který by byl v souladu s Ústavou. Kdysi si developeři prolobbovali, že u novostaveb se tato daň neplatí, takže to vlastně platí občan, který si kupuje, druhou, třetí - další daň. Já vím, připomínáte mi moje výroky z dob, kdy jsem se proti tomu vždy vyslovovala, a ty důvody byly především fiskální, protože je to 13 mld. Dnes jsme v situaci, kdy musíme pomoct, musíme dát likviditu občanům, firmám, a toto je jedna z cest.

Časový test - to už tomu úplně nerozumím. Co vám vadí na časovém testu? Prostě kdysi se tady vylobbovalo pět let časového testu. A máme, aniž bych kohokoliv chtěla kritizovat, případy, kdy někdo má desítky i stovky bytů. A je to dáno tím, že samozřejmě pokud tam má trvalé bydliště, tím reaguji na to, co tady někdo z vás říkal, když se manželé rozvádějí a jsou nuceni prodat nemovitost a mají tam trvalé bydliště, tak časový test je dva roky, ten tam zachováváme. Pokud tam má někdo trvalé bydlení, my vůbec nebrojíme proti trvalému bydlení, tak tam prostě zachováváme tu výhodu toho, že po těch dvou letech, když to prodá, je to samozřejmě osvobozeno. Když by prodal nemovitost a investoval do nového bydlení, tak samozřejmě také. Pouze natahujeme časový test u dalších investičních bytů. Proč ne deset let? Proč? Naopak, my se domníváme, že je to prostě opatření, které naopak může vést k tomu, že se byty, které dnes jsou v rukou investorů, investiční byty, mohou dostat na trh a mohou je získat občané, kteří si potřebují zajistit vlastnické bydlení. Takže ten argument s rozvodem a s těmito věcmi neberu a myslím si naopak, že je to velice dobré opatření. A nevidím žádný důvod, proč sedm let. Proč? Dejme tam deset. Já jsem dokonce navrhovala patnáct, ale pravda je, že na vládě proběhla nějaká debata a domluvili jsme se na deseti. A zase, abychom začali s čistým štítem, tak se to týká až těch nemovitostí, které budou pořízeny po 1. lednu 2021, takže všichni dojedou, abychom měli naprosto jasný řez. Takže si myslím, že to je fér opatření.

A já myslím, že všechno ostatní už se nějakým způsobem opakovalo, takže dál reagovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Ano. Nemohu připustit faktickou poznámku, nejsme v rozpravě.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Mám jenom technickou záležitost. Za prvé nebyl zatím podán návrh na zamítnutí zákona. A za druhé vystoupilo jedenáct lidí, z nichž několik opakovaně. V podstatě se diskuse, jak tady bylo konstatováno, soustředila na zachování možnosti uplatňovat odpočet z úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení. To byla první skupina. A druhá skupina šla směrem k prodloužení nebo ke změně časového testu pro příjem z prodeje nemovitých věcí, který v zákoně je posunut z pěti na deset let. Byly tady nejrůznější návrhy. A za třetí se to týkalo vlastně snižování DPH v případě sociálních bytů a to je třetí skupina pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Konstatuji, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat po obecné rozpravě. Ještě než otevřu rozpravu podrobnou, konstatuji došlou omluvu kolegy Jana Pošváře od 18 hodin do konce jednacího dne. Nyní otevírám rozpravu podrobnou. S přednostním právem se do ní hlásí pan kolega Marian Jurečka, využije svého přednostního práva. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já se pokusím být velmi stručný, ale jenom okomentuji jednu věc. Tady se mluví o tom, že daňové výjimky jsou jakoby ve sto procentech vždycky špatně, a proto je potřeba je vymýtit. Já s tím nesouhlasím, protože například v oblasti daňových výjimek a daňových slev, které tady aplikujeme na poplatníka, manžela, manželku, na děti, si myslím, že jsou to naprosto správné výjimky, kterými naplňujeme, řekněme, určitou podporu části obyvatel, v tomto případě rodin, rodičů, porodnosti a kompenzujeme rodičům určité jasné náklady, které mají spojené s výchovou dětí. To dává přece logiku. Přece nemůžu říct, že každá daňová výjimka je špatně.

To stejné platí v tomto případě. Já si myslím, že touto daňovou výjimkou prostě podporujeme velmi dobře systémově dlouhodobě dostupné bydlení především pro středně- a nízkopříjmové lidi. A já bych byl velmi rád, aby se tady paní ministryně jasně vyjádřila, jestli u těch běžných případů, které zažíváme především na venkově, kde si mladí lidé koupí nemovitost třeba za částku do 2 milionů korun, ale potřebují další 2 miliony korun na rekonstrukci nemovitosti, takže mají hypotéku ve výši 4 milionů korun, neřeším tu otázku spoluúčasti v tom konkrétním příkladě, tak mi řekněte, jestli při hypotéce na 25, 30 let tito lidé zrušením daně z převodu nemovitosti na tom budou lépe, než jsou dnes. Nebudou. A poprosím, doložte potom ty konkrétní příklady, protože já mám příklady, které jsem si počítal, a nevychází to lépe. Protože navíc je potřeba si uvědomit, že většina těchto klientů je méně bonitních a má na hypotékách vyšší úrokové sazby. Prosím pěkně, nedívejme se na tu část hypotečního trhu, nebo trhu s nemovitostmi, která kupuje nemovitosti cashově, jsou to bohatí lidé, neřeší žádné hypotéky, těm to samozřejmě pomůže, ale my tím potrestáme lidi, kteří jsou na venkově, nízko- a středněpříjmové rodiny.

V podrobné rozpravě se tedy hlásím k pozměňovacích návrhům. Ten první se týká snížení DPH na 10 %, je to sněmovní dokument 5314. Potom se to týká DPH u zrušení bytů, sněmovní dokument 5315. Pak se to týká zachování odpočtu úroků, 5316. Pak se to týká zrušení odpočtu úroků až v roce 2023 a to je sněmovní dokument 5317. A potom je to osvobození pro bytovou potřebu zpětně a je to sněmovní dokument 5714. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Skopeček se hlásí s přednostním právem za nepřítomného předsedu klubu ODS také v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Využil jsem přednostního práva, což obvykle nedělám, abych mohl reagovat na závěrečné slovo paní ministryně financí. Ona se vždycky velmi ráda hlásí v závěrečném slovu, aby na ni nikdo nemohl reagovat, na ty polopravdy, na tu snahu pokroutit realitu. Tak alespoň teď v podrobné rozpravě.

Paní ministryně říká, jak jí vyčítáme, že je v České republice složitý daňový systém. Bohužel je složitý daňový systém. Já jsem vždycky férově dodával, že to je hřích řady vlád předchozích, ale tato vláda k tomu nikterak pozitivně nepřispěla, nebo to nezměnila. Naopak daňový systém dál komplikuje a podle všech mezinárodních srovnání je to parametr, který snižuje naši konkurenceschopnost. V žebříčcích sestavených Světovou bankou, Doing Business, je to věc, která nás posouvá směrem dolů. Ministerstvo financí hnutí ANO řídí už celou řadu let a mělo na to, aby připravilo systémovou změnu, aby systémově přistoupilo k nejrůznějším výjimkám daňového systému, a neudělali nic. Ať bylo období ekonomického růstu, dobrého počasí, kdy měli vládní většinu, pohodlnou vládní většinu, a nějaká systémová změna v oblasti daní nic. Nekonala se. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP