(18.20 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Andrej Babiš tady sliboval nový zákon o daních z příjmů, paní ministryně slibovala nový zákon o daních z příjmů. Kde je, paní ministryně, ten zákon? Kde je? Vždyť jsme o něm slyšeli už léta. Pan ministr financí Babiš tehdy říkal, že vám ho jenom předá, abyste ho tady předložila. Tam jste se mohli vyřádit na těch výjimkách. Neudělali jste v tom nic! A teď ve chvíli, kdy chcete vrátit nebo zrušit daň z nabytí nemovitosti, tak jste si najednou na výjimky vzpomněli. A vzpomněli jste si na takovou, kdy ji chcete vzít lidem, kteří si pořídí bydlení. No to je fakt krásný přístup k výjimkám! Všechny ostatní výjimky tam necháte, a ty, které mají pomoci střední třídě a lidem, kteří si pořizují bydlení, tak to jim zrušíte! To je normální přístup? Tohleto? K zaplevelenému daňovému systému, kde jsou stovky výjimek... Že zrušíme tu, která zkomplikuje přístup lidem k bydlení? Fakt výborný!

Hlásím se k pozměňovacímu návrhu 5723, 5724 a 5722. Uvedl jsem je a vysvětlil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Skopečkovi. A nyní už v pořadí tak, jak jsou přihlášeni v podrobné rozpravě - pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Blaha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já si také myslím, že by to mělo být zrušení daně z nabytí nemovitost bez dalšího, a proto jsem předložil pozměňovací návrhy, které se týkají zachování počtu (odpočtu) úroků z hypoték a zachování současné podoby časového testu. Hlásím se ke sněmovním dokumentům číslo 5362 a 5457. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Blaha. Připraví se pan poslanec Španěl. Pan kolega Blaha tady asi není. Tak ho přeskočíme. A pan kolega Španěl. Připraví se pan kolega Hrnčíř. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrá, paní ministryně, tak jste mě téměř ukecala, že je to daňová výjimka. Já bych to spíše nazýval daňovým bonusem. A potom, jak bude představovat kolega Hrnčíř naše pozměňovací návrhy, tak uvidíte, jak si to představujeme, protože tam jsou různé možnosti, abychom třeba opravdu pomohli rodinám s dětmi.

A teď k mému pozměňovacímu návrhu, který je zapsaný pod číslem 5453. A jak jsem již říkal v obecné rozpravě, jde o navýšení nezdanitelné položky z příležitostného prodeje z 30 000 ročního objemu na 40 000. Prosím o podporu, protože si myslím, že tohle skutečně státní rozpočet nepoloží a že z příležitostného prodeje taky nikdo nijak zvlášť nezbohatne. Takže si myslím, že je to možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Španělovi. Nyní pan poslanec Hrnčíř. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych v krátkosti řekl, že my to zrušení daně z nemovitosti nebo z nabytí nemovitosti podporujeme. Je to náš návrh, leží tady už od listopadu. Nicméně nesouhlasíme tedy s tím, aby se zároveň zrušila možnost odpočtu úroků z hypoték, protože to považujeme za podporu především mladých rodin v pořizování vlastního bydlení. To znamená, chtěl bych se tady přihlásit k pozměňovacím návrhům.

Pozměňovací návrh pod číslem 5451 v podstatě ruší toto zrušení toho odpočtu. Pokud by to neprošlo, tak máme ještě pozměňovací návrh pod číslem 5450, který současnou hranici 300 000 korun pro uplatnění odpočtu úroků ročně snižuje tedy na 100 000. Takže bych požádal o podporu našich pozměňovacích návrhů.

Ještě zde mám pozměňovací návrh pod číslem 5303, ten se týká v podstatě výplat kompenzací a státní pomoci pro akciové společnosti, které si rozhodnou de facto v letošním a v příštím roce vyplatit dividendy do zahraničí, že by pozbyly nárok na jakékoli kompenzace ze státního rozpočtu.

Děkuji za podporu našich pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hrnčířovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 5720 a týká se zrušení návrhu na zrušení odpočtu úroku z úvěru. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Požádám sněmovnu o klid, abychom dali šanci alespoň zapsat pozměňovací návrhy. Nyní pan kolega Vojtěch Munzar. Připraví se Václav Votava. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já už jsem všechny pozměňovací návrhy lehce odůvodnil v obecné rozpravě, zároveň samozřejmě v systému jsou nahrané a je tam i odůvodnění, takže si dovolím přihlásit k sedmi svým pozměňovacím návrhům. Ty najdete pod číslem 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5691, 5692.

A protože tady není přítomen můj kolega Stanislav Blaha, tak mě požádal, abych se přihlásil k jeho pozměňovacím návrhům, které najdete v systému pod číslem 5727 a 5728. Jsou také řádně odůvodněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní pan poslanec Václav Votava. Připraví se Tomáš Martínek. Ještě znovu požádám sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem skromnější, než je pan kolega Munzar, na počet pozměňovacích návrhů. Mám pouze jeden pozměňovací návrh, ale myslím si, že je významný. Je v systému pod číslem 5698. Takto se k němu přihlašuji. Jedná se o možnost zachování odpočtu úroků z úvěrů, jak to tady rezonuje dneska celým odpolednem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek. A to by byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Nejdřív k té debatě, která tady proběhla ohledně daňových výjimek, bych připomněl, že pokud by prošel návrh ve vládním znění, tak by ta možnost odečíst úroky, o kterou vládní návrh ochuzuje fyzické osoby, tak by ji nadále mohly aplikovat právnické osoby, takže by zde byla vlastně výhoda pro právnické osoby, které to z mého hlediska potřebují méně než ty fyzické osoby, které by mohly uplatnit ten odpočet. Právnické osoby by mohly i nadále dávat do nákladů veškeré související příslušenství s úvěrem. Já osobně jsem také pro zrušení nějakých daňových výjimek, například tamhle s kolegou Nacherem předkládám zrušení daňové výjimky ohledně investičního životního pojištění a podobně.

Rád bych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, sněmovní dokument 5719, který by právě i to, co jsem tady zmínil ohledně daňové výhody pro právnické osoby, částečně řešil, a jedná se o osvobození fyzických osob od daně z nabytí nemovitých věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A tím jsme vyčerpali podrobnou rozpravu vzhledem k tomu, že se pan kolega Vojtěch Munzar přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegy Blahy. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem. Pan zpravodaj nemá zájem. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, ani návrh na vrácení, a proto mohu druhé čtení tisku 866, bodu 387 ukončit. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 17 podle dnešního rozhodnutí Poslanecké sněmovny o pořadu schůze. A bodem číslo 17 je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně
a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 654/ - druhé čtení

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, že je připraven. A také děkuji kolegovi Radovanu Víchovi, že už je u stolku zpravodajů. Nyní tedy z pověření vlády navržený zákon uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. (Hluk v sále.) Ještě, pane místopředsedo, znovu žádám sněmovnu o klid! Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP