(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem zvolil postup podle jednacího řádu a ten jsem dodržel, pane kolego.

Nyní pan kolega Vácha s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu procesu, který tady proběhl. Nevím, jestli jsem poslouchal dobře, ale já jsem od vás, pane předsedající, neslyšel, že byste odebral slovo panu Lipavskému. To jste řekl až později. Ale když tady mluvil, tak jste neřekl "odebírám vám slovo". Poté jste navrhl námitku proti postupu předsedajícího, ale nebyl žádný poslanec, nikdo tady nepřišel k mikrofonu a nenavrhl námitku proti postupu předsedajícího. To znamená, vy jste - prostřednictvím vás tedy - vy sám na sebe jste navrhl námitku proti postupu předsedajícího. Už to tady zmiňoval nějaký kolega. Tím pádem každý předsedající by v určitou dobu mohl říct: teď navrhuji námitku proti mému postupu. V tu chvíli by většina ve Sněmovně, to znamená koalice, mohla přerušit daný projednávaný bod. To je první věc, která si myslím, že byla procesně špatně. A proto teď v tuto chvíli navrhuji námitku proti postupu předsedajícího proti tomu, co jste udělal, že jste navrhl námitku proti postupu předsedajícího proti sám sobě (smích v sále), což si myslím, že není správně. To prostě nemůže předsedající udělat. To je první věc.

A druhá věc bych se chtěl zeptat, jestli tedy dále můžeme projednávat v tomto bodu podíl v soukromých firmách, vlastnictví v soukromých firmách, protože to je název tohoto bodu. Tam máme něco a něco. To znamená, my může probírat první část - to je ta informace o nákupech. Pak se ptám, jestli můžeme probírat i tu druhou část, což je podíl v soukromých firmách. Protože jinak by tímto postupem se kdykoli mohl změnit název a směrování dané schůze. Takže to bych chtěl od vás odpověď na tuto moji otázku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já odpovím. Podle § 60 (správně 61) zákona o jednacím řádu řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího podle § 59 odst. 4 a § 60. To je oprávnění. A já nemohu jinak. Je to moje - ne moje, ale oprávnění toho, kdo předsedá schůzi, aby splnil svou povinnost k tomu, aby vedl řečníka k věci.

Já jsem umožnil, aby tady kolega Michálek zcela jednoznačně přednesl, že byl průvodní dopis. Já jsem řekl, že o něm nevím. Kolega Bartoš to také připomněl. Čili všichni poslanci věděli, o čem hlasujeme. A já s tím nemohu nic jiného dělat. Já jsem nikoho necenzuroval. Já jsem jenom... Každý poslanec má právo jaksi upozornit předsedajícího, že něco dělá špatně. Já jsem byl upozorněn kolegy z jiných politických klubů, že je to mimo téma. Já jsem tedy tomu vyhověl. Upozornil jsem pana Lipavského na to, že nemluví k věci. On pokračoval. A já jsem využil práva předsedajícího k tomu, že jsem mu odebral slovo. On přestal mluvit.

Kolega Michálek použil jiné ustanovení jednacího řádu s tím, že se vzdálil z Poslanecké sněmovny, a kolega Lipavský tedy bude jako místopředseda klubu s přednostním právem. Pravděpodobně tedy využije toho, že bude hovořit dál. Mně vůbec nevadí, že se bude mluvit o Smartwings. Opravdu ne. Já na tom nejsem nijak zainteresován. A jenom respektuji, že každý poslanec má právo tady hovořit a má právo upozornit na to, jestli se postupuje, nebo nepostupuje podle jednacího řádu. Stát se to může každému předsedajícímu. (Hluk a různé reakce v sále.)

Nyní pan kolega Ondráček, pak kolega Lipavský, Richterová a Benda. Všichni s faktickou poznámkou. (Ohlasy v sále, že je potřeba hlasovat námitku.)

 

Tak dobře. Omlouvám se. Nechám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, kterou přednesl pan kolega Vácha.

Rozhodneme v hlasování číslo 31. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou kolegy Váchy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 31 z přítomných 112 pro 51 poslanec, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. (Reakce z pléna. Poslanec Faltýnek se hlásí s přednostním právem.) Já rozumím. Přednostní právo je tady. Ale faktické poznámky se vážou k věci a nemohu je přeskočit. Takže mám faktické poznámky Zdeňka Ondráčka, pana poslance Lipavského, Richterové a Bendy. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, problém může být také v tom, že my řadoví poslanci nevíme. My si přečteme pouze to, co je na té tabuli. Pokud si přečteme, že informace o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách, tak se nedivte, že někteří kolegové nebo kolegyně se domnívají, že mluvíte úplně mimo bod, který je uveden na této tabuli, protože my nevíme, jaké soukromé dopisy posíláte předsedovi Poslanecké sněmovny. To zaprvé.

Zadruhé si dovolím k vystoupení pana kolegy Žáčka. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, pokud bychom měli hodnotit, kdo jaké má kde vazby na koho, tak vy byste zde nemohl vystupovat nejméně k třetině bodů. Zameťte si před vlastním prahem! (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Lipavský s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Richterová. S faktickou poznámkou jste přihlášen, pane poslanče. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, chtěl bych vás tímto požádat, abyste předal předsedání schůze někomu jinému. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tom rozhoduje předseda Poslanecké sněmovny, o tom nerozhoduji já. Já jsem hlasováním získal důvěru ke svému postupu, takže budu pokračovat dál v řízení schůze až do vyčerpání času, pro který jsem byl určen.

Nyní paní poslankyně Richterová. Připraví se Marek Benda. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já bych chtěla fakticky připomenout - děkuji za slovo - jakým dvojím metrem pan předsedající měří. Když jsem tady ve čtvrtek 5. března interpelovala pana předsedu vlády... (Reakce z pléna.) Ano, podle jednacího řádu, to je možné. Ale je to správné, že pan předseda vlády vůbec neodpovídal na moji otázku týkající se invalidních důchodců a říkal si úplně, co chtěl? A vy, pane předsedající prostřednictvím vás, jste ho úplně nechal čtyři minuty hovořit zcela od tématu. Jenom bych ráda připomněla, že tímto metrem měříte. A i já se domnívám, že by bylo velmi vhodné, abyste předal předsedání. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, stejně jako předseda vlády a jiní, kteří mají přednostní právo, mohou mluvit k čemukoli. (Reakce z pléna, že šlo o interpelace.)

Pan kolega Benda. Omlouvám se. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem do toho skoro ani nechtěl vstupovat. Ale myslím, že tady je přesně vidět, že bohužel neschopnost uznat svoji chybu podpořená vládní většinou vede jenom k tomu, že máme o čtyřicet minut déle, a nakonec se stejně to, co pan kolega Lipavský chtěl říct, dozvíme. Kdyby pan místopředseda na začátku uznal ano, nedočetl jsem si bod - to se stane každému, může se to přece stát - tak jsme mohli pokračovat. A takhle z toho máme naprostý guláš. Myslím, že zbytečně. Zamyslete se občas nad tím, za jakou cenu si chcete tady prosazovat většinu. (Potlesk z celé pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Kolegyně, kolegové, všem se omlouvám za svůj návrh, který přednesu, jak panu předsedovi Filipovi, tak ostatním kolegům. Ale já bych moc poprosil, abychom tu atmosféru trošku zklidnili. My na to potřebujeme přestávku do 19 hodin. Děkuju moc. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tom případě vyhlásím přestávku do 19 hodin na poradu klubu hnutí ANO.

 

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP