Stenografický zápis 50. schůze, 4. června 2020


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


1. Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny

Poslanec Ivan Bartoš
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Marek Benda
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Pavel Žáček
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Předseda PSP Radek Vondráček
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jakub Michálek


2. Skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci

Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Bartoš
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Olga Richterová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Olga Richterová


3. Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích

Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec František Vácha
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Lipavský
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec František Vácha
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Lukáš Černohorský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Lukáš Černohorský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Beitl
Poslankyně Věra Procházková
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Ivan Bartoš


4. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami České republiky v době nouzového stavu

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila ve 20.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP