(12.20 hodin)
(pokračuje Dolejš)

To období přesahuje vlastně toto volební období, čili je to vlastně diskuze o jakési budoucnosti rozpočtové strategie, kde si musíme vyříkat, jaká je možnost práce s příjmovou stránkou veřejných financí, do jaké míry bude chuť a odvaha změnit strukturu daňových příjmů, inovovat jejich funkce, ať již fiskální, alokační, či regulační. Do jaké míry budeme zvládat v tomto období určité strukturální zátěže, ať již je to sanace veřejného zdravotnictví, nebo udržitelnost penzijního systému, kdy budeme nepochybně muset vytvářet určité rozpočtové rezervy na to, co nás v oblasti penzí čeká - prostě populace stárne atd. Včetně systémových úspor, protože ono když jen tak škrtáte tužtičkou, tak vlastně vytváříte spíše jakýsi bumerang efekt, protože to, co jeden rok ušetříte, druhý rok se vám vrátí, a možná někdy dražší, čili systémové úspory. A pochopitelně u těch výdajů, když se chceme takzvaně proinvestovat, podpořit růst a podpořit možná i poptávku, tak ty konkrétní multiplikační efekty.

Jestli - v médiích jsem to postřehl, že zaznělo, že v tomto ohledu by Ministerstvo financí bylo trošku v tlaku, že je to trošku šibeniční lhůta. Já si myslím, že je jenom dobře, když trošku se jaksi aparát exekutivy přes to léto nabudí, protože tady nejde o to, že bychom to schválili, jak to přesně bude na těch sedm let. To pochopitelně ani nejde. V roce 2021 nastoupí nová vláda s novým politickým mandátem atd. Ale minimálně si uděláme mapu, jak v tom fiskálním prostoru se lze pohybovat, s jakými opatřeními v nějakém mixu můžeme počítat. Logicky s návrhem rozpočtu na rok 2021 se musí zpracovat i výhled na rok 2022 a 2023. To je povinnost. Ale to dostaneme na stůl s rozpočtem nejpozději 30. října. Ale tyto úvahy v rámci jakéhosi analytického materiálu, myslím, že bude dobře, když přistanou v parlamentu už 30. září. Koneckonců chod věcí bývá takový, že když se z toho 30. září stane parlamentní tisk jakéhosi informativního charakteru, tak než ho projednáme, ale i ve speciálních orgánech, to znamená výbor, podvýbor atd., máme na tuto diskuzi celý podzim, a určitě neškodí, když tato diskuze bude připravená a co nejvěcnější, byť chápu, že její politický rozměr znesnadní jaksi vytvářet hned konsenzy na ty citlivé otázky, ale ubude toho přetlaku.

Řekněme si rovnou, že tady máme velmi kritické zprávy Národní rozpočtové rady o dlouhodobé udržitelnosti. Už nám tady na čekačce leží dvě, teď doběhne třetí. Ať už je hodnotíme jakkoliv, ta diskuze se odkládá, ale já si myslím, že tento typ diskuze potřebujeme. Proto jsem přivítal, že jednak byla jistá vstřícná atmosféra na rozpočtovém výboru, a postřehl jsem v médiích, že není odmítavá k tomuto nápadu a takto formulovanému doprovodnému usnesení ani paní ministryně financí, za což i jí osobně děkuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Monika Jarošová a připraví se pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5891, který jsem podrobně vysvětlila ve všeobecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Španěl, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k našim třem pozměňovacím návrhům, které předkládám spolu se svým kolegou poslancem Janem Hrnčířem. A jelikož jsem, tak jako pan Dolejš, přeskočil obecnou rozpravu, tak jenom možná o větičku víc. Něco podobného, co jsem řekl dnes na tiskové konferenci. Jsme velmi znepokojeni mírou zadlužení, které chystá tato vláda, aniž by se pokusila najít možné úspory na výdajové stránce rozpočtu. A nyní k pozměňovacím návrhům.

Pozměňovací návrh, který je zapsán pod číslem 5892, kde navrhujeme snížit odvod do rozpočtu EU o 20 mld., neboť se domníváme, že v době krize mají zůstat finanční prostředky doma, v české ekonomice.

Další pozměňovací návrh pod číslem 5894, kde navrhujeme snížit prostředky alokované v kapitole Úřadu vlády pro některé nestátní, mnohdy zpolitizované neziskovky - podrobněji je to v důvodové zprávě.

A za třetí pozměňovací návrh - 5893. Navrhujeme snížit podle nás přemrštěné finanční prostředky vynakládané na inkluzi ve školství, která dosud nepřinesla pozitivní výsledky, a to 2 mld. Veškeré případně ušetřené prostředky hodláme převést, nebo navrhujeme převést na umoření státního dluhu.

Děkuji za podporu a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím k svým pozměňovacím návrhům, to jsou ty návrhy snížit celkový schodek státního rozpočtu o 11, 16, případně 25 mld. Tyto najdete v systému pod číslem 5914, 5915 a 5916.

Dále se hlásím k doprovodným usnesením, která jsem podrobněji odůvodňoval i v obecné rozpravě - ve věci rozklikávacího rozpočtu, ve věci transparentnosti nakládání s vládní rozpočtovou rezervou a ve věci urychlení prací na sjednocení výběru sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob a zdravotního pojištění. To jsou sněmovní dokumenty 5918, 5919 a 5920.

A dále se hlásím k doprovodnému usnesení, které zpracoval kolega Radek Holomčík, který je dnes omluven, a já jsem ho nahrál do systému pod číslem 5925. Týká se situace Lesích ČR a problému této firmy v souvislosti s odčerpáním obrovského množství prostředků z této firmy a následně problému s kůrovcovou kalamitou. Odůvodnění najdete přímo v tom doprovodném usnesení.

A na závěr se přihlásím ještě k doprovodnému usnesení, které nahrál do systému kolega Tomáš Martínek, který je na jiné akci ve Sněmovně, která nyní probíhá, a proto ho nemůže načíst osobně. Je to usnesení pod číslem 5917 a týká se zajištění ochranných pomůcek v případě dalších problémů s koronavirem.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová je na řadě, připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k našim pozměňovacím návrhům.

První pozměňovací návrh je veden pod číslem 5905 a týká se navýšení příspěvku pro kraje na 5,4 mld. korun, a to z toho důvodu, že jim nebyl kompenzován výpadek v důsledku kompenzačního bonusu.

Druhý pozměňovací návrh je veden pod číslem 5906 a dává na památky 300 mil. korun, tedy do dotačního titulu, který už je vyhodnocen, a pod čarou zůstaly projekty, které uspěly, ale nebyly na ně peníze.

Třetí pozměňovací návrh, ten je veden pod číslem 5907 a týká se navýšení na dotační titul pro místní komunikace pro obce do tří tisíc a deset tisíc obyvatel v celkové částce 500 mil. korun.

Čtvrtý pozměňovací návrh, ten je veden pod číslem 5908 a dává na SFDI opět do dotačních titulů vypořádaných velkým převisem částku 1 mld. korun a je to na bezpečné chodníky a cyklostezky.

A pátý pozměňovací návrh je veden pod číslem 5928 a dává peníze na výstavbu základních škol na dotační titul na Ministerstvu financí, v celkové výši 600 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP