(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Pošvář, poté pan poslanec Nacher. (Oživení kolem lavic SPD, manipulace s transparentem.) Já myslím, že tahle sněmovna už hodně zažila, a budu rád, když už se to nebude zhoršovat. Tak pane poslanče Volný, možná by bylo nejlepší, kdybyste ten transparent vynesl z místnosti. Děkuji.

A poprosím o klid v sále! Máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové. Přicházím -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším! (Zvoní pro utišení neklidné atmosféry v sále.) Prosím.

 

Poslanec Jan Pošvář: Přicházím s návrhem upravit pořadí bodů v zítřejším bloku třetích čtení, tak jak přichází z grémia, v tom smyslu, že bod číslo 276, sněmovní tisk 514, týrání zvířat, by byl zařazen za zrušení daně z nabytí nemovitosti a před odpadový balíček, tedy jako druhý bod v zítřejším dopoledním bloku třetích čtení. (Silný hluk v sále přetrvává.)

Domnívám se, že je velice důležité projednat tento zákon již na této schůzi. Tato novela zákona má potenciál zamezit zbytečnému týrání zvířat, především zrušením klecových chovů nosnic nebo drezury volně žijících zvířat. Pro všechny dotčené subjekty, zemědělce, chovatele, je velmi důležité, aby co nejdříve věděli, co je reálně čeká a na co je potřeba se připravit. Věřím, že pro předřazení tohoto bodu naleznu v sále podporu, jelikož se jedná o zákon, který má podporu u všech politických stran a také je velice sledovaný veřejností.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolil navrhnout v případě, že bude schválen bod, se kterým přišel kolega Chvojka, vládní návrh zákona o náhradním výživném, pokud ne, tak za autorský zákon, tisk číslo 799, pořadové číslo tuším 43. Jde o tzv. energetický zákon, který řeší boj s energošmejdy.

My jsme už podle plánu to měli mít přijato tak, aby to začalo platit od 1. 7. letošního roku, to se nepodařilo. Já si myslím, že tato tzv. malá novela energetického zákona není konfliktní, myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba limitovat smlouvy na dobu určitou, plné moci, řešit zprostředkovatele. Proto vás prosím o to, abychom to zařadili, jak jsem řekl, v tom pořadí dnes, abychom to stačili projednat, aby to platilo od 1. ledna. Prosím neplést s tím velkým energetickým zákonem, který sem teprve přijde.

Děkuji za vaši podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Za autorský zákon, jsem pochopil, v případě, že by nebyl přijat protinávrh pana předsedy Michálka, který tam navrhuje zařadit jiný bod.

Pan poslanec Holomčík se hlásil z místa, je to tak? Máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád navázal na kolegu Jana Pošváře. Chtěl bych navrhnout na zítřek novelu zákona o vodách, třetí čtení, je to sněmovní tisk 556, bod číslo 274. A chtěl bych jej navrhnout jako třetí bod po případném bodu novely zákona na ochranu zvířat před týráním. V případě, že by tento návrh kolegy Pošváře neprošel, tak navrhuji zařadit novelu zákona o vodách, třetí čtení, jako druhý bod zítřejšího bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Myslím, že to je jasné a srozumitelné: předřadit zákon o vodách, třetí čtení.

Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Pan poslanec Nacher chce upřesnit. Poté dám slovo panu poslanci Klausovi k pořadu schůze.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, omlouvám se. Já jsem řekl dvě varianty, tak aby to bylo přehledné, tak bych to navrhl zařadit za autorský zákon, aby bylo jenom jedno hlasování a bylo to úplně jasné, ten energetický zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a nyní pan poslanec Klaus k pořadu schůze.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Když tady vidím ty mimořádně nechutné scény, tak bych si dovolil zařadit bod, který bych nazval "Vysvětlení poslance Kalouska, na jakých životech tedy nezáleží". Byl bych rád, abychom to projednali tento pátek jako první bod, aby se vyjasnilo, na jakých životech nezáleží, když se tady ničí tyto transparenty za chechotu části opozice. Jestli nezáleží na Vietnamcích, nebo na nás bílých, nebo na indiánech, nebo na věřících, nebo na kom konkrétně nezáleží, co je na tomto hesle nehumánního popřípadě rasistického, proč tady zažíváme takové nechutné scény. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil k pořadu schůze. Takže přivolám kolegy z předsálí.

 

Jako první bychom hlasovali návrh tak, jak se dohodlo dnešní grémium, tzn. gremiální návrh jako první. Počet přihlášených je stabilní, zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro návrh grémia. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 173 poslanců, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako další budeme hlasovat návrh pana místopředsedy Okamury. Nejprve o zařazení nového bodu do pořadu schůze, který nazval Odmítnutí výroku ministra Německé spolkové republiky o přinucení České republiky k přijímání migrantů. Nejprve tedy zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 176, pro 32, proti 6. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Chvojky, abychom bod 72 o náhradním výživném zařadili dnes za bod 33.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 178 poslanců, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh paní předsedkyně Pekarové Adamové na zařazení nového bodu Reakce vlády České republiky na rezoluci Evropského parlamentu. Nejprve tedy zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 178 poslanců, pro 60, proti 3. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení nebudeme již hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP