(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Seřadit vzestupně, tomu rozumím, a u kolegyně Balaštíkové oddělit tedy hlasování, které se týká té evropské směrnice. Ano? (Poslanec Válek souhlasí a děkuje.) Pan zpravodaj - co tomu říká?

 

Poslanec Pavel Kováčik: V případě jednodušší procedury jsem vstřícnost sama a jsem připraven podobné návrhy akceptovat. Tato procedura je však za prvé velmi složitá, za druhé je projednána v zemědělském výboru. Já jsem v zemědělském výboru hlasoval pro takto předloženou proceduru. Proto neakceptuji ty dva návrhy, tedy pana kolegy Holomčíka a pana kolegy Válka, a je nutné tedy tu změnu podrobit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě musíme nechat rozhodnout Sněmovnu, co bude akceptovat. Nejdříve tedy to, co říkal kolega Holomčík, záměna 6 a 7. Já vás všechny odhlásím nejdřív, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O změně procedury, kterou navrhl pan kolega Holomčík, rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 37, z přítomných 94 pro 35, proti 23. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní návrh, protože jsou od sebe odděleny, oddělení samostatného A1, jestli rozumím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pan kolega Válek předložil dva návrhy, jestli můžu, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Čili ta evropská směrnice samostatné hlasování, ano?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano. A vzestupné hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A potom vzestupné. Čili teď budeme samostatně hlasovat o evropské směrnici, o návrhu kolegyně Balaštíkové.

Hlasování číslo 38 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 38 z přítomných 100 pro 31 poslanec, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy hlasování o té částce, tedy vzestupné hlasování.

Rozhodneme v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 39, přítomno 101 poslanců, pro 33, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o původní proceduře navržené zemědělským výborem, a to v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 40, přítomno 102, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. Proceduru jsme schválili.

 

Na základě žádosti hnutí ANO přerušuji jednání do 11.40, kdy začneme hlasovat podle schválené procedury. Nyní je tedy přestávka pro klub hnutí ANO.

 

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP