(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání, a to už přímo hlasováním o pozměňovacích návrzích. Pan zpravodaj je na svém místě. Prosím, usaďte se a začneme podle schválené procedury s hlasováním. Opakuji tedy, že požádám vždy zpravodaje, aby sdělil stanovisko zemědělského výboru, a samozřejmě o totéž požádám pana ministra, aby sdělil své stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Už je tady dostatečný klid.

Ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní ministryně Jana Maláčová šestnáctého, to je dnes, dopoledne z pracovních důvodů, zítra dopoledne z pracovních důvodů, tedy odpoledne na interpelacích by byla, a osmnáctého celý den z pracovních důvodů. To je tedy došlá omluva.

A nyní tedy už, pane zpravodaji, máte slovo. První návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení zástupci a zástupkyně vlády, paní kolegyně, páni kolegové, podle schválené procedury bychom měli nyní hlasovat prvním hlasováním o návrzích legislativně technických úprav. Vzhledem k tomu, že byla předložena legislativně technická úprava u bodu P1 až P11, což je pan kolega Kolovratník a je to hlasování třicet čtyři, týká se to tedy hlasování podle procedury 34, kdybyste chtěli vědět, o čem to je. Takže teď bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Než rozhodneme v hlasování číslo čtyřicet jedna, legislativně technické úpravy doporučujete? (Zpravodaj: Doporučuji.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 41. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 41 ze 102 přítomných 100 pro, proti nikdo. Návrh legislativně technických úprav byl schválen. A můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V hlasování číslo dvě podle schválené procedury budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Josefa Kotta pod číslem M15. Týká se rozšíření možnosti porážení zraněných zvířat na farmě. Zemědělský výbor, garanční výbor, doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 42. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 42 z přítomných 102 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Třetí hlasování podle procedury je pozměňovací návrh Josefa Kotta M11 a týká se výjimky ze zákazu vazného ustájení pro některé provozy, například národní hřebčín Kladruby nad Labem, je to památka UNESCO. Zemědělský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 43. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 43 je 101 přítomný, pro 74, proti 19. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Čtvrté hlasování jsou pozměňovací návrhy zemědělského výboru A17 a A48 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o zrušení výjimky pro cirkusy chovat volně žijící druhy v dopravním prostředku, čili jde o to kočování. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 43 a ptám se, kdo je pro. (Ohlasy v sále. Na tabuli se objevilo opakovaně číslo hlasování 43.) Teda 44. Pardon. Omlouvám se. Hlasování číslo 43 prohlašuji za zmatečné. Budeme hlasovat znovu. Se zaseknul. Tak děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat znovu hlasování číslo 44, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 44, 102 přítomných, 8 pro, proti 3. Návrh... (Ohlasy v sále.) Já říkám tak, jak mi to ukazuje monitor. Chápu, že je tam nesoulad s číslem hlasování. Ale je to tak, jak je v záznamu. Elektronický záznam bude hlasování číslo 44.

 

Nyní další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Teď je návrh číslo pět. To jsou pozměňovací návrhy zemědělského výboru A18, A19, A20, A21, A28, A34, A36, A55, A56 en bloc jedním hlasováním. Týká se to zákazu drezury, množení a dovozu do České republiky zvířat volně žijících druhů. Výbor zde nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 45 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 45, přítomen 101 poslanec, pro 66, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Další návrh, další hlasování podle procedury, číslo šest. Jsou to zbývající pozměňovací návrhy zemědělského výboru, to znamená A1 až A6, A8 až A16, A22 až A27, A29 až A33, A35, A37 až A47, A49 až A50, A52 až A54 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o úpravu množíren, útulků, kompenzací za zrušené chovy kožešinových zvířat a další opatření na zamezení týrání zvířat. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 46. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 46, 102 přítomných, 75 pro, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jsme u sedmého hlasování pana kolegy Jana Pošváře, sněmovní dokument 5515, snížení kompenzačního příspěvku pro kožešinové farmy na cca 75 milionů korun, doplňuje přijatý pozměňovací návrh, který jsme přijali v předchozím hlasování. Čili je hlasovatelný pouze v případě přijetí návrhu A47, na který navazuje. Bude-li přijat tento návrh, stane se nehlasovatelným návrh O1, O2 a O3, jenom předesílám. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 47. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 47, přítomno 103 poslanců, pro 84, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V osmém hlasování podle schválené procedury budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Jana Pošváře B1 až B10 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o zákaz klecového chovu slepic od roku 2027. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP