(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomného 101 poslance pro 53, proti 21. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Teď máme podle procedury hlasovat o devátém hlasování, pozměňovací návrhy pana kolegy Františka Elfmarka C1 až C4. Nicméně C1 je nehlasovatelný, neboť byl přijat A4. C2 je nehlasovatelný, protože byl přijat A26. A C3 a C4 jsou hlasovatelné, pouze dá-li se hlasovat C1, které se hlasovat nedá. Čili pan poslanec František Elfmark - C1 až C4 - je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme tedy pokročit k dalšímu hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hlasování číslo deset podle procedury - pozměňovací návrhy pana kolegy Davida Pražáka D1, D2, D4 a D5 en bloc jedním hlasováním. Stanoví se minimální výše pokuty za týrání zvířat. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 102 přítomní, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Je to jedenácté hlasování podle návrhu procedury - pozměňovací návrh poslance Davida Pražáka D3 specifikuje povinnosti chovatele na vedení evidence v případě chovu šelem a lidoopů. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 102 101 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Byli bychom bývali byli u poslankyně Jany Krutákové E1, ale je nehlasovatelný, neboť byl přijat A4.

Takže jdeme na třinácté hlasování poslankyně Jany Krutákové E2 a E3 en bloc jedním hlasováním. Chovatel zvířat, jejichž únik by představoval ohrožení, musí o svém záměru informovat obec. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 51 přítomen 101 poslanec, pro 11, proti 46. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A nyní bychom bývali byli u pana kolegy Josefa Kotta M1, kdy chce upravit vazné ustájení, ale je nehlasovatelný, protože byl přijat A14.

Takže jdeme na patnácté hlasování pana kolegy Kotta M2 až M10, M12 až M14 a M16 až M20 en bloc jedním hlasováním. Jsou to legislativně technické úpravy reagující na přijetí některých pozměňovacích návrhů pod písmenem A - ale pozor, je tady... dobré, v pořádku. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 102 přítomní, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože byl přijat návrh M5 v předchozím hlasování pana kolegy Kotta, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy poslance Františka Váchy F1 a F2.

Čili přicházíme k návrhu sedmnáctého hlasování poslankyně Dany Balcarové G1 až G10 en bloc jedním hlasováním. Zákaz klecového chovu slepic od roku 2025. Je to hlasovatelné, protože nebylo přijato B1 až B10. Zemědělský výbor navrhuje... (Nesouhlasné hlasy z lavic Pirátů.) Pardon, ještě jednou? Pardon, já se omlouvám. Ano, mea maxima culpa. Je to nehlasovatelné, protože bylo přijato B1 až B10. Tak je to správně. Děkuji za pochopení. A tím se stává nehlasovatelné i P1 až P11.

Jsme podle procedury v osmnáctém hlasování. Paní kolegyně Dana Balcarová G11 - vstup policie do obydlí v případě podezření na týrané zvíře. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 53 101 přítomný, pro 40, proti 3. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Byli bychom bývali byli u devatenáctého hlasování paní kolegyně Jarošové H1 - zákaz zmrazování, ale protože byl přijat A6, návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u dvacátého hlasování paní kolegyně Moniky Jarošové H2 a H4 až H7 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o vyjmutí koček a psů ze skupiny pokusných zvířat. Zemědělský výbor nepřijal stanovisko.

Návrh je značně kontroverzní, ale to už je moje osobní poznámka, takže jako byste ji neslyšeli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 přítomen 101, pro 11, proti 25. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u návrhu 21, tedy podle procedury, je to pozměňovací návrh paní kolegyně Moniky Jarošové H8 - zákaz společného chovu hlodavců obou pohlaví ve zverimexech. Zemědělský výbor zaujal kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. (V sále je hluk!)

V hlasování pořadové číslo 55 102 přítomní, pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím o klid. Pan kolega se hlásí asi k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Velice se omlouvám. Já bych se vrátil k hlasování pořadové číslo 48, kdy na sjetině mám pro, a chtěl jsem hlasovat proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vám rozumím. Já to beru, jako že to je bezprostředně. Čili vy nesouhlasíte s elektronickým zápisem o vašem hlasování? (Ano.) Dobře. Nechám hlasovat o hlasování pořadové číslo 48. Ještě mi jednou připomeňte, o co šlo. (Zpravodaj konzultuje situaci s poslancem Kytýrem.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jedná se o hlasování pořadové číslo osm podle schválené procedury o návrhu pana kolegy Pošváře o zákazu klecových chovů do roku 2027.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili je to tento pozměňovací návrh. S přednostním právem se hlásí místopředseda Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl upozornit na to, že námitka proti hlasování nebo proceduře má být podána bezprostředně, a v tomto případě mám tedy značné pochybnosti, že tomu tak je. Já jsem jinak vždycky pro každou bezprostředně podanou námitku, ale v tomto případě to prostě není možné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP